Executive MBA Imagineering

Master
Professionals
1,5 jaar
Deeltijd
Engels

Co-design als basis voor innovatie

Imagineering (de combinatie van 'Imagination’ en ‘Engineering’) is een strategische benadering in het adresseren van complexe en innovatie vraagstukken. Op basis van experience design is het uitgangspunt om juist het co-creatieve en transformatieve potentieel binnen bedrijven en organisaties aan te wakkeren. 

In deze MBA leer je innoveren vanuit een mensgericht perspectief. Je leert hoe je mensen co-designer kunt maken van hun eigen verhaal of dat van hun organisatie gebruikmakend van verbeeldingskracht. Vernieuwen en veranderen door het versterken van de collectieve creativiteit, dàt is de kern van deze MBA in Breda. 

Waarom Executive Master Imagineering studeren bij BUas?

  • Je profiteert van een groot en internationaal netwerk van organisaties, universiteiten en alumni, waarmee je samenwerkt in reallife projecten en ervaringen deelt.  
  • De multiculturele samenstelling van de international classroom met veel verschillende nationaliteiten is de beste leeromgeving die je je kunt wensen. 
Why Buas?
What is Imagineering?
Programme content
Experience
Master thesis

 

 

'A mindset to see the world in a new way.'

Anne-Loes, alumna

Bachelor vs master
Introduction
Judith tells her story

BUas Quiz

Op zoek naar een master opleiding in de richting van tourism, leisure of imagineering?
Doe deze korte quiz en ontdek welke master voor jou de beste match is.


Doe de quiz

Opbouw van de studie

De opleiding

Met de steeds complexere samenleving en de alsmaar veranderende wereld, is er behoefte aan nieuwe, complementaire benaderingen en methoden. We zien dat de uitputting van natuurlijke hulpbronnen gepaard met een enorme groei van connectiviteit, creativiteit en innovatie. Imagineering komt voort uit en is verankerd in het complexiteitsparadigma van open systemen, niet-lineariteit en groeidynamiek en gaat in de kern verder dan ontwerp, innovatie, business modelling of change management.

Imagineering stelt samenlevingen, bedrijven en organisaties namelijk in staat zich bewust te ontwikkelen in een strategische richting met een mentaliteit die gebaseerd is op zelforganisatie en emergentie. Strategisch ontwerpen dus, met als doel om niet alleen de organisatie te transformeren, maar ook om waarde te creëren in de samenleving als geheel. 

De opleiding geeft je een dieper theoretisch inzicht in vraagstukken die te maken hebben met organisatieontwerp in de context van bedrijfslogische transformatie. Je ontwikkelt een analytische, proactieve, probleemoplossende houding evenals ontwerpvaardigheden ten aanzien van deze vraagstukken. Daarnaast doe je kennis en vaardigheden op die nodig zijn voor het ontwerpen en uitvoeren van professioneel advies in een organisatorische en cross-culturele omgeving. Bovendien bouw je via deze Executive Master Imagineering aan je expertise om te innoveren, en om mee te werken en leiding te geven aan processen van samenwerking en creativiteit.

Curriculum

Tijdens de Executive Master Imagineering ga je op ‘expeditie’. Op deze reis verken je de belangrijkste principes van de collaboratieve en complexiteits-gestuurde essentie van Imagineering als een ontwerpbenadering.  

Het curriculum bestaat uit drie lesblokken en het vierde blok is gewijd aan het uitvoeren van een onderzoeksgericht Imagineering-project in de praktijk. Elk lesblok duurt zes weken en wordt afgesloten met een tentamen- of ontwerpweek. Binnen de blokken worden interactieve theoretische lessen gegeven, samen met workshops, activiteiten en opdrachten.

Deze executive opleiding (60 ECTS) duurt anderhalf jaar:  

Blok 1: Inspiration

Dit eerste blok ‘Inspiration’ richt zich op het brede theoretische kader van de masteropleiding. Het bestuderen van processen van waardecreatie en verandering, innovatie en emergentie vanuit het complexiteit- ofwel ervaringsperspectief. Complexe adaptieve systemen en complexiteitsdenken staan centraal in blok 1, om een ander academisch perspectief op de werkelijkheid te geven. Het perspectief van complexiteit geeft aanleiding tot een andere dynamische kijk op verandering en innovatie in menselijke systemen die we hebben ontwikkeld in de ontwerpmethodologie van Imagineering

Blok 2: Ideation

In het kader van het tweede blok 'Ideation' verken je creatieve processen binnen organisaties en mogelijkheden voor transformatie. Het blok is opgedeeld in theoretische, materiële, praktische voorbeelden en activiteiten die de discussie voeden en uitnodigen tot reflectie over creativiteit, innovatie en zingeving; de basiscomponenten voor organisatorische, zakelijke en sociale transformatie. Je wordt ondergedompeld in de wereld van co-creatie, verbeelding en dialoog; een wereld die een sterke impact heeft op transformatieve processen. Bovendien krijg je de kans om te leren hoe de Imagineering ontwerpmethodologie wordt toegepast en hoe je kunt ontwerpen voor sociale systemen. Hierbij pas je theoretische kaders uit verschillende disciplines toe en formuleer je een kritische mening over de complexiteit van organisatorische, zakelijke en sociale ontwikkeling, bijvoorbeeld tijdens ons hackaton project.

