Een grote haven waar je zou kunnen werken na je bachelor logistiek.

Logistics Engineering (NL)

Ben je geïnteresseerd in IT, technologie en logistieke processen? En werk je ook graag met mensen? Je kunt het mooi combineren in onze bacheloropleiding Logistics Engineering!

Spin in het logistieke web

Waarom BUas?

 • Docenten werken parttime in de branche en brengen praktijkervaring mee
 • Kleinschalige opleiding en veel persoonlijk contact met docenten
 • Vanaf jaar 3 kunnen logistieke talenten deelnemen aan een speciaal programma waarin zij werken met topbedrijven in de logistiek en extra worden uitgedaagd
 • Studeren op een groene inspirerende campus. Wilco en Inge leiden je rond

De juiste keuze?

Is de bachelor Logistics Engineering (NL) de juiste opleiding voor jou?

Doe een korte test (ca. 4 minuten) en ontdek of deze opleiding bij jou past. 


Naar de quiz

 

 

Test: welke hbo-bachelor in Logistics of Built Environment is de juiste voor jou?

Opbouw van de studie

Naast het opdoen van vakinhoudelijke kennis ontwikkel je tijdens de opleiding allerlei competenties die je nodig hebt om later je werk goed uit te kunnen voeren. Dit doe je o.a. door in projectvorm te werken aan ‘real life opdrachten’ uit het bedrijfsleven. Naast projecten volg je hoor-, gast- en werkcolleges, trainingen, cursussen en krijg je coachingsgesprekken. Ook ga je meerdere keren op stage en neem je deel aan excursies en studiereizen. Gedurende de hele bachelor staat de logistieke praktijk centraal.

Hoewel de opleiding Nederlandstalig is, is het mogelijk dat je één of meer vakken, minors of gastcolleges in het Engels volgt. Daarnaast kan een gedeelte van de gebruikte literatuur Engelstalig zijn. Het totale pakket zorgt voor een goede aansluiting op de vragen uit het werkveld en eventuele doorstudeermogelijkheden.

Meer informatie over planning, curriculum en vakken vind je in het volledige programma (pdf). Hieronder leggen we je uit wat je per jaar kunt verwachten:

Jaar 1

In het eerste jaar leer je wat logistiek betekent voor verschillende soorten bedrijven, welke verschillen er zijn tussen bedrijven en hoe je alle logistieke processen in een bedrijf of organisatie in kaart kunt brengen. Zo maak je kennis met vakken als voorraad- en inkoopmanagement, recht en transportmanagement. Je volgt hiervoor hoor-, werkcolleges, trainingen of gastcolleges die vaak gekoppeld zijn aan een groepsopdracht. In het eerste jaar zie je in de excursieweek ook hoe logistiek wordt toepast bij allerlei soorten bedrijven; de theorie uit voorgaande weken zie je dan in de praktijk – een eyeopener! Omdat logistiek zich in een internationaal vakgebied begeeft is er veel aandacht voor logistiek in de internationale context en de Engelse taal.

Jaar 2

In het tweede jaar ontstaat er meer keuzevrijheid. Je gaat je logistieke kennis verbeden waarbij je kennis maakt met intermodaal transport,  fabricagesystemen en automatiseringstechniek. Naast deze verbreding kun je je vanaf het einde van het jaar verdiepen in een specifiek thema.

 • Voorraadmanagement 
 • Productielogistiek
 • Transport
 • Warehousing
 • Zorglogistiek
 • Evenementenlogistiek
Jaar 3

In het derde jaar wisselen werken in de praktijk en studeren aan Breda University of Applied Sciences elkaar af. Je gaat tweemaal op stage voor een periode van drie maanden bij bijvoorbeeld een productiebedrijf, handelsonderneming, ziekenhuis of een transportbedrijf. Voor je stage kun je voor hetzelfde accent kiezen als bij het specifieke thema in het tweede jaar, maar je kunt ook een ander deel van de logistiek verkennen. Voorbeelden van stageopdrachten zijn:

 • het verbeteren van de customer service van een transportbedrijf
 • het verrichten van een wagenparkanalyse
 • het verrichten van een goederen- of bezoekersstroomanalyse
 • het opzetten van een inkoopplan
 • het ontwerpen van een warehouse inrichting.

Bij voorkeur voer je je tweede stage uit in het buitenland. In het trimester tussen de twee stageperiodes werk je op Breda University of Applied Sciences aan inhoudelijke verdieping van het logistieke vakgebied. Hierbij is aandacht voor verschillende supply chains, e-commerce en ondernemerschap.

