Verkeer in een stedelijke leefomgeving die je bestudeert tijdens de bachelor Built Environment hbo

Built Environment (NL)

Maak jij je hard voor een leefbare en duurzame leefomgeving? En denk jij ook dat steden anders ingericht moeten worden? In de opleiding Built Environment (hbo, bachelor) ontwerp je je eigen toekomst!

Vorm geven aan de leefomgeving

Waarom kiezen voor BUas

 • Integrale aanpak van de ontwikkeling van de leefomgeving door een unieke combinatie van mobiliteit, ruimtelijke ordening en stedenbouwkundig ontwerpen 
 • Docenten werken parttime in het werkveld en brengen actuele praktijkervaring mee 
 • Beste Built Environment opleiding in Nederland met kleinschalig onderwijs in een informele learning community met veel een-op-een contact

De juiste keuze?

Is Built Environment de juiste hbo-opleiding voor jou?

Doe een korte test (ca. 4 minuten) en ontdek of deze opleiding bij jou past. 


Naar de quiz

 

 

 

 

Test: welke hbo-bachelor in Logistics of Built Environment is de juiste voor jou?

Opbouw van de studie

In de learning community van onze hbo-opleiding Built Environment leer je hoe je duurzame en innovatieve oplossingen bedenkt voor ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken in steden en de regio. Je leert hoe je aantrekkelijke steden ontwerpt en beheert, je leert hoe je mensen kunt stimuleren om slimme vervoerskeuzes te maken en je leert strategisch denken en ontwerpen. Je werkt aan theoretische en praktische kennis en ontwikkelt je professionele vaardigheden. Na het eerste semester kies je voor verdieping in Mobiliteit, Ruimtelijke ordening of Stedenbouwkundig ontwerpen. 

Elk semester werk je in teams aan een praktijkopdracht in ons LAB. Je loopt twee keer een stage van 20 weken en neemt deel aan diverse excursies in binnen- en buitenland. In onze learning community heb je veel mogelijkheden en vrijheid om cursussen en studieactiviteiten te kiezen en zo creëer je je eigen professionele profiel. 

Jaar 1

In het eerste jaar maak je kennis met alle facetten van het vakgebied Built Environment en werk je aan gedegen (kennis)basis voordat je je verder gaat specialiseren. Elk jaar is opgebouwd uit twee semesters en tijdens een semester werk je gezamenlijk met andere studenten aan een ruimtelijk project of opgave. Je krijgt een inleiding in Built Environment waarin alle belangrijke onderdelen uit het vakgebied worden behandeld met inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Je leert theoretische kennis over mens en maatschappij, hoe steden functioneren en hoe je ze kan onderzoeken, analyseren en (her)ontwerpen.  Hoewel de opleiding Nederlandstalig is, kijk je ook nadrukkelijk over de grens en is het mogelijk dat je één of meer cursussen of gastcolleges in het Engels volgt. Daarnaast kan een gedeelte van de gebruikte literatuur Engelstalig zijn. 

In het eerste semester neem je deel aan een excursieweek, waarin je organisaties uit het werkveld bezoekt. Zo krijg je een completer beeld van het vakgebied en zie je hoe Built Environment in de praktijk wordt toegepast - een eyeopener!  

Na het eerste semester begin je je te specialiseren in een van de volgende specialisaties: 

 • Mobiliteit 
 • Ruimtelijke Ordening 
 • Stedenbouwkundig Ontwerpen. 

In het tweede semester is er veel aandacht hoe je vanuit je eigen specialisme een rol speelt in projecten samen met andere specialisten. 

Jaar 2

Vanaf het tweede jaar ga je naast je specialisme en rol binnen projecten een eigen profiel maken waarmee je je verbreedt en/of verdiept in specifieke onderdelen van het vakgebied. Je kan kiezen uit verschillende cursussen, meedoen aan onze eigen onderzoeksprojecten of je verdiepen op een bepaald gebied uit je specialisatie zoals filosofie & sociologie, 3D ontwerpen, virtual reality, verkeersmodellering of bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s en openbaar vervoer. 

Deze kennis en vaardigheden gebruik je vervolgens in je projecten om nog slimmere en betere oplossingen te bedenken die je kan toevoegen aan je portfolio. In je portfolio verzamel je al je (studie)resultaten en maak je je eigen profiel zichtbaar en laat je zien hoe je jezelf ontwikkelt als professional.  In het tweede jaar ga je ook op een buitenlandse excursie, waarbij je verschillen en overeenkomsten tussen Built Environment in Nederland en in een Europese stad onderzoekt. 

