Aanmelden na 1 mei

Deadline van 1 mei niet gehaald? No worries, je kunt je nog aanmelden tot eind augustus. Lees even verder en je weet waar je aan toe bent.

Voor een aantal van onze bacheloropleidingen is het mogelijk om je na 1 mei aan te melden. Dit geldt alleen voor de opleidingen met toelating op basis van instroomeisen.

Aanmelden na 1 mei kan nog bij de opleidingen in de volgende domeinen:

  • Built Environment
  • Facility
  • Leisure & Events
  • Logistics
  • Tourism

Zorg er wel voor dat je aanmelding in ieder geval voor 31 augustus compleet is.

Aanmelden na 1 mei betekent geen garantie dat je in september kunt starten, maar in de meeste gevallen lukt dat gewoon! Hieronder vind je een overzicht van de opleidingen waarvoor je je nog kunt aanmelden.

Hoe werkt het aanmelden na 1 mei?

  • Check of je voldoet aan de toelatingseisen. Je vindt deze op de opleidingspagina.
  • Bij de aanmelding heb je een DigiD code nodig. Deze kun je aanvragen via DigiD.nl. Dit kan vijf werkdagen duren, dus begin op tijd!
  • Voer je persoonsgegevens in op Studielink.nl en doe een verzoek tot inschrijving.
  • Als je voldoet aan de toelatingseisen word je door de opleiding uitgenodigd om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Als je je aanmeldt na 1 mei heb je geen garantie dat je in september kunt starten, je hoort het na de studiekeuzecheck.
  • Check regelmatig de berichten in jouw dashboard op Studielink.nl. Daar staat precies welke acties je nog moet ondernemen om de inschrijving af te ronden. Om te kunnen starten met je opleiding moet de inschrijving voor 31 augustus helemaal zijn afgerond.

Aanmelden voor een masteropleiding

Wil je je inschrijven voor een masteropleiding, dan heb je tot 15 augustus om dat te doen.