De verschillende aanmeldprocedures

Breda University of Applied Sciences hanteert verschillende aanmeldprocedures.

De procedures

Inschrijving voor een opleiding begint met registratie en het indienen van een 'Nieuw inschrijvingsverzoek' bij Studielink, de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse Hoger Onderwijs. Je inschrijving is definitief als je de volledige procedure hebt doorlopen en het collegegeld is betaald. Let erop dat je ingeschreven bent vóór de deadline die voor jou geldt.
Meld je aan


Een uitgebreide beschrijving van de procedure en de vervolgstappen vind je op de pagina ‘Aanmelden (en selectie)’ bij de opleiding van jouw keuze. 

Associate Degree

Je kunt je voor de Associate Degree nog inschrijven tot 1 september.

1. Toelating op basis van instroomeisen

Studenten die voldoen aan de instroomeisen worden toegelaten. Studenten zijn verplicht om deel te nemen aan de Studiekeuzecheck.

Vanwege de ontwikkelen rondom het coronavirus wordt de reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) dit jaar verschoven naar 1 juni.

Inschrijven na 1 juni is mogelijk tot 1 september. In dat geval is het studieadvies van BUas bindend.

Selecteer je opleiding voor de volledige procedure:

Bacheloropleidingen

Voor de opleidingen met een toelatingsprocedure op basis van instroomeisen kun je je nog inschrijven tot 1 september. Voor bacheloropleidingen met toelating op basis van selectie is de inschrijftermijn helaas gesloten.

1. Toelating op basis van instroomeisen

Studenten die voldoen aan de instroomeisen worden toegelaten. Studenten zijn verplicht om deel te nemen aan de Studiekeuzecheck.

Vanwege de ontwikkelen rondom het coronavirus wordt de reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) dit jaar verschoven naar 1 juni.

Inschrijven na 1 juni is mogelijk tot 1 september. In dat geval is het studieadvies van BUas bindend.

Selecteer je opleiding voor de volledige procedure:

2. Toelating op basis van selectie

Studenten worden geselecteerd op basis van door de opleiding gestelde extra toelatingseisen.

Vanwege de ontwikkelen rondom het coronavirus wordt de reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) dit jaar verschoven naar 1 juni.

Deadline voor inschrijven bij zowel Studielink als voor de selectie: 1 juni. Aanmelden na 1 juni is niet mogelijk.

Selecteer je opleiding voor de volledige procedure:

Masteropleidingen

Deadline voor inschrijven: 15 augustus.

1. Toelating op basis van instroomeisen

Studenten die voldoen aan de instroomeisen worden toegelaten. 

Deadline voor inschrijven: 15 augustus.

Selecteer je opleiding voor de volledige procedure:

Pre-masteropleidingen

1. Toelating op basis van instroomeisen

Studenten die voldoen aan de instroomeisen worden toegelaten. 

Vanwege de ontwikkelen rondom het coronavirus wordt de reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) dit jaar verschoven naar 1 juni.

Deadline voor inschrijven: 1 juni

Selecteer je opleiding voor de volledige procedure: