Logistics Management

Bachelor
4 jaar
Voltijd
Nederlands
Engels

Wat is Logistics Management?

Logistiek draait vooral om het slim organiseren van goederen, diensten, informatie en mensen vanaf de eerste tot de laatste fase in de logistieke keten. Ben jij een organisatietalent? Heb jij iets met economie en financiën? En werk je ook graag met mensen? Dit komt allemaal samen in onze hbo logistiek management opleiding; Logistics Management!

Als logistiek manager kijk je dagelijks hoe iets sneller, efficiënter of duurzamer kan. Jij zorgt dat de producten op tijd in de winkels liggen, jij voorkomt lange wachtlijsten in het ziekenhuis, of je regelt de bezoekersstromen op een luchthaven. Je leert alles over het plannen en organiseren van productie-, transport- en magazijnprocessen, en over zorg- en evenementenlogistiek. In deze opleiding hbo logistiek management ligt de focus op de economische aspecten, marketing en sales.

Je kunt de opleiding ook in het Engels volgen.

Waarom BUas?

 • Kleinschalige opleiding en veel persoonlijk contact met docenten
 • Focus op fysieke distributie, productie-, evenementen- en zorglogistiek
 • Serious gaming wordt toegepast om inzicht te krijgen in logistieke processen
 • Studeren op een groene inspirerende campus. Wilco en Inge leiden je rond

De juiste keuze?

Is Logistics Management de juiste opleiding voor jou? Doe een korte test (ca. 4 minuten) en ontdek of de opleiding bij jou past. (De quiz is Engelstalig).


Naar de quiz

 

 

Hbo Logistics Management in beeld

Inhoud van de studie

Blokko: logistics game

Stages

Breda als studentenstad

Favoriet op de campus

Waarom logistiek?

Onze introductieweek

Opbouw van de studie

Learning community

Ontwikkel je competenties: hbo logistiek management

Naast het opdoen van vakinhoudelijke kennis ontwikkel je tijdens de opleiding allerlei competenties op het gebied van logistiek management die je nodig hebt om later je werk goed uit te kunnen voeren. Dit doe je o.a. door in projectvorm te werken aan real life opdrachten uit het logistieke werkveld. Naast projecten volg je hoor-, gast- en werkcolleges, trainingen, cursussen en krijg je coaching gesprekken. Ook ga je meerdere keren op stage en neem je deel aan excursies en studiereizen. Gedurende de hele opleiding staat de logistieke praktijk centraal.

Nederlands- versus Engelstalig

Deze opleiding bieden we in het Nederlands en in het Engels aan. Bij de Engelstalige variant maak je deel uit van de international classroom. Door de mix van studenten uit binnen- en buitenland krijgen interculturele verschillen vanzelf meer aandacht; niet alleen in het onderwijs, maar ook in onderlinge contacten. Zo word je nog beter voorbereid op een internationale loopbaan in de logistiek. 

Curriculum

Hoewel de hbo-opleiding logistiek management  Nederlandstalig is, is het mogelijk dat je één of meer vakken, minors of gastcolleges in het Engels volgt. Daarnaast kan een gedeelte van de gebruikte literatuur Engelstalig zijn. 

Een overzicht van het curriculum, studieonderdelen, inhoudsomschrijvingen en leerdoelen van jaar 1 en 2, vind je in de studiegids. Hieronder leggen we je uit wat je per jaar kunt verwachten:

Jaar 1

Het eerste jaar van de opleiding staat in het teken van het leren van logistiek en supply chain management bij verschillende soorten bedrijven. Jaar 1 is zo opgezet dat je met alle facetten binnen een bedrijf of organisatie in aanraking komt. 

Na een algemene introductie kom je aan de hand van echte bedrijfs-casussen in aanraking met de verschillende functies en afdelingen binnen een bedrijf. Je gaat in groepen samen aan een project werken, opgedane kennis kun je dus gelijk toepassen. Ook komen trends en ontwikkelingen in de markt van logistiek en supply chain management aan de orde en denk je mee over innovaties. Je leert van alles over transport, distributie en voorraad, maar ook over in- en verkoop, recht en financiën. Ook dienstenlogistiek komt ter sprake. In de tweede helft van dit jaar ga je bij een bedrijf naar keuze meewerken en observeer je hoe de logistiek daar georganiseerd is en verloopt.     

Tijdens de excursieweek krijg je de gelegenheid om te zien hoe logistiek wordt toegepast bij allerlei soorten bedrijven; de theorie uit voorgaande weken zie je dan in de praktijk – een eyeopener! 

Jaar 2

In het tweede jaar ontstaat er meer keuzevrijheid. Je gaat je logistieke kennis verder verbreden waarbij je kennismaakt met intermodaal transport, fabricagesystemen en automatiseringstechniek. In een project ga je aan de slag met de financiële, juridische en organisatorische consequenties van veranderingen.   

Aan het einde van het jaar kun je je verdiepen in een specifiek onderdeel van de logistiek:

 • Productielogistiek: het coördineren, bewaken en optimaliseren van het productieproces.
 • Transport: producten of diensten op een veilige, snelle, duurzame en zo goedkoop mogelijke manier vervoeren van leverancier naar afnemer.
 • Warehousing: het optimaliseren van de inrichting van magazijnen.
 • Zorglogistiek: processen in de zorg rondom goederenstromen (apparatuur en medicijnen), informatiestromen en mensenstromen (patiënten en bezoekers) optimaal laten verlopen.
 • Evenementenlogistiek: het coördineren, bewaken en optimaliseren van logistieke processen rondom evenementen.

Uitgebreidere informatie over de thema's vind je in the tab 'Specialisaties'.

Jaar 3

In het derde jaar wissel je werken in de praktijk en studeren aan BUas af. Je gaat in de eerste helft van dit jaar (semester 5) op stage voor een periode van een half jaar. Voor je stage kun je voor hetzelfde accent kiezen als die van je themakeuze in het tweede jaar, maar je kunt ook een ander deel van het werkveld verkennen. Voorbeelden van stageopdrachten zijn:

 • het verbeteren van de klantenservice bij een transportbedrijf of bij bijvoorbeeld BOL.com of Coolbue 
 • het uitwerken van een trainingsmanual voor een nieuw voorraadmanagement systeem
 • het verrichten van een goederen- of bezoekersstroomanalyse 
 • verbeteren van een retourstroom van een productiebedrijf
 • het opzetten van een in- en verkoop plan naar aanleiding van een hernieuwde bedrijfsstrategie

In de tweede helft van dit jaar (semester 6) werk je op Breda University of Applied Sciences aan inhoudelijke verdieping van het logistieke vakgebied in learning communicites, paneldiscussies, business games, en nog veel meer. Daarin werk je aan het maken van (slimme) duurzame en economische keuzes rondom bijvoorbeeld het thema automatisering, het robuuster maken van supply chains, of het duurzamer maken van e-commerce en ondernemerschap.

 

Jaar 4

In de eerste helft van het vierde jaar (semester 7) volg je een minor; een verdiepende minor waarin je je verder specialiseert binnen het vakgebied, of je kijkt juist eens buiten de grenzen van je vakgebied door een verbredende minor te volgen. Ook kun je ervoor kiezen om een half jaar in het buitenland te gaan studeren. 

In de tweede helft van het vierde jaar (semester 8) voer je een afstudeeropdracht uit voor een bedrijf of organisatie met complexe logistieke stromen. Voorbeelden van afstudeeropdrachten zijn het verrichten van onderzoek naar de verandering van een vervoerswijze (om CO2 te reduceren), het organiseren van een verandertraject binnen een complexe supply chain, of uitzoeken of automatisering ingezet kan worden als middel om de efficiëntie binnen een bedrijf te verbeteren. Over deze opdracht schrijf je een afstudeerscriptie die je tijdens je examen verdedigt.
 

Pre-master

BUas biedt alle studenten de kans om in het laatste studiejaar de wetenschappelijke pre-master Strategic Business Management and Marketing (SBM) te volgen. Met deze pre-master heb je direct toegang tot Master of Science programma’s in business gerelateerde studies bij onze universitaire partners, zoals de universiteit van Amsterdam, Maastricht, Tilburg, Brussel (B) of Warwick (UK).  Zo kun je in 5 jaar een wo-master halen en na een 3-jarig traject zelfs in 4 jaar!

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 60 ECTS per jaar. Een ECTS staat voor 28 studiebelastingsuren. Dit komt neer op een gemiddelde studiebelasting van 40 uur in de week, gedurende 42 weken. Hoeveel uur je echt aan het studeren bent is erg afhankelijk van de persoon en verschilt per week. Zo zijn de laatste weken van een blok en de tentamenweken voor de meeste studenten relatief druk.