Jaar 4

In het begin van het vierde jaar volg je een minor; een verdiepende minor waarin je je verder specialiseert binnen het vakgebied, of je kijkt juist eens buiten de grenzen van je vakgebied: een verbredende minor. In de tweede helft van het vierde jaar voer je een afstudeeropdracht uit voor bijvoorbeeld een bedrijf of organisatie met complexe logistieke stromen. Je kunt hier weer kiezen voor sectoren waar je in het derde jaar stage hebt gelopen of juist voor een totaal ander onderdeel van de logistiek.

Voorbeelden van afstudeeropdrachten zijn het verrichten van onderzoek naar de verandering van een vervoerswijze, het verbeteren van de supply chain, de inzet van automatisering van processen of het toepassen van voorraadmodellen. Over deze opdracht schrijf je een afstudeerscriptie die je tijdens je examen verdedigt.

Premaster

BUas biedtalle studenten de kans om in het laatste studiejaar de wetenschappelijke premaster Strategic Business Management and Marketing (SBM) te volgen. Met deze premaster heb je direct toegang tot Master of Science programma’s in business gerelateerde studies bij onze universitaire partners, zoals de universiteit van Amsterdam, Maastricht, Tilburg, Brussel (B) of Warwick (UK).  Zo kun je in 5 jaar een wo-master halen en na een 3-jarig traject zelfs in 4 jaar! 

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 60 ECTS per jaar. Een ECTS staat voor 28 studiebelastingsuren. Dit komt neer op een gemiddelde studiebelasting van 40 uur in de week, gedurende 42 weken. Hoeveel uur je echt aan het studeren bent is erg afhankelijk van de persoon en verschilt per week. Zo zijn de laatste weken van een blok en de tentamenweken voor de meeste studenten relatief druk.

 

Aan het einde van het tweede studiejaar kies je één van de specialisaties:

Voorraadmanagement

Als jij ’s avonds online iets aankoopt, dan wil je ook dat het de volgende dag wordt geleverd. Maar dan moet het wel op voorraad zijn bij de leverancier! Voor veel producten is dat goed te organiseren, maar hoe regel je dat seizoensproducten zoals schaatsen en zwembadjes op voorraad zijn als het weer omslaat? Je leert hoe je de juiste aantallen goederen of diensten op het juiste moment beschikbaar kunt stellen.

Productielogistiek

Hoe kun je ervoor zorgen dat voor het maken van een bepaald type auto alle benodigde onderdelen op tijd beschikbaar zijn, zodat je de auto in de gewenste aantallen kunt produceren en kunt leveren aan de klant? Bij productielogistiek draait het om het plannen en organiseren van het productieproces. Je coördineert het proces en bewaakt de planning en de kwaliteit.

Transport

Zonder transport staat alles stil. Heb je je wel eens afgevraagd hoe je iPad of de spijkerbroek die je aanhebt uiteindelijk bij jou terecht is gekomen? Dat kan via allerlei routes. Meer en meer producten worden in lagelonenlanden geproduceerd. Dat betekent dat steeds meer goederen een grotere afstand moeten overbruggen. Je leert hoe een product of dienst op de beste manier van een leverancier naar een afnemer komt.

Warehousing

Welke producten worden het vaakst uit het magazijn gehaald? Liggen die producten vooraan of achteraan in het hoogste schap? Om medewerkers in het magazijn zo veel mogelijk efficiënte bewegingen te laten maken is het belangrijk dat het magazijn zo optimaal mogelijk is ingericht. Daarnaast is het belangrijk om af te wegen welke processen geautomatiseerd kunnen worden of waar juist de mens de belangrijke spil is.

Zorglogistiek

Je hebt in de gezondheidszorg te maken met de organisatie van logistieke processen, zoals de goederenstromen (denk aan apparatuur en medicijnen), informatiestromen (belangrijke gegevens moeten veilig beschikbaar zijn op de juiste plaatsen) en mensenstromen (denk aan patiënten en bezoekers). Dit vraagt om logistieke specialisten. De vraag naar professionals in deze branche zal door de vergrijzing van de bevolking sterk toenemen.

Evenementenlogistiek

Bij een concert of festival draait het voor de bezoeker vaak om de hoofdact van de dag. Maar heb je wel eens nagedacht over de hele organisatie daar omheen? Zijn er voldoende toiletten voor het aantal bezoekers, hoe zijn de parkeervoorzieningen en is het aan- en afrijden goed geregeld? Bij evenementenlogistiek draait het om het coördineren, bewaken en optimaliseren van logistieke processen rondom evenementen.

Afhankelijk van je vooropleiding kun je de opleiding Logistics Engineering (NL) in drie of drie en een half jaar afronden. Er zijn verschillende driejarige trajecten mogelijk:

Na een verwante mbo-opleiding

Heb je één van deze mbo-opleidingen op niveau 4 gedaan?

