Built Environment (NL)

Onderzoek jij de nieuwste trends op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en recreëren? Leid jij het verkeer in goede banen? Werk jij aan het ontwerpen en inrichten van een nieuwe woonwijk?

Onze samenleving verandert voortdurend en steden en infrastructuur veranderen hierin mee. Built Environment geeft vorm aan deze veranderingen door het plannen, ontwikkelen en transformeren van stedelijke en landelijke gebieden, het organiseren van veilige en duurzame verkeer- en vervoerssystemen en het vertalen van plannen naar ruimtelijke ontwerpen.

BUas Quiz

Is BUas de juiste school voor jou?

Doe een korte test (ca. 4 minuten) en ontdek of BUas bij jou past. De quiz is Engelstalig.


Naar de quiz

Opbouw van de studie

Tijdens de opleiding leer je duurzame en innovatieve oplossingen te bedenken voor ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken in de gebouwde omgeving. Je levert een bijdrage aan het leefbaar en duurzaam maken van steden en leert na te denken hoe de toekomst eruit moet komen te zien.

Dit doe je voornamelijk door te werken aan projecten van opdrachtgevers uit het werkveld. Je volgt ook cursussen waarin je specifieke kennis en vaardigheden leert die nodig zijn om een goede professional te worden. Naast het opdoen van vakinhoudelijke kennis ontwikkel je tijdens de opleiding allerlei competenties die je nodig hebt om later je werk goed uit te kunnen voeren. Bovendien ga je op praktijkstage en maak je meerdere binnenlandse en buitenlandse excursies. 

Binnen de opleiding is veel ruimte om zelf te kiezen zodat de studie ook echt aansluit bij je eigen interesses en wat jij later wilt gaan doen in het werkveld. Om je hierbij te helpen krijg je begeleiding en coaching door je mentor en docenten uit het vakgebied. 

 

Jaar 1

In het eerste jaar maak je kennis met alle facetten van het vakgebied Built Environment en werk je aan gedegen (kennis)basis voordat je je verder gaat specialiseren. Elk jaar is opgebouwd uit twee semesters en tijdens een semester werk je gezamenlijk met andere studenten aan een ruimtelijk project of opgave. Je krijgt een introductie ‘Built Environment’ waarin alle belangrijke onderdelen uit het vakgebied worden behandeld met inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Je leert theoretische kennis over mens en maatschappij, hoe steden functioneren en hoe je ze kan onderzoeken, analyseren en (her)ontwerpen.  Hoewel de opleiding Nederlandstalig is, kijk je ook nadrukkelijk over de grens en is het mogelijk dat je één of meer cursussen of gastcolleges in het Engels volgt. Daarnaast kan een gedeelte van de gebruikte literatuur Engelstalig zijn. 

In het eerste semester neem je deel aan een excursieweek, waarin je organisaties uit het werkveld bezoekt. Zo krijg je een completer beeld van het vakgebied en zie je hoe Built Environment in de praktijk wordt toegepast - een eyeopener!  

Na het eerste semester begin je je te specialiseren in een van de volgende specialisaties: 

 • Mobiliteit 
 • Ruimtelijke Ordening 
 • Stedenbouwkundig Ontwerpen. 

In het tweede semester is er veel aandacht hoe je vanuit je eigen specialisme een rol speelt in projecten samen met andere specialisten. 

Jaar 2

In het tweede jaar ga je naast je specialisme en rol binnen projecten een eigen profiel maken waarmee je je verbreedt en/of verdiept in specifieke onderdelen van het vakgebied. Je kan kiezen uit verschillende cursussen, meedoen aan onze eigen onderzoeksprojecten of je verdiepen op een bepaald gebied uit je specialisatie zoals filosofie & sociologie, 3D ontwerpen, virtual reality, verkeersmodellering of bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s en openbaar vervoer. 

Deze kennis en vaardigheden gebruik je vervolgens in je projecten om nog slimmere en betere oplossingen te bedenken die je kan toevoegen aan je portfolio. In je portfolio verzamel je al je (studie)resultaten en maak je je eigen profiel zichtbaar en laat je zien hoe je jezelf ontwikkelt als professional.  In het tweede jaar ga je ook op een buitenlandse excursie, waarbij je verschillen en overeenkomsten tussen Built Environment in Nederland en in een Europese stad onderzoekt. 

