MBA Imagineering

Master
1 jaar
Voltijd
Engels
MBA

Co-design als basis voor innovatie

Imagineering (de combinatie van 'Imagination’ en ‘Engineering’) is een strategische benadering in het adresseren van complexe en innovatie vraagstukken. Op basis van experience design is het uitgangspunt om juist het co-creatieve en transformatieve potentieel binnen bedrijven en organisaties aan te wakkeren. 

In het eenjarige programma van deze MBA leer je innoveren vanuit een mensgericht perspectief. Je leert hoe je mensen co-designer kunt maken van hun eigen verhaal of dat van hun organisatie gebruikmakend van verbeeldingskracht. Vernieuwen en veranderen door het versterken van de collectieve creativiteit, dàt is de kern van deze MBA in Breda. 

De MBA Imagineering wordt ook aangeboden in een executive variant voor mensen die al werkzaam zijn en zich willen verdiepen in de praktische toepasbaarheid van Imagineering als methodiek.

Waarom MBA Imagineering studeren bij BUas?

  • Je profiteert van een groot en internationaal netwerk van organisaties, universiteiten en alumni, waarmee je samenwerkt in reallife projecten en ervaringen deelt.  
  • De interculturele classroom, met een grote diversiteit aan culturele en disciplinaire achtergronden, is de beste leeromgeving die je je kunt wensen. 
Why Buas?
What is Imagineering?
Programme content
Experience
Bachelor vs master

'A mindset to see the world in a new way.'

Anne-Loes, alumna

Introduction
Bram tells his story

BUas Quiz

Op zoek naar een master opleiding in de richting van tourism, leisure of imagineering?
Doe deze korte quiz en ontdek welke master voor jou de beste match is.


Doe de quiz

Opbouw van de studie

De opleiding

De wereld verandert snel en de samenleving is complexer dan ooit. We zien de uitputting van natuurlijke hulpbronnen dat leidt tot allerlei transitievraagtukken. Dit gaat tevens gepaard met de enorme groei van connectiviteit, creativiteit en innovatie. Dat maakt dat een nieuwe en andere benadering en aanpak van vraagstukken nodig is. De complexiteit waarmee bedrijven en organisaties te maken hebben, vraagt om een open en non-lineaire aanpak. Imagineering is een design methodologie dat ingebed is in Complexity Theory en in de kern verder gaat dan alleen design, business modelling of verandermanagement.

Imagineering is een design methodologie die bedrijven, organisaties en gemeenschappen in staat stelt zich strategisch te bewegen op basis van co-creativiteit, zelforganisatie en emergence. Imagineering gaat in de kern dus verder dan alleen veranderen en innoveren. Het doel is een organisatorische transformatie te realiseren die niet alleen waarde toevoegt aan de organisatie en haar stakeholders, maar juist ook aan de samenleving als geheel.

De MBA Imagineering geeft je een dieper theoretisch inzicht in organisational design en transformatie van bedrijfslogica. Je wordt uitgedaagd op je analytische, proactieve, probleemoplossend en kritisch denkvermogen. Je versterkt je innovatiekracht en ontwikkelt kennis en vaardigheden hoe je een innovatieproces in een organisatie kan ontwerpen en implementeren. Een belangrijke vaardigheid die je leert is het faciliteren van veranderprocessen door het stimuleren van samenwerking en creativiteit in een groep.

Curricculum

Tijdens de MBA Imagineering ga je op expeditie en verken je de belangrijkste principes van Imagineering als design methodologie. De essentie is hoe je complexe vraagstukken in bedrijven en organisaties kunt benaderen vanuit het verbeeldingskracht en collectieve creativiteit.

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit drie lesblokken (van september t/m begin maart). Elk blok duurt zes weken en eindigt met een examenweek. Naast de theoretische colleges  bestaat het programma met name uit interactieve sessie, activiteiten, workshops en het uitvoeren van opdrachten.  Het vierde en laatste blok staat in teken van uitvoeren van je eigen research-based Imagineering project voor een bedrijf, organisatie of community. 

Het studieprogramma (60 ECTS) duurt 1 jaar voor reguliere studenten en 18 maanden voor studenten die de executive variant volgen. Gedurende de gehele opleiding staat je persoonlijke en professionele ontwikkeling als Imagineer centraal. Tevens worden studenten uitgedaagd zelf interventie workshops te ontwerpen en te faciliteren om zo ervaring op te doen.

