Minoren

Wil je je tijdens de minorperiode verder verdiepen in je eigen vakgebied of specialisme? Of wil je je juist meer richten op praktijkgeoriënteerde vraagstukken vanuit meerdere disciplines? 

Verbredend of verdiepend?

"Great mix between theory and experiencing the importance of crowd safety yourself by working with actual clients"

Students of the minor in Crowd Safety

Bij Breda University of Applied Sciences heb je de mogelijkheid een multidisciplinaire - of een verdiepende minor te volgen, waarmee je jezelf als toekomstige professional kunt profileren. In alle minoren komen de opdrachten en casuïstiek tot stand in samenwerking met het werkveld.

Studenten van BUas doen de minor in het eerste semester van het vierde studiejaar, maar deelname aan onze minoren is ook  mogelijk voor externe studenten.

Multidisciplinaire minor

Volg je een multidisciplinaire minor, dan verbreed je je kennis en vaardigheden en kijk je verder dan de grenzen van je eigen vakgebied. Je werkt samen met studenten en docenten van verschillende academies en disciplines, waardoor je meer interdisciplinair leert denken en werken. Vanwege het interdisciplinaire karakter van deze minoren staan ze zowel open voor alle studenten binnen Breda University of Applied Sciences als ook voor externe minorstudenten van instellingen die aangesloten zijn bij Kies op Maat. Voor de multidisciplinaire minoren gelden geen specifieke instroomeisen. Al deze minoren worden in het Engels aangeboden.

Verdiepende minor

Volg je een verdiepende opleidingsminor bij Breda University of Applied Sciences, dan verdiep je je kennis en vaardigheden door je verder te specialiseren in je eigen vakgebied.  Een groot aantal opleidingsminoren staat ook open voor studenten die een verwante opleiding binnen Breda University of Applied Sciences volgen.
Deelname aan verdiepende minoren is ook mogelijk voor externe studenten  via Kies op Maat - mits zij  voldoen aan bepaalde instroomeisen - alsmede voor studenten van instellingen waarmee de academies afspraken hebben voor onderlinge uitwisseling binnen het eigen domein. De verdiepende minoren worden ofwel Nederlandstalig ofwel Engelstalig aangeboden.

Het minoraanbod wordt ieder jaar opnieuw bijgesteld. Het aanbod is te vinden op de website van Kies op Maat.

Voor vragen over de aanmeldprocedure, deadlines en eventuele instroomeisen kun je contact opnemen via minordesk@buas.nl.

This minor increased my confidence at being professional in unfamiliar industries, and gave me the opportunity to develop and test an otherwise unused business idea.
This minor has helped me realise who I am, both as a person and a professional, and the changes I can realise
This minor gave me understanding of the entire process of production of events and experiences, by collaborating with and learning from different personalities, who have various backgrounds.