 

Specialisaties

Specialisaties binnen hbo logistiek management

Aan het einde van het tweede studiejaar van je studie Logistics Management kun je je verdiepen in één bepaald aspect van de logistiek. Dit accent kan je in je stage of afstuderen verder ontwikkelen.

Productielogistiek

Hoe kun je ervoor zorgen dat voor het maken van een bepaald type auto alle benodigde onderdelen op tijd beschikbaar zijn, zodat je de auto in de gewenste aantallen kunt produceren en kunt leveren aan de klant? Bij productielogistiek draait het om het plannen en organiseren van het productieproces. Je coördineert het proces en bewaakt de planning en de kwaliteit.

Transport

Zonder transport staat alles stil. Heb je je wel eens afgevraagd hoe je iPad of de spijkerbroek die je aanhebt uiteindelijk bij jou terecht is gekomen? Dat kan via allerlei internationale routes. Meer en meer producten worden in lagelonenlanden geproduceerd. Dat betekent dat steeds meer goederen een grotere afstand moeten overbruggen. In de verdieping Transport leer je hoe een product of dienst op de beste manier (veilig, snel, goedkoop, en duurzaam) van een leverancier naar een afnemer komt.

Warehousing

Welke producten worden het vaakst uit het magazijn gehaald? Liggen die producten vooraan of achteraan in het hoogste schap? Om medewerkers in het magazijn zo veel mogelijk efficiënte bewegingen te laten maken is het belangrijk dat het magazijn zo optimaal mogelijk is ingericht. Daarnaast is het belangrijk om af te wegen welke processen geautomatiseerd kunnen worden of waar juist de mens de belangrijke spil is. Bij het thema Warehousing richt je je op het zo optimaal mogelijk inrichten van magazijnen.

Zorglogistiek

Je hebt in de gezondheidszorg te maken met de organisatie van logistieke processen, zoals de goederenstromen (denk aan apparatuur en medicijnen), informatiestromen (belangrijke gegevens moeten veilig beschikbaar zijn op de juiste plaatsen) en mensenstromen (denk aan patiënten en bezoekers). Dit vraagt om logistieke specialisten. De vraag naar professionals in deze branche zal door de vergrijzing van de bevolking sterk toenemen. Bij zorglogistiek draait het om het optimaal laten verlopen van processen in de zorg.

Evenementenlogistiek

Bij een concert of festival draait het voor de bezoeker vaak om de hoofdact van de dag. Maar heb je wel eens nagedacht over de hele organisatie daar omheen? Zijn er voldoende toiletten voor het aantal bezoekers, hoe zijn de parkeervoorzieningen en is het aan- en afrijden goed geregeld? Bij evenementenlogistiek draait het om het coördineren, bewaken en optimaliseren van logistieke processen rondom evenementen.

 

Studietrajecten na een Ad, mbo, vwo of ho

Tweejarig traject na een Associate degree (Logistiek)

Met een Associate degree-diploma Logistiek en de juiste specialisatie ben je toelaatbaar tot onze bacheloropleiding Logistics Management (of Logistics Engineering). De studieduur van onze bacheloropleiding is 4 jaar; met een Associate degree-diploma reeds op zak kun je onze bachelor sneller doorlopen.

Bij aanmelding zal er na overleg met decaan en een docent worden geadviseerd of starten in het 3e jaar een reële mogelijkheid is; dan kun je in 2 jaar (120 ECTS) je Bachelor of Science diploma halen.

Meer weten?
Meer informatie over het vervolg na het behalen van je ad vind je op onze informatiepagina. Je leest hier alles over de verschillen tussen onze logistieke opleidingen, ervaringen van studenten en de antwoorden op veelgestelde vragen.

Of neem contact op met de studentendecanen van deze opleiding, Minke Snels en Lizanne Hessels: studentcounsellorABEL@buas.nl.

Driejarig traject na een verwante mbo-opleiding

Heb je één van deze mbo-opleidingen op niveau 4 gedaan?

 • Logistiek supervisor
 • Manager transport en logisitiek
 • Vestigingsmanager (internationale) groothandel
 • Manager havenlogistiek

Dan kom je in aanmerking voor het mbo-hbo-doorstroomtraject. Op basis van één van deze mbo-opleidingen kun je vrijstellingen krijgen. Daardoor kun je de opleiding in drie jaar afronden.

Wat houdt het mbo-hbo doorstroomtraject in?

