Aanmeld- en selectieprocedure

Creative Media and Game Technologies

Heb je een diploma van een buitenlandse vooropleiding (of van de Nederlandse Antillen), volg dan de procedure voor internationale studenten, ook al heb je de Nederlandse nationaliteit. 

Nederlandse studenten

De opleiding Creative Media and Game Technologies mag 180 studenten selecteren en hanteert daarom een selectieprocedure. Zorg ervoor dat je voor de deadline van 1 mei aangemeld bent, anders kun je niet meedoen aan de selectieprocedure.

Om te kunnen inschrijven heb je DigiD nodig. Heb je die nog niet? Vraag deze op tijd aan, dit duurt vijf werkdagen.

Aanmeldings- en selectieprocedure

Stap 1. Doe een verzoek tot inschrijving in Studielink

Je aanmelding start bij Studielink, de aanmeld- en inschrijvingsapplicatie voor een opleiding in het hoger onderwijs in Nederland. Voer je persoonsgegevens in en doe een verzoek tot inschrijving.

Je kunt de status van je aanvraag volgen op je persoonlijke Studielink-pagina.

Stap 2. Doe mee aan de selectieprocedure

De selectie bestaat uit:

 • Portfolioopdracht 
 • Interview

Je portfolioopdracht moet uiterlijk op 10 mei zijn ingeleverd. Na het inleveren wordt je opdracht beoordeeld. Wanneer deze voldoet aan de gestelde eisen voor de studierichting van jouw keuze, word je uitgenodigd voor een gesprek. Uiterlijk 10 dagen na het gesprek krijg je te horen of je bent aangenomen, op de wachtlijst staat of bent afgewezen. Als er plaatsen vrijkomen, worden kandidaten op de wachtlijst in chronologische volgorde toegelaten tot de opleiding.

Wanneer je de opdracht vóór 10 januari inlevert kun je kiezen of je het interview in februari of in juni wilt doen. Lever je deze na 10 januari in (maar vóór 10 mei), dan vindt het interview in juni plaats. 

Lees meer over de eisen aan de opdracht en de selectiecriteria

Let op: voor de Film & Visual Effects track geldt dat je eerst een interview aflegt. Na het interview krijg je de portfolioopdracht.

Stap 3. Maak je inschrijving compleet; betaling van collegegeld

Je betaalt je collegegeld via een digitale machtiging. Hiervoor ontvang je een mail met het verzoek de machtiging te bevestigen via je ‘To do’ lijst in Studielink. Lees meer over betaling van collegegeld.


  We houden contact

  Gedurende het hele proces van aanmelding, selectie en inschrijving, blijven wij graag met je in contact via email. Lees daarom regelmatig je berichten en onderneem tijdig actie wanneer dat nodig is.

  Vragen?

  Heb je nog vragen over de aanmeldprocedure, neem dan contact met ons op via AGMapplication@buas.nl.


  Aanmelden bij Studielink