Hoofdfoto Leisure & Events WO_0.jpg

Master of Science Leisure and Tourism Studies

1-jarige WO-masteropleiding | Engelstalig

Master of Science Leisure and Tourism Studies

Heb jij een WO-bachelor degree van een Nederlandse of buitenlandse universiteit? Of heb je aan BUas de WO-bachelor Leisure studies of Tourism afgerond, of de premaster Strategic Business Management and Marketing of Leisure and Tourism Studies? Kijk dan eens naar de Master of Science Leisure and Tourism Studies!

Mensen hebben steeds meer opties om hun vrije tijd te besteden. Omdat onze vrije tijd steeds complexer wordt hebben we afgestudeerden nodig die begrijpen wat er binnen de vrijetijds- en toerisme-industrie gebeurt. In deze WO-master leer je vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines naar Leisure en Toerisme te kijken. Hierbij staan de onderzoeksthema’s Experience & Storytelling en Placemaking & Events centraal.

Waarom BUas?

  • De enige wetenschappelijke master op het gebied van toerisme en leisure in Nederland. 
  • Vanuit je hbo-opleiding kun je bij BUas met een premaster (1 jaar) direct doorstromen naar deze wetenschappelijke master.
  • Met een wo-bachelor van BUas kun je direct instromen. 
  • De multidisciplinaire aanpak helpt je de complexiteit van fenomenen als leisure en toerisme beter te begrijpen.

BUas Quiz

Wil je snel weten of de kleinschalige studieomgeving van deze masteropleiding iets voor jou is?

Doe de quiz en onderzoek in vijf minuten of BUas bij jou past. De quiz is Engelstalig


Doe de quiz

Opbouw

Onze vrije tijd is een essentieel onderdeel van ons leven. We gebruiken deze tijd om creatief en fysiek bezig te zijn, relaties op te bouwen, een identiteit te creëren en vaardigheden te ontwikkelen. De belevenissen waarmee we onze vrije tijd vullen worden geleverd door een sector die 6% van de Nederlandse beroepsbevolking vertegenwoordigt. De fenomenen leisure en tourism worden steeds complexer en vragen om een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak. De vakken van deze wetenschappelijke masteropleiding bestaan uit kennis en expertise uit verschillende vakgebieden, zoals sociologie, psychologie, economie, (vrijetijds)management en marketing.

Onderzoeksthema’s 

Je werkt aan twee belangrijke onderzoeksthema's: Experiences & Storytelling en Placemaking & Events. De masteropleiding is verdeeld in twee fases. In de eerste fase volg je vakken als Understanding Leisure and Tourism Attractions and Events, Imagineering as Strategic Design in Leisure Organisations, en Experience Marketing in Leisure and Tourism. In de tweede fase werk je aan je afstuderen. Je bereidt je hierop individueel of samen met andere studenten in een seminargroep voor, waarna je je individuele masterscriptie schrijft.

De opleiding bestaat uit twee fases. Het doel van de eerste fase is context aan te reiken in de vorm van mastervakken. In de tweede fase werk je aan een eigen inhoudelijke invulling van het vakgebied in de vorm van je masterscriptie. Een volledig overzicht van het curriculum, de inhoud van de vakken en de leerdoelen is te vinden in de studie gids (Engels).

De opleiding duurt 12 maanden en bestaat uit twee hoofdfases:

Fase 1 – Mastervakken: Leisure in a Network Society

Alle vijf de mastervakken in deze eerste fase zijn dynamisch van opzet, in die zin dat ze worden gepositioneerd binnen de context van de vrijetijdsbesteding in een netwerksamenleving. De mastervakken richten zich op twee onderzoekslijnen: Experiences & Storytelling en Placemaking & Events.

Leisure, Creativity and Space

In dit vak worden recente inzichten behandeld ten aanzien van processen van globalisering, mediatisering en commercialisering, en de invloed daarvan op de veranderende rol van de vrije tijd bij de inrichting van openbare en publieke ruimten en locaties.

Understanding Leisure and Tourism Attractions and Events

Recente inzichten en onderzoek op het gebied van verandermanagement, innovatie, netwerken, co-creatie, attracties, themaparken en 'eventful cities’ vormen de belangrijkste ingrediënten van dit mastervak.

Imagineering as Strategic Design in Leisure Organisations

Centrale thema's in dit vak zijn strategisch management, waardecreatie en strategisch design. Je maakt kennis met de theoretische grondslagen van imagineering en de toepassing daarvan in de creatieve industrie.

