MBA in Imagineering

1-jarige hbo-masteropleiding | Engelstalig

Co-design als basis voor innovatie

Heb jij interesse in imagineering, experience design en de beleveniseconomie? En wil jij leren hoe je beleving en creativiteit kunt inzetten om (het verhaal van) organisaties en bedrijven te versterken? Kies dan voor de (Executive) Master Imagineering! 

In deze imagineering opleiding leer je innoveren vanuit een mensgerichte benadering. Je leert hoe je tot de verbeelding kunt spreken en hoe je mensen co-designer kunt maken van hun eigen verhaal, bedrijf of organisatie. Innoveren en veranderen door het versterken van de collectieve creativiteit, dat is de kern van deze Master Imagineering in Breda. 

Waarom Master Imagineering studeren bij BUas?

  • Je profiteert van een groot en internationaal netwerk van organisaties, universiteiten en alumni, waarmee je samenwerkt in reallife projecten en ervaringen deelt.  
  • De multiculturele samenstelling van de international classroom met veel verschillende nationaliteiten is de beste leeromgeving die je je kunt wensen. 
Why Buas?
What is Imagineering?
Programme content
Experience
Bachelor vs master

'A mindset to see the world in a new way.'

Anne-Loes, alumna

Introduction
Bram tells his story

Opbouw van de studie

Met de steeds complexere samenleving en de alsmaar veranderende wereld, is er behoefte aan nieuwe, complementaire benaderingen en methoden. We zien dat de uitputting van natuurlijke hulpbronnen gepaard met een enorme groei van connectiviteit, creativiteit en innovatie. Imagineering komt voort uit en is verankerd in het complexiteitsparadigma van open systemen, niet-lineariteit en groeidynamiek en gaat in de kern verder dan ontwerp, innovatie, business modelling of change management.

Imagineering stelt samenlevingen, bedrijven en organisaties namelijk in staat zich bewust te ontwikkelen in een strategische richting met een mentaliteit die gebaseerd is op zelforganisatie en emergentie. Strategisch ontwerpen dus, met als doel om niet alleen de organisatie te transformeren, maar ook om waarde te creëren in de samenleving als geheel. 

De opleiding geeft je een dieper theoretisch inzicht in vraagstukken die te maken hebben met organisatieontwerp in de context van bedrijfslogische transformatie. Je ontwikkelt een analytische, proactieve, probleemoplossende houding evenals ontwerpvaardigheden ten aanzien van deze vraagstukken. Daarnaast doe je kennis en vaardigheden op die nodig zijn voor het ontwerpen en uitvoeren van professioneel advies in een organisatorische en cross-culturele omgeving. Bovendien bouw je via deze Master Imagineering aan je expertise om te innoveren, en om mee te werken en leiding te geven aan processen van samenwerking en creativiteit.

Tijdens de Master Imagineering ga je op ‘expeditie’. Op deze reis verken je de belangrijkste principes van de collaboratieve en complexiteits-gestuurde essentie van Imagineering als een ontwerpbenadering.  

Het curriculum bestaat uit drie lesblokken en het vierde blok is gewijd aan het uitvoeren van een onderzoeksgericht Imagineering-project in de praktijk. Elk lesblok duurt zes weken en wordt afgesloten met een tentamen- of ontwerpweek. Binnen de blokken worden interactieve theoretische lessen gegeven, samen met workshops, activiteiten en opdrachten.

De opleiding (60 ECTS) duurt een jaar voor reguliere studenten en anderhalf jaar voor parttime (executive) studenten:

 

Blok 1: Inspiration

Dit eerste blok ‘Inspiration’ richt zich op het brede theoretische kader van de masteropleiding. Het bestuderen van processen van waardecreatie en verandering, innovatie en emergentie vanuit het complexiteit- ofwel ervaringsperspectief. Complexe adaptieve systemen en complexiteitsdenken staan centraal in blok 1, om een ander academisch perspectief op de werkelijkheid te geven. Het perspectief van complexiteit geeft aanleiding tot een andere dynamische kijk op verandering en innovatie in menselijke systemen die we hebben ontwikkeld in de ontwerpmethodologie van Imagineering.

Blok 2: Ideation

In het kader van het tweede blok 'Ideation' verken je creatieve processen binnen organisaties en mogelijkheden voor transformatie. Het blok is opgedeeld in theoretische, materiële, praktische voorbeelden en activiteiten die de discussie voeden en uitnodigen tot reflectie over creativiteit, innovatie en zingeving; de basiscomponenten voor organisatorische, zakelijke en sociale transformatie. Je wordt ondergedompeld in de wereld van co-creatie, verbeelding en dialoog; een wereld die een sterke impact heeft op transformatieve processen. Bovendien krijg je de kans om te leren hoe de Imagineering ontwerpmethodologie wordt toegepast en hoe je kunt ontwerpen voor sociale systemen. Hierbij pas je theoretische kaders uit verschillende disciplines toe en formuleer je een kritische mening over de complexiteit van organisatorische, zakelijke en sociale ontwikkeling, bijvoorbeeld tijdens ons hackaton project.

