Master Tourism Destination Management

1-jarige hbo-masteropleiding | Engelstalig

Studeer op 4 locaties in de wereld

Heb jij je hbo diploma behaald en wil jij het helemaal anders gaan aanpakken op toeristische bestemmingen? Dan is de Master Tourism Destination Management iets voor jou! 

Toerisme betekent kansen voor bedrijven in en bewoners van een toeristische bestemming, maar er zijn ook bedreigingen. Het is belangrijk om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Kun jij het verschil maken? Een verschil tussen winst en verlies, tussen chaos en structuur, een verschil dat goed uitpakt voor zowel de toerist als de lokale bevolking? In de hbo master Tourism Destination Management werk je hieraan op vier locaties. 

Waarom Tourism Destination Management studeren bij BUas?

 • Drie maanden veldonderzoek op drie verschillende bestemmingen in de wereld
 • Uitstekende kans om je internationale netwerk uit te breiden
 • Internationaal erkend door UNWTO en THE-ICE

What is TDM?

Experience

Roman tells his story

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Opbouw van de studie

De opleiding

Toerisme is en blijft een dynamische en snel groeiende sector en dit biedt mogelijkheden tot een interdisciplinair studie- en onderzoeksgebied. De toeristische sector leidt tot economische voordelen, groei en kansen voor mensen en bedrijven in bestemmingsgebieden. Tegelijkertijd blijft het voor veel organisaties een uitdaging om de vraag - van toeristen in de gebieden van herkomst - en het aanbod - op de toeristische bestemmingen - op elkaar af te stemmen. Dit is wat je leert in de hbo Master Tourism Destination Management. 

Knowledge of the Tourism Destination 

De toeristische sector en toeristische bestemmingen krijgen vaak te maken met snelle veranderingen in markten en bedrijfsmodellen, vaak als reactie op sociale en economische processen die zich in de rest van de wereld voordoen. Effectief management van dit soort veranderingen en het opbouwen van veerkrachtige bedrijven en bestemmingen vereist kennis en expertise, die nauw verweven is met de bestemmingsgebieden zelf. De hbo Master Tourism Destination Management is ontwikkeld om hieraan bij te dragen, waarbij de nadruk ligt op de praktijk, perspectieven en het beleid voor het managen van toerisme op bestemmingen. 

Studeren op vier locaties in de wereld  

Binnen deze hbo master heb je de mogelijkheid om op vier verschillende plaatsen in de wereld te studeren, waardoor je een ruime interculturele ervaring opdoet en een grondige kennis van toeristische bestemmingen ontwikkelt. Elke bestemming bevindt zich in een andere fase van ontwikkeling. Je doet onderzoek op drie verschillende bestemmingen. In de voorgaande jaren waren de bestemmingen: Indonesië, Singapore, Australië, Maleisië,  Cambodja, Vietnam, Thailand, Sri Lanka, Frankrijk en Malta.

 

Het curriculum

De masteropleiding Master Tourism Destination Management is opgebouwd in drie fases. De eerste fase in Breda, met een duidelijke nadruk op theorie, is de voorbereiding op de tweede en derde fase. De tweede fase vindt plaats op drie verschillende soorten toeristische bestemmingen. De nadruk ligt op de toeristische praktijk onder verschillende omstandigheden en je werkt in internationale onderzoeksteams van studenten. In de laatste fase schrijf je je eindscriptie waarin praktijk en theorie worden samengebracht, en waarbij je streeft naar nieuwe inzichten, theorieën of generalisaties. 

De opleiding duurt 12 maanden en bestaat uit drie fases:

Fase 1 – Theorie in Breda 

Tijdens de eerste fase doe je theoretische kennis op en ontwikkel je je beroepsvaardigheden. Hierdoor ben je in staat de huidige situatie en het beschikbare potentieel voor ontwikkelingsstrategieën op verschillende toeristische bestemmingen doeltreffend te analyseren. Ook bestudeer je bestemmingstheorieën, modellen, ontwikkelingen en praktijkgevallen. De vakken worden gegeven door docenten, samen met een inspirerend team van gastdocenten van internationale organisaties en universiteiten. Je hebt dagelijks contact met dit gespecialiseerde team van academici en professionals uit de toeristische sector. 