Jaar 3

Het derde jaar begint met een half jaar stage lopen bij een bedrijf, organisatie of overheidsinstelling. Op basis van je portfolio ga je zelf op zoek naar een bedrijf dat aansluit bij jouw interesses, of waar je in de toekomst graag zou willen werken. Ook is het mogelijk je een half jaar lang te verdiepen in een van de onderzoeksprojecten binnen onze afdeling Research en Business Innovation (RBI). Samen met docenten, de overheid en het bedrijfsleven zoeken we naar innovatieve oplossingen en denken we na over de toekomst in zogenaamde ‘Learning Communities’. Je hebt ook de mogelijkheid om voor je stage naar het buitenland te gaan en zo jezelf inhoudelijk en persoonlijk te ontwikkelen in een andere cultuur. Iets dat wij zeer stimuleren! 

In de tweede helft van het jaar neem je deel aan een groot integraal en multidisciplinair project waarin je alle tot nu toe verzamelde kennis inzet omje eigen visie en plan te creëren voor de (stedelijke) leefomgeving van de toekomst.. Op basis van je eigen specialisme en profiel zit je samen met andere specialisten in een projectteam. Door de ervaring uit je stage weet je wat er van je verwacht wordt als professional en kan je als team zelfstandig een antwoord vinden op deze complexe opgave. 

Jaar 4

In het begin van het vierde jaar volg je een minor; een verdiepende minor waarin je je verder specialiseert binnen het vakgebied, of je kijkt juist eens buiten de grenzen van je vakgebied: een verbredende minor. In de tweede helft van het vierde jaar voer je een afstudeeropdracht uit. Voorbeelden van afstudeeropdrachten zijn een oplossing bedenken voor een zelfvoorzienende duurzame woonwijk of stad, een oplossing onderzoeken voor een krimpregio of een woningbouwopgave voor het stadscentrum uitwerken. Je kunt je ook richten op onderzoek naar bijvoorbeeld betere waterberging in de openbare ruimte, een schaalsprong voor de fiets, of een onderzoek naar burgerparticipatie en de rol van de gemeente. Of over elk ander onderwerp binnen Built Environment dat past bij jouw eigen profiel. Over deze opdracht schrijf je een afstudeerscriptie die je tijdens je examen verdedigt. 

Premasters

De opleiding Built Environment (NL) sluit goed aan bij diverse vervolgstudies in het vakgebied op master-niveau. Om door te kunnen studeren aan een wetenschappelijke masteropleiding na Breda University of Applied Sciences, moet je eerst een pre-mastertraject volgen. De pre-mastertraject worden op desbetreffende universiteiten aangeboden. Na afronding van zo'n traject, kun je aansluitend op diverse universiteiten in één jaar een Master of Science (MSc) graad halen.

BUas biedt alle studenten de kans om in het laatste studiejaar de wetenschappelijke premaster Strategic Business Management and Marketing (SBM) te volgen. Met deze premaster heb je direct toegang tot Master of Science programma’s in business gerelateerde studies bij onze universitaire partners, zoals de universiteit van Amsterdam, Maastricht, Tilburg, Brussel (B) of Warwick (UK). Zo kun je in 5 jaar een wo-master halen en na een 3-jarig traject zelfs in 4 jaar! 

Meer informatie vind je op de pagina 'Na je opleiding'.  

Afhankelijk van je vooropleiding kun je de opleiding Built Environment (NL) in twee of drie jaar afronden.

Met een Associate degree (BE) - 2 jaar

Met een Associate degree-diploma Built Environment of Ruimtelijke Ontwikkeling en de juiste specialisatie ben je toelaatbaar tot onze bacheloropleiding Built Environment. De studieduur van onze bacheloropleiding is 4 jaar maar met een Associate degree-diploma reeds op zak kun je onze bachelor sneller doorlopen.

Na het behalen van je Associate degree volg je nog 2 jaar (120 ECTS) onderwijs aan Breda University of Applied Sciences, na het behalen van al je studiepunten heb jij je Bachelor of Science diploma behaald

Meer weten?

Wil je meer informatie over het vervolg na het behalen van je Assiocate degree? Neem dan contact op met de studentendecanen van deze opleiding, Minke Snels en Lizanne Hessels: studentcounsellorABEL@buas.nl.

Na een verwante mbo-opleiding - 3 jaar

Heb je één van deze mbo-opleidingen op niveau 4 gedaan?

 • Middenkaderfunctionaris bouw
 • Middenkaderfunctionaris infra
 • Middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw/Urban Design

Dan kom je in aanmerking voor het mbo-hbo-doorstroomtraject. Op basis van één van deze mbo-opleidingen kun je vrijstellingen krijgen voor de opleiding Built Environment (NL) voor jaar 1 nadat je het traject succesvol hebt doorlopen. Daardoor kun je de opleiding in drie jaar afronden.

Wat houdt het mbo-hbo doorstroomtraject in?

Wanneer je het laatste jaar van je mbo-opleiding volgt, kun je deelnemen aan het mbo-hbo doorstroomtraject. Je volgt gedurende 16 weken iedere woensdag een aantal trainingen en cursussen en voert een project uit. Bij een positief advies, na afronding van dit traject, kun je instromen in het tweede jaar van de opleiding. Dit traject start altijd rond half februari en duurt tot half juni. Download de folder (zie onder) voor meer informatie. Neem gerust contact op met de studentendecaan om de mogelijkheden te bespreken, studentcounsellorABEL@buas.nl.

Let op: Alleen studenten van de opleiding middenkaderfunctionaris verkeer en  stedenbouw/Urban Design van het Koning Willem I college in 's-Hertogenbosch kunnen doorstromen in het tweede jaar van de specialisatie Stedenbouwkundig ontwerpen.

Is het iets voor jou?

Het doorstroomtraject is bedoeld om te ontdekken of het hbo bij je past en of je onderwijs op dit niveau aankan. Wanneer je dit traject gaat volgen, word je als cursist ingeschreven bij Breda University of Applied Sciences. Je betaalt nog geen collegegeld maar je kunt wel gebruik maken van onze studentfaciliteiten. Kom eens kijken op een open dag, je proeft dan de sfeer van studeren aan een hbo-instelling en je hebt gelegenheid om met de studentendecaan te praten over het doorstroomtraject.

Hoe en tot wanneer kun je je aanmelden?

Om  je aan te melden voor het MBO-HBO doorstroomtraject ga naar Studielink. Tot 15 januari is het mogelijk om  je voor dit traject aan te melden. 

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit traject? Neem dan contact op met de studentendecanen van deze opleiding, Minke Snels en Lizanne Hessels: studentcounsellorABEL@buas.nl, telefoon (076) 533 2600, of download de folder Mbo-hbo doorstroomtraject.

Na vwo - 3 jaar

Om deze vierjarige opleiding in drie jaar te kunnen voltooien, moet je, naast je vwo-diploma, over een aantal capaciteiten beschikken. Zo moet je:

 • Je studie goed kunnen plannen;
 • Zelfstandig kunnen leren en werken;
 • Verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je studie;
 • Goed weten wat je wilt;
 • Het leuk vinden om met anderen te samenwerken.

Het traject bestaat uit 3 jaren van elk 60 ECTS, in totaal 180 ECTS. Jouw eerste jaar start in het reguliere tweede studiejaar wat tevens jouw propedeuse jaar is. Daarna volg je het reguliere derde en vierde jaar. 

Hoe kun je je aanmelden?

Wil je dit traject volgen, volg dan de reguliere aanmeldprocedure en geef in Studielink je voorkeur voor het driejarige traject aan.

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit driejarige traject, neem dan contact op met de studentendecanen van deze opleiding, Minke Snels en Lizanne Hessels: studentcounsellorABEL@buas.nl, telefoon (076) 533 2600.

Na hbo of wo - 3 jaar

Ben je in het bezit van een hbo- / wo-(propedeuse)diploma in hetzelfde domein, neem dan contact op met de studentendecanen van deze opleiding, Minke Snels en Lizanne Hessels: studentcounsellorABEL@buas.nl.

 

Een tijdje studeren in het buitenland biedt je de gelegenheid om je grenzen te verleggen, zowel letterlijk als figuurlijk. Je bent in een internationale omgeving, ontmoet mensen van verschillende culturele achtergronden en bovendien is het goed voor je talen. Kortom, studeren in het buitenland is een prachtige kans… grijp hem!

In het vierde jaar van je studie kun je een gedeelte van het jaar in het buitenland gaan studeren, bijvoorbeeld in Finland, Duitsland, België of Oostenrijk; Breda University of Applied Sciences heeft contact met tal van universiteiten waar je als uitwisselingsstudent terecht kunt.

Studie trips

Als student Built Environment (NL) verken je tijdens excursies in het binnen- en buitenland jouw vakgebied. De steden Kopenhagen en Barcelona zijn terugkerende excursiebestemmingen.  

Special features Built Environment

Toelating

Jouw carrière

Na je afstuderen kun je aan de slag bij adviesbureaus, overheidsinstellingen, vervoersmaatschappijen of stedenbouwkundige bureaus. Bijvoorbeeld in een functie als gebiedsontwikkelaar, verkeersmanager of stedenbouwkundig ontwerper. Of je werkt mee aan bredere projecten op het gebied van ruimtelijke ordening en mobiliteit binnen de gehele stadsontwikkeling.

Meer weten? Na je opleiding Built Environment.