Aanmelden kan weer vanaf 1 oktober

Helaas is de aanmeldtermijn voor collegejaar 2020-2021 gesloten. Vanaf 1 oktober kun je je aanmelden voor collegejaar 2021-2022.

Voor deze opleiding geldt een toelating op basis van instroomeisen. Wanneer je aan de instroomeisen voldoet en je inschrijft voor 1 mei kun je in september met de opleiding starten. Meld je je aan na 1 mei (en voor 1 september), dan beslist BUas of je tot de opleiding wordt toegelaten. 

Aanmelders zijn verplicht om deel te nemen aan de studiekeuzeactiviteiten.

De volledige aanmeldprocedure is binnenkort te vinden op deze pagina.