In de eerste fase komen de volgende vakken aan bod:   

 • Destination Development, Finance and Organisation (6 ECTS)
 • Team Performance and Creative Leadership (2 ECTS)
 • Contemporary Marketing, Context and Trends (6 ECTS)
 • Destination Stakeholders & Policy (6 ECTS)
 • Context-Related Research (4 ECTS)
 • Cross-Cultural Studies (3 ECTS)
 • Research Process & Methods (3 ECTS) 
Fase 2 – Veldonderzoek 

In de tweede fase houd je je bezig met veldonderzoek op drie verschillende locaties. De onderzoeksopdrachten worden opgesteld door docenten in samenwerking met belanghebbenden die betrokken zijn bij de ontwikkelingen van toeristische bestemmingen in de regio. We proberen bestemmingen te selecteren: 

 • waarmee onze docenten zeer goed bekend zijn;
 • die veel contacten hebben met bedrijven, overheidsinstellingen en hogescholen;
 • die bekend zijn met ontwikkelingen en dynamiek;
 • veel variatie in cultuur hebben.  
Fase 3 - Eindscriptie 

Met het schrijven van een eindscriptie in de laatste fase van deze hbo master, pas je je onderzoeksvaardigheden toe en geef je blijk van een echt inzicht in het vakgebied tourism destination management vanuit professioneel en academisch oogpunt. Je dient aan te tonen dat je in staat bent tot kritische analyse en evaluatie. In je eindscriptie maak je gebruik van concepten, inzichten en praktische vaardigheden om een beter inzicht in het onderzochte onderwerp te ontwikkelen. Een eindscriptie is een individuele opdracht, die zorgvuldig wordt begeleid door een van onze docenten. 

Onderwerpen  
Het schrijven van een eindscriptie vereist een aanzienlijke inspanning (lees: tijd en energie). Het is dan ook vaak zo dat de student persoonlijke motivatie en interesse voor het onderwerp heeft. Kom je tijdens het schrijfproces tot (nieuwe) ideeën? Dan zijn de docenten altijd bereid om die met je te bespreken. In principe moet het onderwerp van de scriptie een onderwerp of een vraagstuk in een internationale toeristische context zijn. Studenten moeten er echter voor zorgen dat het onderzoeksidee zowel relevant als uitvoerbaar is. De uiteindelijke scriptie moet in het Engels worden geschreven, tenzij een andere taal echt geschikter is. Een paar recente voorbeelden van eindscripties zijn:

 • Belgium, one country, three visions: comparative study of the websites of the three regional tourism promotion agencies.
 • Strengthening bridges - How a Dutch tour operator can improve its collaboration with their Indonesian partners
 • 360-degree videos as a promotion tool to encourage tourists to choose nature conservation travels
 • Ski touring on groomed slopes -  Integration strategies considering influences on critical success factors of Austrian ski destinations and their management.
 • Potentials of wine tourism in Rhodes
 • Key motivational influencers to choose a destination for a tropical island wedding
 • Experiences and motives behind tourists' choice of destinations with paranormal activity - a case study of Hoia Baciu Forest, Romania

Samenwerken met een externe opdrachtgever
Je kunt ervoor kiezen je scriptie te schrijven in nauwe samenwerking met een externe opdrachtgever. Dit betekent dat je samenwerkt met een internationale toeristische organisatie, waardoor je je onderzoeksproject een extra en professionele dimensie meegeeft. Veel studenten schrijven echter een zelfstandige onderzoeksscriptie en reizen naar een toeristische bestemming om hun onderwerp uit te diepen 

Onderzoekslocatie  
Het doen van onderzoek en het schrijven van een eindscriptie in deze derde fase kan overal ter wereld plaatsvinden. Het (mondelinge) eindexamen vindt plaats in Nederland. 

