Arbeidsvoorwaarden

Arbeids-voorwaarden

Pleasure in the job puts perfection in the work!

Plezier in het werk is belangrijk. Net zoals een goede balans tussen privé en werk. Bij Breda University of Applied Sciences heb je veel vrijheid om je werk naar eigen inzicht in te richten. Je werkt in een kleinschalige, betrokken omgeving. Je krijgt ruimte (in uren) om jezelf verder te ontwikkelen via cursussen of een opleiding en het deelnemen aan congressen en (in-house) symposia. In combinatie met een behoorlijk aantal verlofuren, sportfaciliteiten én een groene werkomgeving maakt dit het werken bij BUas zeker plezierig.

Lees meer over onze arbeidsvoorwaarden:

Werk, loopbaan en persoonlijke ontwikkeling

Balans tussen privé en werk
Pleasure in the job…… puts perfection in the work! Plezier in het werk is belangrijk. Net zoals een goede balans tussen privé en werk. Bij Breda University of Applied Sciences  heb je veel vrijheid om je werk naar eigen inzicht in te richten. In veel gevallen kun je in deeltijd werken. Met je leidinggevende bespreek je op welke manier je jouw werk wilt aanpakken en hoe je het aantal werkuren over het jaar verdeelt. Je kunt kiezen voor een werkweek van 40, 38 of 36 uur (alleen van toepassing voor niet-onderwijzend personeel). Op deze manier heb je zelf invloed op de verspreiding van jouw verlofdagen over het jaar. Het aantal verlofdagen bij een fulltime dienstverband op basis van een 40–urige werkweek is 10,5 weken. 

Werktijden
Je kunt je eigen werktijden flexibel indelen. Goed om te weten is dat de cao-hbo een 8-urige werkdag voorschrijft en dat de verlofdagen van onderwijsgevend personeel in principe gekoppeld zijn aan de schoolvakanties. In bijzondere gevallen kun je hiervoor dispensatie aanvragen.

Salaris en pensioen

Salaris
Naast je salaris ontvang je jaarlijks een eindejaarsuitkering van 8,3% (volledige 13e maand). Het vakantiegeld bedraagt 8% van het jaarsalaris en wordt jaarlijks in mei uitgekeerd. Bij een goede beoordeling wordt je salaris ieder jaar met een normbedrag verhoogd tot het maximum van de eindschaal is bereikt.

Pensioen
Alle medewerkers van Breda University of Applied Sciences nemen deel aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Je bouwt hiermee rechten op voor het ouderdoms-, nabestaanden- en invaliditeitspensioen. Breda University of Applied Sciences betaalt 2/3 deel van de premie. Je kunt het pensioen dat je bij je vorige werkgever hebt opgebouwd laten overnemen door het ABP. Advies hierover en de procedure hiervoor vind je op www.pensioenkijker.nl en op de site van het ABP. Je wordt door Breda University of Applied Sciences aangemeld als deelnemer; je hoeft daar zelf niets voor te doen.

Verzekeringen

Ziektekostenverzekering
Je kunt gebruik maken van een collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis Achmea of CZ. Dit is niet verplicht. Je kunt ook voor een andere maatschappij kiezen. Iedere medewerker ontvangt  een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 25,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Extra inkomensverzekering
Breda University of Applied Sciences
heeft voor haar medewerkers een extra inkomensverzekering (Loyalis-IPAP) afgesloten voor het geval een medewerker tijdens zijn dienstverband bij Breda University of Applied Sciences gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Deze verzekering is gratis voor alle medewerkers van Breda University of Applied Sciences en garandeert inkomensbehoud tot 70% van het salaris bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Korting op verzekeringen
Verder heeft Breda University of Applied Sciences met Centraal Beheer Achmea de afspraak gemaakt dat medewerkers een korting krijgen op verzekeringen en andere financiële producten. Bij Loyalis kun je o.a. een verzekering afsluiten ter aanvulling op de algemene nabestaandenwet (ANW). Het verzekeringspakket van Loyalis sluit aan op de voorzieningen van ABP.  Als je Loyalis daartoe machtigt kunnen zij informatie over je toekomstige inkomenssituatie (pensioen, arbeidsongeschiktheid, nabestaanden) verwerken in een zogenaamde inkomensvooruitblik, die jaarlijks toegestuurd wordt.

Duurzaamheid en vitaliteit

Duurzaamheid
Duurzaamheid en vitaliteit krijgen concreet inhoud bij Breda University of Applied Sciences. Zo hebben we een aantal maatregelen genomen om het gebruik van milieusparend vervoer te bevorderen. Kom je op de fiets of te voet naar je werk, dan krijg je van ons een maandelijkse vergoeding. Ook geldt een fiscaal aantrekkelijke regeling voor de aanschaf van een nieuwe fiets. Voor woon-werkverkeer met het OV gebruik je de NS-Business Card. Lokaal openbaar vervoer, busreizen en treinreizen in de tweede klasse worden volledig (100%) vergoed, evenals gebruik van de OV-fiets.

Vitaliteit
Geïnspireerd zijn én fit en gezond zijn. Dat zijn twee belangrijke elementen in het vitaliteitbeleid van Breda University of Applied Sciences. En daar profiteert iedere medewerker van. Er is veel aandacht voor arbeidsomstandigheden en een inspirerende werkomgeving. Breda University of Applied Sciences is aangesloten bij Arbo Unie in Breda. De bedrijfsarts begeleidt langdurig zieke medewerkers en adviseert hen en de leidinggevende over re-integratie.

Vertrouwenspersoon, identificatie en privacy

Vertrouwenspersonen
Breda University of Applied Sciences heeft een studie- en werkklimaat voor ogen waarin iedereen elkaar met respect behandelt, waarin iedereen zich veilig en prettig voelt en waarin je goed kunt werken en studeren. Om deze situatie te allen tijde te borgen en er adequaat op te kunnen reageren wanneer nodig, heeft Breda University of Applied Sciences vertrouwenspersonen aangesteld. Voor de behandeling van klachten is Breda University of Applied Sciences aangesloten bij een provinciale onafhankelijke commissie (stichting KOMM).

Identificatieplicht
Als werkgever zijn we verplicht een kopie van een geldige identificatiebewijs (paspoort, gemeentelijke identificatiekaart, toeristenkaart of vreemdelingendocument) in je dossier op te nemen.

Privacyreglement
Ten behoeve van het centrale werknemersbestand worden jouw gegevens aan de Dienst ICT doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt (aanmaak van jouw smartcard en registratie bij de Mediatheek). Aan derden (daar rekenen we ook collega’s onder) wordt geen informatie over personen verstrekt zonder toestemming van de betrokken persoon.

What's more

Kinderopvang
Heb je jonge kinderen, dan is het goed te weten dat Breda University of Applied Sciences een percentage van de loonsom afdraagt aan de belastingdienst om kinderopvang te kunnen financieren. De tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang moet je aanvragen bij de belastingdienst.

Verhuiskostenregeling
Ook kent Breda University of Applied Sciences een goede verhuiskostenregeling.

Personeelsvereniging
Binnen Breda University of Applied Sciences bestaat ook een personeelsvereniging die voor medewerkers leuke activiteiten organiseert en waarvoor de bijdrage € 5,- per maand is. Deelname hieraan is vrijwillig.