Onderwijsvisie

Tijdens je studie aan Breda University of Applied Sciences ontwikkel je vakspecifieke kennis, probleemoplossende vaardigheden en een professionele houding. 

Onderwijsvisie

Breda University of Applied Sciences besteedt veel aandacht aan ondernemerschap, creativiteit, persoonlijke en professionele verantwoordelijkheid en internationalisering.

Hoe studeer je aan Breda University of Applied Sciences?

Effectief leren doe je niet alleen. Juist in de samenwerking en het debat met studenten en docenten leer je actief kennis te ontwikkelen. Daarom werken we bij Breda University of Applied Sciences met het model van de learning community. Studenten en docenten werken vanuit verschillende (culturele) achtergronden en vakgebieden samen aan real life vraagstukken uit de internationale beroepspraktijk. Hierbij leer je verschillende invalshoeken te gebruiken en open te staan voor andere benaderingen.

Wat verwachten we van jou?

De learning community kan alleen functioneren als iedereen meedoet en zijn bijdrage levert. Docenten, studiebegeleiders, maar vooral jij als student. We verwachten dan ook een behoorlijke investering van jou in de voorbereiding van colleges en projecten. Door coaching en feedback leren we je verantwoordelijkheid te nemen voor jouw individuele leerproces én voor jouw rol in de samenwerking met docenten, medestudenten en de beroepspraktijk.

We verwachten ook dat je tijdens je studie een serieuze buitenlandse ervaring opdoet en dat je zelf invulling geeft aan je studie door jouw eigen keuzes, denk aan stages, keuzeprogramma’s en extra activiteiten. Natuurlijk helpen we je bij het maken van deze keuzes.

Wat kun je van Breda University of Applied Sciences verwachten?

Onze docenten creëren voor jou de mogelijkheden om zelfstandig te leren en actief samen te werken. Zij maken daarvoor gebruik van digitale leermiddelen, zodat er in het onderwijs meer tijd is voor interactie, inhoudelijke verdieping, begeleiding en feedback. Vanuit de community gedachte vinden we het belangrijk dat docenten participeren in (internationale) netwerken, samenwerking met het (internationale) beroepenveld stimuleren en een bijdrage leveren aan de verbinding van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk.

De kern van de leeromgeving wordt gevormd door real life opdrachten uit de beroepspraktijk die jou uitdagen tot actief en samenwerkend leren. Ondernemerschap wordt gestimuleerd door je de mogelijkheid te bieden specifieke ‘ondernemersvaardigheden’ te ontwikkelen en je kunt zelfs afstuderen met een eigen bedrijf. Kortom, je wordt aangemoedigd het beste uit jezelf te halen.

Binnen elke studie bestaan mogelijkheden voor extra begeleiding, bijvoorbeeld als je studeert met een functiebeperking.

Kennisontwikkeling en innovatie

Bij Breda University of Applied Sciences profiteer je als student van de kennis en expertise van docenten die veel praktijk- en onderzoekservaring hebben. Kennis wordt continu ontwikkeld. Je studeert aan een instelling die een belangrijke bijdrage levert aan kennisontwikkeling en innovatie en die continu is aangehaakt bij de nieuwste ontwikkelingen. Je wordt als student ook gestimuleerd je eigen afstudeeronderzoek te verbinden aan het toegepaste onderzoek dat binnen Breda University of Applied Sciences plaatsvindt. Hierdoor leer je een bijdrage te leveren aan de innovatie van de beroepspraktijk.