Bij een aantal mbo-opleidingen die een overeenkomst hebben met Breda University of Applied Sciences, kun je in je laatste mbo-jaar al kennismaken met Logistics Management. Je volgt gedurende 16 weken iedere woensdag een aantal trainingen en cursussen en voert een project uit bij Breda University of Applied Sciences. Bij een positief advies na afronding van dit traject kun je instromen in het tweede jaar van de opleiding. Vraag bij je decaan of opleidingsmanager na of jouw mbo deelneemt aan dit doorstroomtraject. Dit traject start altijd rond half februari en duurt tot half juni.

Is het iets voor jou?

Het doorstroomtraject is ervoor bedoeld om te ontdekken of het hbo bij je past en of je onderwijs op dit niveau aankan. Wanneer je dit traject gaat volgen, word je als cursist ingeschreven bij Breda University of Applied Sciences. Je betaalt nog geen collegegeld maar je kunt wel gebruik maken van onze studentfaciliteiten. Kom eens kijken op een open dag, je proeft dan de sfeer van studeren aan een hbo-instelling en je hebt gelegenheid om met de studentendecaan te praten over het doorstroomtraject. 

Hoe en tot wanneer kun je je aanmelden?

Om  je aan te melden voor het MBO-HBO doorstroomtraject ga naar Studielink. Tot 29 januari is het mogelijk om je voor dit traject aan te melden

Meer weten?

Wil je meer informatie over het driejarige traject? Neem dan contact op met de studentendecanen van deze opleiding, Minke Snels en Lizanne Hessels: studentcounsellorABEL@buas.nl, telefoon (076) 533 2600. Of download de folder Mbo-hbo doorstroomtraject.

Driejarig traject na vwo

Om deze vierjarige opleiding in drie jaar te kunnen voltooien, moet je, naast je vwo-diploma, over een aantal capaciteiten beschikken. Zo moet je:

 • Je studie goed kunnen plannen
 • Zelfstandig kunnen leren en werken
 • Verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je studie
 • Goed weten wat je wilt
 • Het leuk vinden om met anderen te samenwerken.

Het traject bestaat uit 3 jaren van elk 60 ECTS, in totaal 180 ECTS. Jouw eerste jaar start in het reguliere tweede studiejaar wat tevens jouw propedeuse jaar is. Daarna volg je het reguliere derde en vierde jaar.

Deelname aan dit driejarige traject is pittig. Daarom word je tijdens het eerste jaar van het traject intensief begeleid door een mentor. In gesprekken kijken jullie hoe het gaat, met welke vakken je moeite hebt, hoe je eerste resultaten zijn en natuurlijk of het bevalt. Als in december blijkt dat je resultaten tegenvallen dan kun je nog overstappen naar het reguliere eerste jaar. Je kunt dan je opleiding in vier jaar afronden.

Hoe kun je je aanmelden?

Wil je dit traject volgen, volg dan de reguliere aanmeldprocedure en geef in Studielink je voorkeur voor het driejarige traject aan.

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit driejarige traject, neem dan contact op met de studentendecanen van deze opleiding, Minke Snels en Lizanne Hessels: studentcounsellorABEL@buas.nl, telefoon (076) 533 2600.

Driejarig traject na hbo of wo

Ben je in het bezit van een hbo- / wo-(propedeuse)diploma, neem dan contact op met de opleiding om de mogelijkheden voor een driejarig traject na te gaan. Neem contact op met de studentendecanen van deze opleiding, Minke Snels en Lizanne Hessels: studentcounsellorABEL@buas.nl, telefoon (076) 533 2600.

 

Uitwisseling

Een tijdje studeren in het buitenland biedt je de gelegenheid om je grenzen te verleggen, zowel letterlijk als figuurlijk. Je bent in een internationale omgeving, ontmoet mensen van verschillende culturele achtergronden en bovendien is het goed voor je talen. Kortom, studeren in het buitenland is een prachtige kans… grijp hem!

In het vierde jaar van je studie kun je een gedeelte van het jaar in het buitenland gaan studeren, bijvoorbeeld in Finland, Duitsland, België of Oostenrijk;  Breda University of Applied Sciences heeft contact met tal van universiteiten waar je als uitwisselingsstudent terecht kunt.

Excursies en studiereizen

Als student logistiek verken je tijdens excursies in het binnen- en buitenland jouw vakgebied. Zo breng je bijvoorbeeld een bezoek aan de haven van Rotterdam, of ga je naar een warehouse of productiefaciliteit. Verder neem je ook een kijkje in de keuken van organisaties in het buitenland. De steden Hamburg, Londen en Barcelona zijn terugkerende excursiebestemmingen.