Blok 3: Implementation

Het derde blok van het opleiding, 'Implementation', heeft als doel inzicht te bieden in de managementvraagstukken die zich voordoen wanneer 'continue creatieve business ontwikkeling’ een kerncompetentie van de organisatie moet zijn. Voortbordurend op de Inspiration en Ideation fases, richt de Implementation fase zich op het zodanig inrichten van de organisatie dat het experience concept optimaal kan worden gerealiseerd.

Aan de hand van echte business cases wordt je in dit blok blootgesteld aan het daadwerkelijk toepassen van Imagineering als methodiek en proces om organisaties, bedrijven en samenlevingen te helpen van hun fixatie op de industriële logica over te stappen naar het functioneren in de genetwerkte co-creatieve logica.

Blok 4: Uitvoeren van het onderzoeksgerichte Imagineering-project

Het vierde blok is gewijd aan het uitvoeren van het onderzoeksgerichte Imagineering-project bij of in samenwerking met een applicatiebedrijf. Dit betekent dat je door middel van de eindproducten moet aantonen dat je een professionele Master in Imagineering bent. Met andere woorden, je dient in staat te zijn om zakelijke en sociale processen te faciliteren, te (co)creëren en te (her)ontwerpen met als doel een transformatieve organisatieverandering teweeg te brengen op een vindingrijke, informatieve en sociaal-gemedieerde manier. Bij het toepassen van een Imagineering denkwijze in dit afstudeerproject neem je als student drie duidelijke rollen in: die van de onderzoeker, de co-creatieve katalysator en de ontwerper.

Gedurende de hele opleiding word je gestimuleerd om jezelf te ontwikkelen via verschillende workshops. Studenten worden ook uitgedaagd om zelf workshops te ontwerpen en te faciliteren om zo ervaringen op te doen.

Studiebelasting en studiecoaching

De Executive Master Imagineering owordt gegeven in een kleinschalige studieomgeving, aangezien het aantal studenten in de masteropleiding beperkt is. Docenten zijn gemakkelijk bereikbaar voor inhoudelijke vragen. Daarnaast is de opleidingscoördinator beschikbaar om te helpen bij de dagelijkse gang van zaken. 

Ervaringen

'Wat betekent Imagineering voor jou en zou je deze masteropleiding in Breda aanbevelen?'
We vroegen het onze alumni. Wat waren hun antwoorden en ervaringen?

Je komt erachter door deze video’s te bekijken.

Imagineering verandert je perspectief voor de rest van je leven

Net als vogels worden we geboren met bepaalde instincten. Imagineering voelde als mijn eerste vlucht uit het vogelnest. Mijn vleugels uitslaan en nieuw leven brengen in de wereld van organisaties is precies wat mijn instincten me nu vertellen te doen. Het is niet alleen een master, het is een proces dat je perspectief verandert voor de rest van je leven. En daar blijft het niet bij! Het faciliteren van veranderingen in het perspectief van andere mensen is een onderdeel van het Imagineering pad naar innovatie.

Martina

Alumna | Partner bij NRG Flow

Diversiteit als kracht achter innovatie

Het jaar Imagineering heeft me ertoe aangezet deze VUCA-wereld te omarmen door me meer te richten op het proces van ontwerp en aanpassing aan onverwachte omstandigheden in plaats van overhaast naar oplossingen te zoeken. Door de dingen op een meer beschouwende   manier te bekijken, begon ik uitdagingen als kansen te zien, diversiteit als kracht, en co-creatie als een must voor betere resultaten die resulteren in een grotere impact. Imagineering heeft me geleerd diversiteit te zien als kracht achter innovatie, en empathischer te zijn in de manier waarop ik situaties observeer, begrijp en analyseer.

Rouaida

Alumna | Team Facilitator & Program Developer bij Forward Inc.

Portretfoto Marc van Kaam

Deze master heeft mijn denkkader verbreed

Toen ik startte als directeur bij het Luxor Theater in Rotterdam was het team nog zoekende naar de rol van het theater in de constant veranderende stad. Het bieden van kwalitatief hoogwaardige voorstellingen alleen was niet voldoende. We ontdekten dat we één belangrijke functie niet hadden ingevuld, namelijk die van Imagineer. Elke keer als imagineering ter sprake kwam, werd ik nieuwsgieriger. Tijd om zelf Imagineer te worden dus! Ik kwam erachter dat BUas (internationaal) de beste referenties had. Met deze master heb ik mijn denkkader verbreed, en op latere leeftijd geleerd dat transparant en reflectief zijn heel waardevol is.

Marc van Kaam

Alumnus | Directeur Luxor Theater Rotterdam

Toelating

 

Je bent toelaatbaar tot de Executive Master Imagineering wanneer je in het bezit bent van een bachelordiploma en je relevante werkervaring hebt. Bekijk de volledige toelatingvoorwaarden

Aanmelding

Als je voldoet aan de toelatingseisen kun je je aanmelden voor deze opleiding. Bekijk de aanmeldprocedure.

Kosten 

Naast het collegegeld moet je rekening houden met extra kosten voor de aanschaf van studiemateriaal zoals studieboeken. Lees meer over studiekosten.

Jouw carrière

Afgestudeerden van de Executive Master Imagineering vinden doorgaans werk in innovatiegerelateerde functies, marketing- en brandingfuncties of als bedrijfsconsultant. 

Na je afstuderen mag je de titel Master in Business Administration voeren.

BUashecht veel waarde aan het ontwikkelen en onderhouden van langdurige relaties met haar afgestudeerden. In deze video leggen alumni van de Master Imagineering uit waarom ook zij met ons verbonden willen blijven.