Jaar 3

Het derde jaar begint met een half jaar stage lopen bij een bedrijf, organisatie of overheidsinstelling. Op basis van je portfolio ga je zelf op zoek naar een bedrijf dat aansluit bij jouw interesses, of waar je in de toekomst graag zou willen werken. Ook is het mogelijk je een half jaar lang te verdiepen in een van de onderzoeksprojecten binnen onze afdeling Research en Business Innovation (RBI). Samen met docenten, de overheid en het bedrijfsleven zoeken we naar innovatieve oplossingen en denken we na over de toekomst in zogenaamde ‘Learning Communities’. Je hebt hier de mogelijkheid om voor je stage naar het buitenland te gaan en zo jezelf inhoudelijk en persoonlijk te ontwikkelen in een andere cultuur. Iets dat wij zeer stimuleren! 

In de tweede helft van het jaar neem je deel aan een groot integraal en multidisciplinair project waarin je alle tot nu toe verzamelde kennis inzet om een bijdrage te leveren aan een duurzame en leefbare samenleving. Op basis van je eigen specialisme en profiel zit je samen met andere specialisten in een projectteam. Door de ervaring uit je stage weet je wat er van je verwacht wordt als professional en kan je als team zelfstandig een antwoord vinden op deze complexe opgave. 

Jaar 4

In het begin van het vierde jaar volg je een minor; een verdiepende minor waarin je je verder specialiseert binnen het vakgebied, of je kijkt juist eens buiten de grenzen van je vakgebied: een verbredende minor. In de tweede helft van het vierde jaar voer je een afstudeeropdracht uit. Voorbeelden van afstudeeropdrachten zijn een oplossing verzinnen voor een zelfvoorzienende duurzame woonwijk of stad, een oplossing verzinnen voor een krimpregio of een woningbouwopgave voor het stadscentrum uitwerken. Je kunt je ook richten op onderzoek naar bijvoorbeeld betere waterberging in de openbare ruimte, het verbeteren van het fietspadennet, of een onderzoek naar burgerparticipatie en de rol van de gemeente. Of over elk ander onderwerp binnen Built Environment dat past bij jouw eigen profiel. Over deze opdracht schrijf je een afstudeerscriptie die je tijdens je examen verdedigt. 

Pre-master 

Je kan delen van het vierde jaar eventueel ook gebruiken om bij een van de Nederlandse universiteiten een pre-master te doen waardoor je direct toelaatbaar bent tot hun Master opleidingen. Zelf biedt BUas de mogelijkheid om een certificaat te halen om bij partner instituten direct door te kunnen studeren aan hun Master programma's in business gerelateerde studies in management en marketing. Lees meer over deze Engelstalige pre-master Strategic Business Management and Marketing.

Je kiest bij de opleiding Built Environment (NL) al snel de studieroute die het best bij je past, maar je blijft veel samenwerken met studenten uit de andere studieroutes. Ook als professional werken planologen, mobiliteitsadviseurs en stedenbouwkundigen nauw samen aan het ontwikkelen van de bebouwde omgeving. In het eerste jaar ontdek je welke studieroute, functie en rol bij jou past.

Mobiliteit

Gedrag, ontwerp, planning en onderzoek komen aan de orde. Je leert hoe je een flexibel en duurzaam verkeer- en vervoerssysteem bedenkt dat iedereen in staat stelt zich veilig, snel en comfortabel te verplaatsen. Je ontwerpt infrastructuur, leert hoe je verkeer in goede banen leidt en hoe je mensen kunt beïnvloeden in het maken van slimme vervoerskeuzes. In projecten werk je samen met medestudenten en externe partijen, zoals adviesbureaus, provincies of gemeenten. Hier vind je de uitgebreide studiegids.

Ruimtelijke ordening en planologie

Maatschappelijke en technologische veranderingen spelen een grote rol in gebiedsontwikkeling. Je werkt aan grote en kleine ruimtelijke ontwikkelingen in een stad en zorgt dat deze afgestemd zijn met de vele belanghebbenden. Je onderzoekt hiervoor de nieuwste trends op het gebied van wonen, werken en recreëren. Ook controleer je of alles financieel haalbaar is en voldoet aan alle wet- en regelgeving. In projecten werk je samen met medestudenten en externe partijen, zoals adviesbureaus, provincies of gemeenten. Hier vind je de uitgebreide studiegids.

