Onderzoek

Studeren is haalbaar

Breda University of Applied Sciences stimuleert jou het beste uit jezelf te halen, ook wanneer zorgeloos studeren niet vanzelfsprekend is.

Daarom bieden wij mogelijkheden voor extra ondersteuning in de vorm van:

Individuele begeleiding

Omdat de impact van een functiebeperking op het verloop van de studie van persoon tot persoon verschilt, begeleiden we jou persoonlijk. Samen met de studentendecaan en je studieloopbaancoach of mentor creëer je een studieomgeving waarin jij optimaal kunt functioneren.

Intakegesprek

Bij je aanmelding in Studielink kun je al aangeven of je een functiebeperking hebt. Dit is niet verplicht, maar we raden je wel aan dit bekend te maken. Op die manier kan Breda University of Applied Sciences zorgen voor begeleiding die bij jou past. Je kunt via Studielink ook aangeven of je een intakegesprek wenst met de studentendecaan. In dit gesprek bekijkt de studentendecaan samen met jou welke regelingen en voorzieningen voor jou van belang zijn. Ook komt in dit gesprek eventuele financiering via je PGB aan bod. Zorg dat je tijdens dit gesprek een medische verklaring of een verklaring van dyslexie kunt laten zien.

De studentendecaan

De studentendecaan is gespecialiseerd in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van studiefinanciering, in- en uitschrijving, het bindend studieadvies en de rechtspositie van de student. Maar ook met persoonlijke problemen kun je bij de studentendecaan terecht. Als jij het goedvindt, brengt de studentendecaan jouw studieloopbaancoach of mentor op de hoogte van jouw situatie.

Studieloopbaancoach of mentor

Jouw studieloopbaancoach of mentor is je persoonlijke begeleider. Hij of zij heeft zicht op hoe jij je ontwikkelt tijdens je studie. Ook kent hij of zij de keuzemogelijkheden binnen de studie, de eisen die gesteld worden aan beginnende beroepsbeoefenaars en de mogelijkheden binnen het werkveld, de branche of het vak. Daarom is de coach of mentor de aangewezen persoon om jou te adviseren en te begeleiden bij het maken van keuzes. Indien nodig kan hij of zij je doorverwijzen naar interne medewerkers of diensten.

Voorzieningen

Studeren aan Breda University of Applied Sciences is meer dan het volgen van colleges en het maken van tentamens. Studeren is ook het werken in groepen met je medestudenten, op excursie gaan, stage lopen, jezelf verplaatsen op school of in de stad en nog veel meer. Breda University of Applied Sciences biedt daarom niet alleen voorzieningen de direct gerelateerd zijn aan je studie, maar ook voorzieningen die niet direct gerelateerd zijn aan je studie, maar die je wel kunnen helpen om goed te kunnen studeren.

Voorzieningen direct gerelateerd aan je studie

Breda University of Applied Sciences biedt een aantal voorzieningen die je kunnen helpen bij:

  • het volgen van colleges
  • het maken van tentamens en vervangende tentamenopdrachten
  • het gebruik van computers
  • het werken in werk- en projectgroepen
  • het stage lopen en afstuderen

Tot slot denkt Breda University of Applied Sciences actief met je mee als het gaat om het creëren van een voor jou werkbare leefomgeving buiten Breda University of Applied Sciences.

Voorzieningen niet direct gerelateerd aan je studie

Breda University of Applied Sciences biedt ook voorzieningen die niet direct gerelateerd zijn aan je studie, maar die het studeren met een functiebeperking wel vergemakkelijken. Denk hierbij aan voorzieningen op het gebied van:

  • toegankelijkheid van de Breda University of Applied Sciences gebouwen
  • rust- en zorgruimtes
  • aangepast studiemateriaal studieondersteunende trainingen, bijvoorbeeld trainingen in faalangstreductie of de training 'studeren met dyslexie' software, bijvoorbeeld de tekst-naar-spraak software Kurzweil
  • de invulling van excursies, fieldtrips en vrije studieruimte

 

Hulp bij finaniële ondersteuning

Als student heb je, afhankelijk van leeftijd en nationaliteit, recht op studiefinanciering. Wanneer je studiefinanciering ontvangt en je loopt studievertraging op, of moet je studie voortijdig afbreken als gevolg van je beperking, dan is er een aantal financiële regelingen waar je een beroep op kunt doen.

Financiële ondersteuning door DUO

Wanneer je studievertraging oploopt, wanneer je noodgedwongen moet stoppen met je opleiding of niet binnen 10 jaar kunt afstuderen, kun je bij DUO een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Er zijn verschillende regelingen die uiteen lopen van verlenging van je studiebeurs tot omzetten van de lening in een gift. Om in aanmerking te komen voor een regeling bij DUO neem je contact op met je studentendecaan. Deze beoordeelt of je in aanmerking komt voor een speciale voorziening en welke voorziening het best bij jouw situatie past.

Financiële ondersteuning door Breda University of Applied Sciences

Je kunt een beroep doen op de regeling Afstudeersteun uit het Profileringsfonds van Breda University of Applied Sciences als je niet (meer) in aanmerking komt voor verlenging van de prestatiebeurs van DUO. Je kunt deze regeling aanvragen bij je studentendecaan.

 

Wat wij verstaan onder een functiebeperking

Met functiebeperking bedoelen wij een beperking die langdurig tot blijvend van aard is en die tot studievertraging kan leiden. Hieronder vallen alle motorische en zintuiglijke beperkingen, maar ook niet-zichtbare beperkingen zoals dyslexie, RSI, chronische vermoeidheid, depressie en aandoeningen in het autistisch spectrum.

Contact

Heb je op onze website niet kunnen vinden wat je zoekt, neem dan contact op met studentendecaan Minke Snels. Dat kan via e-mail of per telefoon.

E-mail: snels.m@buas.nl
Telefoon: +31(0)6 39 01 22 49
Aanwezig: Elke maandag, dinsdag en donderdag