Organisatie

Breda University of Applied Sciences is sterk verbonden met de beroepspraktijk. In die hechte relatie leggen we de nadruk op ondernemende en business-georiënteerde activiteiten. We speuren daarbij naar vernieuwing, zijn internationaal gericht en maken maatschappelijk verantwoorde en duurzame keuzes.

Onze kracht

Onze medewerkers kijken verder dan de grenzen van de opleiding, dienst of academie. Waar mogelijk kiezen zij altijd voor samenwerking.

Onze kracht schuilt in ambitie en inspiratie. Volgens ons zijn dat de basiselementen voor professionele ontwikkeling. We benutten die om resultaatgerichter te werken en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te realiseren. Zij geven daarbij zelf vorm aan hun ontwikkeling en dragen zo bij aan de ambitieuze doelstellingen van ons opleidingsinstituut.

Om onze werkwijze mogelijk te maken, kent onze organisatie een horizontale structuur; bekijk het organogram (pdf).