Urban Design

Je zet de eisen en wensen vanuit de ruimtelijke ordening en mobiliteit om in het toekomstbeeld van een gebied. Wat zijn de beste plekken om te wonen, waar komen recreatievoorzieningen en groengebieden en wat zijn de beste manieren om deze delen te verbinden. Je gaat aan de slag met het schetsen en ontwerpen van gebieden, maar ook met het bouwen van maquettes in het ontwerpatelier. In projecten werk je samen met medestudenten en externe partijen, zoals adviesbureaus, provincies of gemeenten. Hier vind je de uitgebreide studiegids.

Afhankelijk van je vooropleiding kun je de opleiding Built Environment (NL) in twee of drie jaar afronden.

Met een Associate degree (BE) - 2 jaar

Met een Associate degree-diploma Built Environment of Ruimtelijke Ontwikkeling en de juiste specialisatie ben je toelaatbaar tot onze bacheloropleiding [nhtv:strBE]. De studieduur van onze bacheloropleiding is 4 jaar maar met een Associate degree-diploma reeds op zak kun je onze bachelor sneller doorlopen.

Na het behalen van je Associate degree volg je nog 2 jaar (120 ECTS) onderwijs aan Breda University of Applied Sciences, na het behalen van al je studiepunten heb jij je diploma van Bachelor of Science behaald

Meer weten?

Wil je meer informatie over het vervolg na het behalen van je Assiocate degree? Neem dan contact op met de studentendecanen van deze opleiding, Minke Snels en Lizanne Hessels: studentcounsellorABEL@buas.nl.

Na een verwante mbo-opleiding - 3 jaar

Heb je één van deze mbo-opleidingen op niveau 4 gedaan?

 • Middenkaderfunctionaris bouw
 • Middenkaderfunctionaris infra
 • Middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw/Urban Design

Dan kom je in aanmerking voor het mbo-hbo-doorstroomtraject. Op basis van één van deze mbo-opleidingen kun je vrijstellingen krijgen voor de opleiding Built Environment (NL) voor jaar 1 nadat je het traject succesvol hebt doorlopen. Daardoor kun je de opleiding in drie jaar afronden.

Wat houdt het mbo-hbo doorstroomtraject in?

Wanneer je het laatste jaar van je mbo-opleiding volgt, kun je deelnemen aan het mbo-hbo doorstroomtraject. Je volgt gedurende 16 weken iedere woensdag een aantal trainingen en cursussen en voert een project uit. Bij een positief advies, na afronding van dit traject, kun je instromen in het tweede jaar van de opleiding. Dit traject start altijd rond half februari en duurt tot half juni. Download de folder (zie onder) voor meer informatie. Neem gerust contact op met de studentendecaan om de mogelijkheden te bespreken, studentcounsellorABEL@buas.nl.

Let op: Alleen studenten van de opleiding middenkaderfunctionaris verkeer en  stedenbouw/Urban Design van het Koning Willem I college in 's-Hertogenbosch kunnen doorstromen in het tweede jaar van de studieroute Urban Design.

Is het iets voor jou?

Het doorstroomtraject is bedoeld om te ontdekken of het hbo bij je past en of je onderwijs op dit niveau aankan. Wanneer je dit traject gaat volgen, word je als cursist ingeschreven bij Breda University of Applied Sciences. Je betaalt nog geen collegegeld maar je kunt wel gebruik maken van onze studentfaciliteiten. Kom eens kijken op een open dag, je proeft dan de sfeer van studeren aan een hbo-instelling en je hebt gelegenheid om met de studentendecaan te praten over het doorstroomtraject.

Hoe en tot wanneer kun je je aanmelden?

Om je aan te melden voor het mbo-hbo-doorstroomtraject stuur je een mail naar studentcounsellorABEL@buas.nl. Je ontvangt dan een aanmeldingsformulier voor het driejarige traject en verdere belangrijke informatie over de aanmeldprocedure. Je kunt je aanmelden tot 15 januari 2020.