Ondernemerschap

Bij BUas word je opgeleid tot ondernemende professional. In al onze hbo-bacheloropleidingen krijg je de ruimte om je ondernemersvaardigheden te ontwikkelen. Naast je studie kan je bovendien aansluiten bij BUas Startup Support, BUSS. BUSS organiseert (netwerk)evenementen en verbind startende student ondernemers, er is zelfs de mogelijkheid om begeleiding van een eigen startup coach aan te vragen.

Ook kun je binnen BUas afstuderen met je eigen bedrijf! Elke academie biedt deze mogelijkheid, er kan wel een selectie proces van toepassing zijn. Misschien heb je tegen die tijd al een bedrijfje dat omzet draait of misschien heb je plannen? Laat je helpen door BUas Startup Support. 

Lees meer over het opzetten van je eigen onderneming.

Eyecatchers van de opleiding

Toelating

Met een havo- of vwo-diploma met het juiste profiel of een mbo-4 diploma ben je toelaatbaar tot de hbo-opleiding Logistics Management. Lees meer over de toelatingsvoorwaarden en de mogelijkheden die er zijn wanneer je niet aan de voorwaarden voldoet.

Aanmelden

Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden? Meld je dan aan voor 1 mei, dan kun je in september starten met de opleiding. Later aanmelden kan ook nog, maar dan ben je niet verzekerd van een plaats.

Kosten

Voor het collegejaar 2024-2025 is het collegegeld €2.530. Daarnaast moet je rekening houden met extra kosten voor boeken, excursies, etc. Lees meer over studiekosten.

Gijs Rutten - Logistcs - BUas

Maak van je hobby je werk

Ik heb deze studie gekozen omdat ik al een bijbaan in de logistiek had waar ik het erg naar mijn zin heb. Dus ga na wat jij echt leuk vindt en waar je echt gelukkig van wordt en zoek vanuit dit oogpunt een studie. 

Weten wat je allemaal kunt doen om je te orienteren? Volg Your Road to BUas

Gijs Rutten

Tweedejaarsstudent Logistics

Meer dan schuiven met dozen

Logistiek is meer dan schuiven met dozen. Daar kwam ik tijdens de opleiding snel achter. Ik werk bij Move Intermodal waar we zorgen voor het vervoer van 2.500 gevulde containers per week door heel Europa. Het is simpel, een container moet heen en weer. Als hij niet terugkomt, maak je geen winst. De ervaring uit stages en coaching tijdens mijn opleiding heeft mij veel geholpen. Ik heb daardoor geleerd naar de totale keten te kijken. 

Tomas Tempelaars

Chief eXcellence Officer bij Move Intermodal

Alles komt aan bod

Het leukste project vind ik de Blokko Game: je zet een fictief eigen bedrijf op en speelt een simulatiespel met andere projectgroepen als concurrenten. Alle onderdelen van de logistiek komen aan bod en zo krijg je waardevolle inzichten van situaties in het werkveld. Mijn dagen op de campus zien er verschillend uit, maar meestal begin ik de dag met een hoorcollege. Daarna werk ik vaak in projecten met andere studenten.

Gijs

student Logistics

Leren in de praktijk

Gastlessen en bedrijfsbezoeken laten onze studenten zien dat logistiek niet alleen gaat over transport, opslag en productie van goederen. Het gaat ook over veiligheid, bij evenementen bijvoorbeeld, over patiëntstromen in een ziekenhuis, en het vinden van betere manieren om producten te hergebruiken. Ik vind het belangrijk dat mijn studenten al die verschillende aspecten van het vak leren kennen. Op die manier kunnen zij gemakkelijker de link maken tussen de theorie in de klas en de taken en verantwoordelijkheden die zij straks hebben.  

Raechel Torner

Docent Logistics Management en Logistics Engineering

Wat kun je worden?

Logistics Management is meer extern gericht op regie in de gehele supply chain (aanvoerketen).

Als logistiek manager zorg jij voor een optimale communicatie en een slimme organisatie van logistieke processen. Als starter in de logistiek kan je aan de slag als accountmanager, customer service specialist, inkoper en logistiek analist. Al snel kan je doorgroeien naar functies als inkoopmanager, supply chain manager of projectmanager. 

Meer weten? Na je bachelor Logistics Management.