 

Studiebelasting & -coaching

De hbo Master Tourism Destination Management is een eenjarige, voltijdse opleiding. De totale studiebelasting is 60 ECTS. Om je een idee te geven: 1 ECTS staat gelijk aan ongeveer 28 studie-uren per week. 

We bieden je een kleinschalige studieomgeving. Het aantal studenten in de masteropleiding varieert elk jaar tussen de 30 en 45 tot maximaal 50 studenten. Waar mogelijk wordt de klas opgesplitst voor workshops, consultancy bijeenkomsten en ander groepswerk. Voor vragen over de inhoud van de opleiding zijn de docenten gemakkelijk te bereiken. De opleidingscoördinator is ook altijd beschikbaar om je te helpen bij de dagelijkse gang van zaken. En als je persoonlijke problemen wilt bespreken, problemen die een negatieve invloed op je leven als student kunnen hebben, dan kun je contact opnemen met de studentendecaan. 

Duurzame gastbelevingen creëren

Vanuit Barcelona werk ik momenteel aan het verbeteren van het verblijf van de gasten door middel van geselecteerde partnerschappen, waarbij ik een duurzame, 360-graden beleving creëer. Hiervoor werkte ik als Expansion Lead van woningen op unieke toplocaties, en was ik projectmanager bij Airbnb. Terugkijkend op BUas: sterke elementen van de masteropleiding zijn het veldwerk op drie verschillende locaties in de wereld en de docenten met praktijkervaring.

Laura

Alumna I Head of Partnerships bij Numa in Barcelona

Inzicht in de sociale context

Deze masteropleiding heeft mij echt bijgebracht dat inzicht in sociale context van cruciaal belang is voor de planning van het interactieprocess tussen klanten. Dit verbetert niet alleen de kwaliteit van dienstverlening aan traditionele groepen toeristen, maar ook het gemeenschapsbeheer tegen de achtergrond van de huidige markttrend van het samenwonen. Dit cruciale leerproces werd een van de pijlers van mijn knowhow op het gebied van managementadvies.  

Raoul

Alumnus I Senior Project Management Consultant bij Service-D Assessoria in Brazilië

Leren, groeien en doelen bereiken

Mijn lessen zijn vooral bedoeld om studenten te leren kritisch na te denken en hen bewuster te maken van wat er allemaal in de wereld gebeurt, én in diverse toeristische bestemmingen. Het doel is op een methodische manier te werken aan probleemoplossende vaardigheden. Ik leer studenten om niet terug te deinzen voor moeilijkheden, om te leren van fouten en die te gebruiken om vooruit te komen. Ik vind ‘t heel mooi te zien hoe studenten leren, hoe ze groeien en hun doelen bereiken.

Rami Isaac

Docent Master Tourism Destination Management

Toelating

Je bent toelaatbaar tot de Master Tourism Destination Management met een bachelordiploma (BA, BSc., BBA, B Com) op het gebied van toerisme, reizen, hotelmanagement, international business management, economie, recht, e-commerce, urban develoment, geografie, sociale wetenschappen of financiën. Bekijk de volledige toelatingsvoorwaarden.

Aanmelding

Als je voldoet aan de toelatingseisen kun je je aanmelden voor deze opleiding. Bekijk de aanmeldprocedure.

Kosten 

In het studiejaar 2024-2025 is het wettelijk collegegeld voor masteropleidingen €2.530. Naast het collegegeld moet je rekening houden met extra kosten voor de aanschaf van studiemateriaal zoals studieboeken. Lees meer over studiekosten.

Jouw carrière

Als afgestudeerde van de hbo Master Tourism Destination Management mag je de titel Master of Arts voeren en kom je in aanmerking voor internationale beleids- en adviesfuncties, internationale managementfuncties en onderzoeksfuncties op het gebied van reizen en toerisme. 

Meer informatie over deze hbo master? Na je Master Tourism Destination Management.

BUas Quiz

Wil je snel weten of de kleinschalige studieomgeving van deze masteropleiding iets voor jou is?

Doe de quiz en onderzoek in vijf minuten of BUas bij jou past. De quiz is Engelstalig


Doe de quiz