Regelgeving en Loket Rechtsbescherming

Breda University of Applied Sciences wil zich niet alleen verantwoorden naar haar omgeving, maar ook de veiligheid van studenten en medewerkers borgen, duidelijkheid verschaffen over procedures en mogelijkheden bieden om bezwaar te maken tegen een beslissing. Daarom nemen we een aantal regels en reglementen in acht.

Ook voor aankomende studenten zijn rechten vastgelegd in reglementen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Regeling aanmelding en inschrijving en de Regeling geschillenadviescommissie.

Eenmaal student aan Breda University of Applied Sciences, zijn naast de bovengenoemde regelingen, de meest belangrijke reglementen:

  • Studentenstatuut
  • Regeling klachten ongewenst gedrag
  • Reglement van Orde van Beroep voor de examens
  • Onderwijs en examenregeling (OER)

In verband met de transitie van oude naar nieuwe communicatietools zijn deze reglementen tijdelijk alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers via ServiceDesk Online (inloggen is noodzakelijk). Degene die niet kan inloggen, kan het desbetreffende reglement aanvragen bij ComplaintsServicePoint@buas.nl.

Loket Rechtsbescherming

Het Loket Rechtsbescherming is door Breda University of Applied Sciences ingericht om (aankomende) studenten te ondersteunen bij het indienen van een klacht, bezwaar of beroep.
Het loket helpt je bij het vinden van de juiste route indien je het niet eens bent met:

  • de manier waarop je bent behandeld door een student of medewerker of
  • een beslissing die ten aanzien van jou is genomen

In verband met de transitie van oude naar nieuwe  communicatietools is het Loket Rechtsbescherming tijdelijk alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers via ServiceDesk Online (inloggen is noodzakelijk). Degene die niet kan inloggen, kan zijn klacht, beroep of bezwaar e-mailen naar ComplaintsServicePoint@buas.nl.