Blok 3: Implementation

Het derde blok van het opleiding, 'Implementation', heeft als doel inzicht te bieden in de managementvraagstukken die zich voordoen wanneer 'continue creatieve business ontwikkeling’ een kerncompetentie van de organisatie moet zijn. Voortbordurend op de Inspiration en Ideation fases, richt de Implementation fase zich op het zodanig inrichten van de organisatie dat het experience concept optimaal kan worden gerealiseerd.

Aan de hand van echte business cases wordt je in dit blok blootgesteld aan het daadwerkelijk toepassen van Imagineering als methodiek en proces om organisaties, bedrijven en samenlevingen te helpen van hun fixatie op de industriële logica over te stappen naar het functioneren in de genetwerkte co-creatieve logica.

Blok 4: Uitvoeren van het onderzoeksgerichte Imagineering-project

Het vierde blok is gewijd aan het uitvoeren van het onderzoeksgerichte Imagineering-project bij of in samenwerking met een applicatiebedrijf. Dit betekent dat je door middel van de eindproducten moet aantonen dat je een professionele Master in Imagineering bent. Met andere woorden, je dient in staat te zijn om zakelijke en sociale processen te faciliteren, te (co)creëren en te (her)ontwerpen met als doel een transformatieve organisatieverandering teweeg te brengen op een vindingrijke, informatieve en sociaal-gemedieerde manier. Bij het toepassen van een Imagineering denkwijze in dit afstudeerproject neem je als student drie duidelijke rollen in: die van de onderzoeker, de co-creatieve katalysator en de ontwerper.

Gedurende de hele opleiding word je gestimuleerd om jezelf te ontwikkelen via verschillende workshops. Studenten worden ook uitgedaagd om zelf workshops te ontwerpen en te faciliteren om zo ervaringen op te doen.
 

De Master Imagineering  wordt gegeven in een kleinschalige studieomgeving, aangezien het aantal studenten in de masteropleiding beperkt is. Docenten zijn gemakkelijk bereikbaar voor inhoudelijke vragen. Daarnaast is de opleidingscoördinator beschikbaar om te helpen bij de dagelijkse gang van zaken. 

Ervaringen

'Wat betekent Imagineering voor jou en zou je deze masteropleiding in Breda aanbevelen?'
We vroegen het onze alumni. Wat waren hun antwoorden en ervaringen?

Je komt erachter door deze video’s te bekijken.

Imagineering verandert je perspectief voor de rest van je leven

Net als vogels worden we geboren met bepaalde instincten. Imagineering voelde als mijn eerste vlucht uit het vogelnest. Mijn vleugels uitslaan en nieuw leven brengen in de wereld van organisaties is precies wat mijn instincten me nu vertellen te doen. Het is niet alleen een master, het is een proces dat je perspectief verandert voor de rest van je leven. En daar blijft het niet bij! Het faciliteren van veranderingen in het perspectief van andere mensen is een onderdeel van het Imagineering pad naar innovatie.

Martina

Alumna | Partner bij NRG Flow

Diversiteit als kracht achter innovatie

Het jaar Imagineering heeft me ertoe aangezet deze VUCA-wereld te omarmen door me meer te richten op het proces van ontwerp en aanpassing aan onverwachte omstandigheden in plaats van overhaast naar oplossingen te zoeken . Door de dingen op een meer beschouwende  manier te bekijken, begon ik uitdagingen als kansen te zien, diversiteit als kracht, en co-creatie als een must voor betere resultaten die resulteren in een grotere impact. Imagineering heeft me geleerd diversiteit te zien als kracht achter innovatie, en empathischer te zijn in de manier waarop ik situaties observeer, begrijp en analyseer.

Rouaida

Alumna | Team Facilitator & Program Developer bij Forward Inc.

Toelating

Je bent toelaatbaar tot de Master Imagineering als je in het bezit bent van een bachelordiploma in een relevante studierichting, zoals tourism management, leisure management, sports management, culture management, business management of economics. Bekijk de volledige toelatingsvoorwaarden.

Aanmelding

Als je voldoet aan de toelatingseisen kun je je aanmelden voor deze opleiding. Bekijk de aameldingsprocedure.

Kosten 

Naast het collegegeld moet je rekening houden met extra kosten voor de aanschaf van studiemateriaal zoals studieboeken. Lees meer over studiekosten.

0
0
0

Jouw carrière

Afgestudeerden van de Master Imagineering bij Breda University of Applied Sciences vinden doorgaans werk in innovatiegerelateerde functies, marketing- en brandingfuncties of als bedrijfsconsultant. Na je afstuderen mag je de titel Master in Business Administration voeren.

Meer weten? Na de Master Imagineering.

BUas Quiz

Wil je snel weten of de kleinschalige studieomgeving van deze masteropleiding iets voor jou is?

Doe de quiz en onderzoek in vijf minuten of BUas bij jou past. De quiz is Engelstalig


Doe de quiz