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit traject? Neem dan contact op met de studentendecanen van deze opleiding, Minke Snels en Lizanne Hessels: studentcounsellorABEL@buas.nl, telefoon (076) 533 2600, of download de folder Mbo-hbo doorstroomtraject.

Na vwo - 3 jaar

Om deze vierjarige opleiding in drie jaar te kunnen voltooien, moet je, naast je vwo-diploma, over een aantal capaciteiten beschikken. Zo moet je:

 • Je studie goed kunnen plannen;
 • Zelfstandig kunnen leren en werken;
 • Verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je studie;
 • Goed weten wat je wilt;
 • Het leuk vinden om met anderen te samenwerken.

Het traject bestaat uit 3 jaren van elk 60 ECTS, in totaal 180 ECTS. Jouw eerste jaar start in het reguliere tweede studiejaar wat tevens jouw propedeuse jaar is. Daarna volg je het reguliere derde en vierde jaar. Voor de studieroute Urban Design is geen driejarig traject mogelijk.

Deelname aan dit driejarige traject is pittig. Daarom word je tijdens het eerste jaar van het traject intensief begeleid door een mentor. In gesprekken kijken jullie hoe het gaat, met welke vakken je moeite hebt, hoe je eerste resultaten zijn en natuurlijk of het bevalt. 

Hoe kun je je aanmelden?

Wil je dit traject volgen, volg dan de reguliere aanmeldprocedure en geef in Studielink je voorkeur voor het driejarige traject aan.

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit driejarige traject, neem dan contact op met de studentendecanen van deze opleiding, Minke Snels en Lizanne Hessels: studentcounsellorABEL@buas.nl, telefoon (076) 533 2600.

Na hbo of wo - 3 jaar

Ben je in het bezit van een hbo- / wo-(propedeuse)diploma, neem dan contact op met de studentendecanen van deze opleiding, Minke Snels en Lizanne Hessels: studentcounsellorABEL@buas.nl, telefoon (076) 533 2600.

 

Een tijdje studeren in het buitenland biedt je de gelegenheid om je grenzen te verleggen, zowel letterlijk als figuurlijk. Je bent in een internationale omgeving, ontmoet mensen van verschillende culturele achtergronden en bovendien is het goed voor je talen. Kortom, studeren in het buitenland is een prachtige kans… grijp hem!

In het vierde jaar van je studie kun je een gedeelte van het jaar in het buitenland gaan studeren, bijvoorbeeld in Finland, Duitsland, België of Oostenrijk; Breda University of Applied Sciences heeft contact met tal van universiteiten waar je als uitwisselingsstudent terecht kunt.

Excursies en studiereizen

Als student Built Environment (NL) verken je tijdens excursies in het binnen- en buitenland jouw vakgebied. De steden Kopenhagen en Barcelona zijn terugkerende excursiebestemmingen.  

Toelating

Met een havo- of vwo-diploma met het juiste profiel of een mbo-4 diploma ben je toelaatbaar tot deze opleiding. Lees meer over de toelatingsvoorwaarden en de mogelijkheden die er zijn wanneer je niet aan de voorwaarden voldoet.

Aanmelden

Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden? Dan kun je je aanmelden en in september starten met de opleiding. 

Nieuwe campus

Per 1 januari 2020 zijn wij 'All together' op onze campus. Dat biedt volop kansen om elkaart e ontmoeten, te inspireren en kennis uit te wisselen.

Ontdek de campus

Ask a student

Heb jij vragen over BUas, de opleiding, het wonen op kamers of het studenten- leven?

 

  

Vraag het Elmira

Jouw carrière

Na je afstuderen ga je veelal werken voor adviesbureaus, overheidsinstellingen, vervoersmaatschappijen of stedenbouwkundige bureaus, bijvoorbeeld in een functie als gebiedsontwikkelaar, verkeersmanager of stedenbouwkundig ontwerper. Of je werkt aan bredere projecten in de gehele stadsontwikkeling.

Na je afstuderen aan de opleiding Built Environment (NL) mag je jezelf Bachelor of Science noemen.

Meer weten? Na je studie.