 • Logistiek supervisor
 • Manager transport en logisitiek
 • Vestigingsmanager (internationale) groothandel
 • Manager havenlogistiek

Dan kom je in aanmerking voor het mbo-hbo-doorstroomtraject. Op basis van één van deze mbo-opleidingen kun je vrijstellingen krijgen. Daardoor kun je de opleiding in drie jaar afronden.

Wat houdt het mbo-hbo doorstroomtraject in?

Bij een aantal mbo-opleidingen die een overeenkomst hebben met Breda University of Applied Sciences, kun je in je laatste mbo-jaar al kennismaken met Logistics Engineering. Je volgt gedurende 16 weken iedere woensdag een aantal trainingen en cursussen en voert een project uit bij ons. Bij een positief advies na afronding van dit traject kun je instromen in het tweede jaar van de opleiding. Vraag bij je decaan of opleidingsmanager na of jouw mbo deelneemt aan dit doorstroomtraject. Dit traject start altijd rond half februari en duurt tot half juni.

Is het iets voor jou?

Het doorstroomtraject is ervoor bedoeld om te ontdekken of het hbo bij je past en of je onderwijs op dit niveau aankan. Wanneer je dit traject gaat volgen, word je als cursist ingeschreven bij Breda University of Applied Sciences. Je betaalt nog geen collegegeld maar je kunt wel gebruik maken van onze studentfaciliteiten. Kom eens kijken op een open dag, je proeft dan de sfeer van studeren aan een hbo-instelling en je hebt gelegenheid om met de studentendecaan te praten over het doorstroomtraject.

Hoe en tot wanneer kun je je aanmelden?

Om  je aan te melden voor het MBO-HBO doorstroomtraject ga naar Studielink. Tot 15 januari is het mogelijk om je voor dit traject aan te melden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het driejarige traject? Neem dan contact op met de studentendecanen van deze opleiding, Minke Snels en Lizanne Hessels: studentcounsellorABEL@buas.nl, telefoon (076) 533 2600. Of download de folder Mbo-hbo doorstroomtraject.

Na vwo

Om deze vierjarige opleiding in drie jaar te kunnen voltooien, moet je, naast je vwo-diploma, over een aantal capaciteiten beschikken. Zo moet je

 • je studie goed kunnen plannen,
 • zelfstandig kunnen leren en werken,
 • verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je studie,
 • goed weten wat je wilt en 
 • het leuk vinden om met anderen te samenwerken.

Jouw eerste jaar start in het reguliere tweede studiejaar wat tevens jouw propedeuse jaar is. Daarna volg je het reguliere derde en vierde jaar.

Deelname aan dit driejarige traject is pittig. Daarom word je tijdens het eerste jaar van het traject intensief begeleid door een mentor. In gesprekken kijken jullie hoe het gaat, met welke vakken je moeite hebt, hoe je eerste resultaten zijn en natuurlijk of het bevalt. Als in december blijkt dat je resultaten tegenvallen dan kun je nog overstappen naar het reguliere eerste jaar. Je kunt dan je opleiding in vier jaar afronden.

Hoe kun je je aanmelden?

Wil je dit traject volgen, volg dan de reguliere aanmeldprocedure en geef in Studielink je voorkeur voor het driejarige traject aan.

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit driejarige traject, neem dan contact op met de studentendecanen van deze opleiding via studentcounsellorABEL@buas.nl of via telefoon: (076) 533 2600.

Na hbo of wo

Ben je in het bezit van een hbo- / wo-(propedeuse)diploma, neem dan contact op met de opleiding om de mogelijkheden voor een driejarig traject na te gaan. Neem contact op met de studentendecanen van deze opleiding via studentcounsellorABEL@buas.nl of via telefoon (076) 533 26009.

Een tijdje studeren in het buitenland biedt je de gelegenheid om je grenzen te verleggen, zowel letterlijk als figuurlijk. Je bent in een internationale omgeving, ontmoet mensen van verschillende culturele achtergronden en bovendien is het goed voor je talen. Kortom, studeren in het buitenland is een prachtige kans… grijp hem!

In het vierde jaar van je studie kun je een gedeelte van het jaar in het buitenland gaan studeren, bijvoorbeeld in Finland, Duitsland, België of Oostenrijk; Breda University of Applied Sciences heeft contact met tal van universiteiten waar je als uitwisselingsstudent terecht kunt.

 

Als student logistiek verken je tijdens excursies in het binnen- en buitenland jouw vakgebied. De steden Hamburg, Londen en Barcelona zijn terugkerende excursiebestemmingen.  

Special features van de opleiding

Toelating

Jouw carrière

Als logistics engineer zorg jij ervoor dat de juiste mensen, materialen en informatie op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag gaan als logistiek analist, supply chain planner, consultant ICT, inkoopmanager, supply chain manager of projectmanager.

Meer weten? Na je bachelor Logistics Engineering.