De verschillende aanmeldprocedures

Breda University of Applied Sciences hanteert verschillende aanmeldprocedures.

Inschrijving voor een opleiding begint met registratie en het indienen van een 'Nieuw inschrijvingsverzoek' bij Studielink, de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse Hoger Onderwijs. Je inschrijving is definitief als je de volledige procedure hebt doorlopen en het collegegeld is betaald. Let erop dat je ingeschreven bent vóór de deadline die voor jou geldt.

Een uitgebreide beschrijving van de procedure en de vervolgstappen vind je op de pagina ‘Aanmelden (en selectie)’ bij de opleiding van jouw keuze. 

Associate Degree

1. Toelating op basis van instroomeisen

Studenten die voldoen aan de instroomeisen worden toegelaten. Studenten zijn verplicht om deel te nemen aan de Studiekeuzecheck.

Deadline voor inschrijven: 1 mei. Bij inschrijving na 1 mei is het studieadvies bindend.

Selecteer je opleiding voor de volledige procedure:

Bacheloropleidingen

1. Toelating op basis van instroomeisen

Studenten die voldoen aan de instroomeisen worden toegelaten. Studenten zijn verplicht om deel te nemen aan de Studiekeuzecheck.

Deadline voor inschrijven: 1 mei. Bij inschrijving na 1 mei is het studieadvies bindend.

Selecteer je opleiding voor de volledige procedure:

2. Toelating op basis van selectie

Studenten worden geselecteerd op basis van door de opleiding gestelde extra toelatingseisen.

Deadline voor inschrijven bij zowel Studielink als voor de selectie: 1 mei. Aanmelden na 1 mei is niet mogelijk.

Selecteer je opleiding voor de volledige procedure:

3. Toelating op basis van selectie met numerus fixus

De opleiding neemt jaarlijks een vastgesteld maximum aantal studenten aan op basis van selectie.

Deadline voor inschrijven: 15 januari. Aanmelden na 15 januari is niet mogelijk.

Selecteer je opleiding voor de volledige procedure:

Masteropleidingen

1. Toelating op basis van instroomeisen

Studenten die voldoen aan de instroomeisen worden toegelaten. 

Deadline voor inschrijven: 15 augustus.

Selecteer je opleiding voor de volledige procedure:

Pre-masteropleidingen

1. Toelating op basis van instroomeisen

Studenten die voldoen aan de instroomeisen worden toegelaten. 

Deadline voor inschrijven: 1 mei

Selecteer je opleiding voor de volledige procedure: