Strategic Business Management and Marketing (SBM)

Pre-master
1 jaar
Voltijd
Engels

Een optimale route naar een wetenschappelijke master

Deze wetenschappelijke Engelstalige pre-master bereidt je voor op het ondernemerschap wereldwijd, het gaat over bedrijfskunde, business administration en marketing. Je leert hoe je wetenschappelijk onderzoek kunt doen in een vakgebied waarin jij interesse hebt. Dit kan e-toerisme zijn, hospitality, sport en cultuur, de media en de creatieve industrie, games, logistiek of stedenbouw.

Na afronding van de pre-master Strategic Business Management and Marketing (SBM) heb je direct toegang tot maar liefst 35 Master of Science programma’s in binnen- en buitenland.

Waarom de pre-master SBM bij BUas volgen?

  • Na afronding heb je direct toegang tot business gerelateerde studies bij onze universitaire partners, zoals Nyenrode Business Universiteit en de universiteiten van Amsterdam, Rotterdam en Maastricht.
  • Omdat je de pre-master al volgt in je laatste jaar van je bachelor, win je 1 jaar!
  • Je werkt het hele jaar aan je afstudeeropdracht bij een door jou gekozen bedrijf en krijgt hierbij 1-op-1 begeleiding.

BUas Quiz

Wil je snel weten of de kleinschalige studieomgeving van deze masteropleiding iets voor jou is?

Doe de quiz en onderzoek in vijf minuten of BUas bij jou past. De quiz is Engelstalig


Doe de quiz

Opbouw van de studie

De opleiding

De wetenschappelijke pre-master Strategic Business Management and Marketing bereidt je voor op het ondernemerschap binnen de Europese markt, maar ook op het doen van wetenschappelijk onderzoek in de sector waarin jij interesse hebt. Denk bijvoorbeeld aan het toerisme en de vrijetijdssector, sport en cultuur, hospitality en facilitaire dienstverlening, de media en de creatieve industrie, overheidsorganisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van bestemmingen of in de sectoren verkeer, mobiliteit, vervoer of logistiek. 

Het is de bedoeling dat je zelf een bedrijf vindt waar je wetenschappelijk onderzoek kunt doen in een sector en in een land die jouw voorkeur hebben. Breda University of Applied Sciences heeft een uitgebreid internationaal netwerk, dus natuurlijk kunnen wij je helpen bij het vinden van een geschikt bedrijf.

Curriculum

Deze opleiding duurt 12 maanden en bestaat uit twee fasen. Lees meer over de opbouw van de modules.

Fase 1 - Pre-masteropleiding

In het eerste blok richt het curriculum zich op de inhoud van strategisch management en marketing binnen de verschillende modules. De modules zijn op een holistische en geïntegreerde manier opgezet, gestructureerd rond zakelijke vraagstukken. Dit stelt je in staat een adequaat zakelijk toegepast probleem te identificeren, dat de basis vormt voor jouw toekomstige onderzoeksvoorstel.

Blok twee van het curriculum is specifiek ontworpen om secundaire data te zoeken om je onderwerp en verschillende deelproblemen te ondersteunen met feiten of bewijs uit de literatuur, interviews met deskundigen of andere documentatie om de situationele bedrijfsomgeving te analyseren en te beoordelen in oorzaak-gevolg relaties om het bedrijfsprobleem specifieker te definiëren. De modules in dit blok geven je dan ook ondersteuning met nuttige input over de huidige theorieën binnen disciplines.

In het derde blok concentreer je je vooral op Applied Statistics en op je uiteindelijke onderzoeksvoorstel (SBM5c) dat je aan het eind van dit blok indient. Door het analyseren van je gekozen probleemstelling zul je in staat zijn om adequate en relevante onderzoeksvragen te formuleren ten behoeve van je onderzoeksproject en een conceptueel kader te ontwikkelen. Niet alleen biedt dit onderzoek een basis bij het aanleren en verder ontwikkelen van academische vaardigheden zoals literatuuronderzoek en kwalitatief interviewen, maar het verdiept ook je kennis op het gebied van onderzoeksmethodologie, toegepaste onderzoeksfilosofieën en -benaderingen. Ook worden hier de logische onderzoekskadermatrix (LRFM), onderzoeksvragen, steekproefmethoden, dataverzamelingsontwerpstrategieën, datavereisten en andere informatiebehoeften geformuleerd. 

Fase 2 – Afstudeeronderzoek

In blok 4 begint het echt onderzoekswerk: je verzamelt data voor je afstudeerscriptie door middel van veldwerk. Tijdens deze fase van de opleiding verzamel je primaire gegevens voor elk van de gedefinieerde onderzoeksvragen (LRFM). De resultaten van het veldwerk zullen jouw secundaire bevindingen voor elk van de in het onderzoeksvoorstel gedefinieerde problemen ofwel aanvullen ofwel tegenspreken. In je methodologisch rapport reflecteer je kritisch op je gebruikte methoden en bevindingen, en onderbouw je conclusies en aanbevelingen om het vastgestelde bedrijfsprobleem op te lossen. 

Bekijk onze samenvattingslijst (pdf) om te zien welke scripties er in het verleden geschreven zijn

 

Studiebelasting & -coaching

De wetenschappelijke pre-master Strategic Business Management and Marketing is een eenjarige, voltijdse opleiding. De totale studiebelasting is 75 ECTS. Om je een idee te geven: 1 ECTS staat gelijk aan ongeveer 28 studie-uren per week. Deze eenjarige pre-masteropleiding vervangt het laatste jaar van jouw opleiding aan Breda University of Applied Sciences.

We bieden je een kleinschalige studieomgeving, aangezien het aantal studenten in de pre-master beperkt is. Voor vragen over de inhoud van de opleiding zijn de docenten gemakkelijk te bereiken. De opleidingscoördinator is ook altijd beschikbaar om je te helpen bij de dagelijkse gang van zaken. En als je persoonlijke problemen wilt bespreken, problemen die een negatieve invloed op je leven als student kunnen hebben, dan kun je contact opnemen met de studentendecaan.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de pre-master SBM moet je drie jaar onderwijs (regulier of fast track) op een hbo-bacheloropleiding (BBA) bij BUAs of elders succesvol hebben afgerond (180 ETCS). Bekijk de volledige toelatingsvoorwaarden.

Aanmelding

Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden? Dan kun je je aanmelden voor deze opleiding. Toelating is gebaseerd op selectie. Bekijk de aanmeldprocedure.

Kosten

Voor het collegejaar 2024-2025 is het collegegeld voor deze pre-master €2.530. Daarnaast moet je rekening houden met extra kosten voor boeken, excursies, etc. Lees meer over studiekosten.

De diepte in!

De ervaring die ik heb opgedaan bij het schrijven van mijn thesis kan ik goed gebruiken bij het schrijven van mijn masterscriptie volgend jaar.

Marjolijn Franssen,
​​​​​​Alumna

Een intens jaar!

Het grote aanbod aan onderwerpen heeft me geholpen om mijn interesses verder te verkennen en een master te kiezen die bij deze interesses past.

Larissa Wijnen,
Alumna

Gewoon ervoor gaan!

Hoewel ik in het begin van het jaar een beetje gespannen was, bleek achteraf het programma een geweldige ervaring te zijn.

Mark van Oosten,
Alumnus

Na je pre-master

De pre-master Strategic Business Management and Marketing (SBM) levert je een pre-mastergraad op. Naast de reguliere bachelorgraad van Breda University of Applied Sciences voor je oorspronkelijke (hoofd)opleiding, krijg je een certificaat dat rechtstreeks toegang geeft tot verschillende bedrijfsgerelateerde Master of Science opleidingen aan een aantal universiteiten.