Experience Marketing in Leisure and Tourism

Omdat marketing een belangrijk instrument is in de vrijetijds- en toeristische sector, dompelt Experience Marketing je onder in het domein van marketing en marktonderzoek, met de nadruk op de vrijetijds- en toeristische sector en de beleveniseconomie. De voor- en nadelen van verschillende onderzoekstechnieken is een van de onderwerpen die in dit vak aan bod komen.

Analysing Leisure Interactions

Je maakt kennis met praktijktheorieën en kernconcepten op het gebied van onderzoek in vrije tijd en toerisme. In groepsverband bestudeer je vraagstukken op het gebied van authenticiteit, nieuwe media of geluk.

Fase 2 - Masterscriptie

Om de overgang van de inhoudelijke fase (fase 1) naar de scriptiefase (fase 2) soepel te laten verlopen, neem je eerst deel aan het seminar Leisure Studies om een scriptieonderwerp te kiezen en uit te werken. Via een gestructureerd proces kom je tot de afronding van je individuele scriptievoorstel. Dit voorstel mondt uit in een onderzoeksscriptie over een thema dat academisch en maatschappelijk relevant is.

 

De Master of Science Leisure and Tourism Studies is een eenjarige, voltijdse opleiding. De totale studiebelasting is 60 ECTS, waarbinnen ook het afstudeerproject valt. Om je een idee te geven: 1 ECTS staat gelijk aan ongeveer 28 studie-uren per week.

We bieden je een kleinschalige studieomgeving, aangezien het aantal studenten in de masteropleiding beperkt is. Voor vragen over de inhoud van de opleiding zijn de docenten gemakkelijk te bereiken. De opleidingscoördinator is ook altijd beschikbaar om je te helpen bij de dagelijkse gang van zaken. En als je persoonlijke problemen wilt bespreken, problemen die een negatieve invloed op je leven als student kunnen hebben, dan kun je contact opnemen met de studentendecaan.

Een uniek inzicht in de bezoekerservaring

Ik heb zowel de pre-master als de master Leisure and Tourism Studies gedaan. De eerste is een zeer intensief jaar, waarin je kennis en vaardigheden naar een hoger niveau worden getild.   In mijn master heb ik veel geleerd over de betekenis van vrije tijd voor de mens als individu, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Het biedt je veel mogelijkheden om je passies na te streven en je eigen ontwikkeling in handen te nemen. Ik kreeg bijvoorbeeld de kans om te werken met state-of-the-art technologie om een museum een uniek inzicht te geven in zijn bezoekerservaring.

Colin

Alumnus | Business Analyst bij NVWA

Mijn kennis en ervaring zijn heel divers

Na mijn Bachelor Leisure & Events Management en de pre-master heb ik de Master of Science Leisure and Tourism Studies afgerond. Hier heb ik kennis opgedaan over de verschillende betekenissen van vrije tijd in een veranderende samenleving, en over de relatie tussen vrije tijd en beleidsvorming.   Dankzij BUas zijn mijn kennis en ervaring zeer divers en breed. Dit helpt mij echt in mijn werk bij de gemeente Eindhoven. Ik heb ontdekt dat vooral gemeenten behoefte hebben aan afgestudeerden met een multidisciplinaire achtergrond

Sumintra

Alumna | Trainee bij de gemeente Eindhoven

Toelating

Studenten met een diploma van een wo-bachelor- of premasteropleiding bij BUas zijn direct toelaatbaar tot de Master of Science Leisure and Tourism Studies. Heb je een wo-bachelordiploma van een van de sociale wetenschappen, dan wordt een eventuele toelating geëvalueerd. Bekijk de volledige toelatingsvoorwaarden.

Aanmelden

Als je voldoet aan de toelatingseisen kun je je aanmelden voor deze opleiding. Bekijk de aanmeldingsprocedure.

Kosten 

In het studiejaar 2023-2024 is het wettelijk collegegeld voor masteropleidingen €2.314. Naast het collegegeld moet je rekening houden met extra kosten voor de aanschaf van studiemateriaal zoals studieboeken. Lees meer over studiekosten.

Jouw carrière

Met de Master of Science Leisure and Tourism Studies op zak staat er een ruime keuze aan carrièremogelijkheden voor je open op het gebied van management, beleid, onderzoek en onderwijs in leisure en toerisme.

Na je afstuderen mag je de titel Master of Science voeren. 

Voorbeelden van mogelijke functies.