 

Blok 1: Inspiration

Dit eerste blok ‘Inspiration’ richt zich op het brede theoretische kader van de masteropleiding. Het bestuderen van processen van waardecreatie en verandering, innovatie en emergentie vanuit het complexiteit- ofwel ervaringsperspectief. Complexe adaptieve systemen en complexiteitsdenken staan centraal in blok 1, om een ander academisch perspectief op de werkelijkheid te geven. Het perspectief van complexiteit geeft aanleiding tot een andere dynamische kijk op verandering en innovatie in menselijke systemen die we hebben ontwikkeld in de ontwerpmethodologie van Imagineering.

Blok 2: Ideation

In het kader van het tweede blok 'Ideation' verken je creatieve processen binnen organisaties en mogelijkheden voor transformatie. Het blok is opgedeeld in theoretische, materiële, praktische voorbeelden en activiteiten die de discussie voeden en uitnodigen tot reflectie over creativiteit, innovatie en zingeving; de basiscomponenten voor organisatorische, zakelijke en sociale transformatie. Je wordt ondergedompeld in de wereld van co-creatie, verbeelding en dialoog; een wereld die een sterke impact heeft op transformatieve processen. Bovendien krijg je de kans om te leren hoe de Imagineering ontwerpmethodologie wordt toegepast en hoe je kunt ontwerpen voor sociale systemen. Hierbij pas je theoretische kaders uit verschillende disciplines toe en formuleer je een kritische mening over de complexiteit van organisatorische, zakelijke en sociale ontwikkeling, bijvoorbeeld tijdens ons hackaton project.

Blok 3: Implementation

Het derde blok van het opleiding, 'Implementation', heeft als doel inzicht te bieden in de managementvraagstukken die zich voordoen wanneer 'continue creatieve business ontwikkeling’ een kerncompetentie van de organisatie moet zijn. Voortbordurend op de Inspiration en Ideation fases, richt de Implementation fase zich op het zodanig inrichten van de organisatie dat het experience concept optimaal kan worden gerealiseerd.

Aan de hand van echte business cases wordt je in dit blok blootgesteld aan het daadwerkelijk toepassen van Imagineering als methodiek en proces om organisaties, bedrijven en samenlevingen te helpen van hun fixatie op de industriële logica over te stappen naar het functioneren in de genetwerkte co-creatieve logica.

Blok 4: Uitvoeren van het onderzoeksgerichte Imagineering-project

Het vierde blok is gewijd aan het uitvoeren van het onderzoeksgerichte Imagineering-project bij of in samenwerking met een applicatiebedrijf. Dit betekent dat je door middel van de eindproducten moet aantonen dat je een professionele Master Imagineering bent. Met andere woorden, je dient in staat te zijn om zakelijke en sociale processen te faciliteren, te (co)creëren en te (her)ontwerpen met als doel een transformatieve organisatieverandering teweeg te brengen op een vindingrijke, informatieve en sociaal-gemedieerde manier. Bij het toepassen van een Imagineering denkwijze in dit afstudeerproject neem je als student drie duidelijke rollen in: die van de onderzoeker, de co-creatieve katalysator en de ontwerper.

Gedurende de hele opleiding word je gestimuleerd om jezelf te ontwikkelen via verschillende workshops. Studenten worden ook uitgedaagd om zelf workshops te ontwerpen en te faciliteren om zo ervaringen op te doen.
 

Studiebelasting en studiecoaching

Het studieprogramma van 60 ECTS duurt 1 jaar voor reguliere studenten en 18 maanden voor studenten die de executive variant volgen. Om je een idee te geven: 1 ECTS-studiepunt staat gelijk aan 28 studie-uren. Dit komt neer op een totaal van 40 uur onderwijs en zelfstudie per week.

Het aantal studenten dat we toelaten tot de MBA Imagineering is beperkt. Dat betekent dat je studeert in een kleinschalige omgeving met gelijkgestemden. Tevens betekent dit dat docenten tijd en aandacht hebben voor jouw inhoudelijke vragen. Ook is de coördinator van het programma altijd bereid om studie gerelateerde zaken te bespreken. Als je persoonlijke problemen wilt bespreken, die van invloed kunnen zijn op je studievoortgang, dan kan dat met onze studentendecaan.

Veelgestelde vragen

Wat is een MBA-opleiding?

De Master of Business Administration (MBA) is een speciale masteropleiding die zich richt op verschillende aspecten van het bedrijfsleven, management en leiderschap. Een MBA wordt niet altijd met een scriptie afgesloten, maar meestal met een afstudeerproject of casestudie. 

De voordelen van een MBA-opleiding zijn onder andere het ontwikkelen van een sterke basis in bedrijfsprincipes, het verbeteren van analytische en probleemoplossende vaardigheden, het uitbreiden van professionele netwerken en het verkrijgen van goede carrièrekansen. Veel MBA-afgestudeerden gaan aan de slag in management- of leiderschapsfuncties of ze worden ondernemer.

De Master Imagineering richt zich speciaal op strategisch management, sociale innovatie in bedrijven en organisaties, co-creatie en waardecreatie.

Wat kun je met de MBA Imagineering?

Je treft afgestudeerde Imagineers van BUas over de hele wereld en in diverse sectoren en bedrijfstakken, zoals onderwijs, techniek, gezondheidszorg, human resources, marketing, psychologie, hospitality en toerisme. Strategische innovatie vormt de kern van hun werk. Met een master in Imagineering op zak ben je vaardig om creatieve en non-lineaire denkprocessen in jouw werkomgeving te stimuleren, faciliteren en begeleiden. 

Afgestudeerden werken in functies als:
> Innovation Manager
> Strategic Manager
> Brand Manager
> Business (Transformation) Consultant
> Strategic Designer
> Process Facilitator

 

Ervaringen

'Wat betekent Imagineering voor jou en zou je deze masteropleiding in Breda aanbevelen?'
We vroegen het onze alumni. Wat waren hun antwoorden en ervaringen?

Je komt erachter door deze video’s te bekijken.

Imagineering verandert je perspectief voor de rest van je leven

Net als vogels worden we geboren met bepaalde instincten. Imagineering voelde als mijn eerste vlucht uit het vogelnest. Mijn vleugels uitslaan en nieuw leven brengen in de wereld van organisaties is precies wat mijn instincten me nu vertellen te doen. Het is niet alleen een master, het is een proces dat je perspectief verandert voor de rest van je leven. En daar blijft het niet bij! Het faciliteren van veranderingen in het perspectief van andere mensen is een onderdeel van het Imagineering pad naar innovatie.

Martina

Alumna | Partner bij NRG Flow

Diversiteit als kracht achter innovatie

Het jaar Imagineering heeft me ertoe aangezet deze VUCA-wereld te omarmen door me meer te richten op het proces van ontwerp en aanpassing aan onverwachte omstandigheden in plaats van overhaast naar oplossingen te zoeken. Door de dingen op een meer beschouwende & nbsp;manier te bekijken, begon ik uitdagingen als kansen te zien, diversiteit als kracht, en co-creatie als een must voor betere resultaten die resulteren in een grotere impact. Imagineering heeft me geleerd diversiteit te zien als kracht achter innovatie, en empathischer te zijn in de manier waarop ik situaties observeer, begrijp en analyseer.

Rouaida

Alumna | Team Facilitator & Program Developer bij Forward Inc.

Portretfoto Marc van Kaam

Deze master heeft mijn denkkader verbreed

Toen ik startte als directeur bij het Luxor Theater in Rotterdam was het team nog zoekende naar de rol van het theater in de constant veranderende stad. Het bieden van kwalitatief hoogwaardige voorstellingen alleen was niet voldo ende. We ontdekten dat we één belangrijke functie niet hadden ingevuld, namelijk die van Imagineer. Elke keer als imagineering ter sprake kwam, werd ik nieuwsgieriger. Tijd om zelf Imagineer te worden dus! Ik kwam erachter dat BUas (internationaal) de beste referenties had. Met deze master heb ik mijn denkkader verbreed, en op latere leeftijd geleerd dat transparant en reflectief zijn heel waardevol is.

Marc van Kaam

Alumnus | Directeur Luxor Theater Rotterdam

Toelating

Je bent toelaatbaar tot de MBA Imagineering als je in het bezit bent van een bachelordiploma in een relevante studierichting, zoals tourism management, leisure management, sports management, culture management, business management of economics. Bekijk de volledige toelatingsvoorwaarden.

Aanmelding

Als je voldoet aan de toelatingseisen kun je je aanmelden voor deze opleiding. Bekijk de aameldingsprocedure.

Kosten 

Naast het collegegeld moet je rekening houden met extra kosten voor de aanschaf van studiemateriaal zoals studieboeken. Lees meer over studiekosten.

Jouw carrière

Afgestudeerden van deze masteropleiding vinden doorgaans werk in innovatiegerelateerde functies, marketing- en brandingfuncties of als bedrijfsconsultant. Na je afstuderen mag je de titel Master in Business Administration voeren.

Meer weten? Na je MBA Imagineering.