Sustainability@Buas

BUas zet zich in om een bijdrage te leveren aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties om de grootste problemen van onze planeet aan te pakken. De SDG’s bieden een zeer nuttig kader waarmee we duurzaamheid binnen onze hogeschool kunnen coördineren. 

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties zijn een universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en het leven en de vooruitzichten van iedereen, overal, te verbeteren. De 17 doelstellingen werden in 2015 door alle VN-lidstaten goedgekeurd als onderdeel van de 2030 Agenda for Sustainable Development, waarin een 15-jarenplan is opgenomen om de doelstellingen te verwezenlijken. Vandaag wordt op veel plaatsen vooruitgang geboekt, maar over het algemeen vorderen de maatregelen om de doelstellingen te verwezenlijken nog niet met het vereiste tempo of op de vereiste schaal. Een decennium van ambitieuze actie is nodig om de doelstellingen tegen 2030 te bereiken .

Inzet en bijdrage

In 2019 heeft BUas een SDG Charter ondertekend, waarmee we ons verbinden om bij te dragen aan een duurzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving. BUas is ook lid van SDG Nederland, wat betekent dat we hun visie onderschrijven en ons houden aan hun voorwaarden. Hoewel het lidmaatschap belangrijk is om onze steun te betuigen, kunnen we veel meer doen om de SDG's bij BUas echt tot leven te brengen. We hebben een verantwoordelijkheid jegens onze studenten en de samenleving als geheel om toekomstige professionals op te leiden die klaar zijn om onze wereldwijde sociale, economische en milieu-uitdagingen aan te gaan, in lijn met de missie van BUas om studenten te helpen groeien in hun rol als jonge professional, om een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld. Maar onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de SDG's gaat verder dan wat we onze studenten leren. Het gaat om de bijdrage van ons onderzoek, de manier waarop we onze campus runnen en hoe we ons tegenover elkaar gedragen.

SDG Support Hub

In 2021 heeft een BUas SDG Support Hub, met medewerking van studenten en medewerkers een inventarisatie uitgevoerd om de aandacht voor en bijdrage aan de wereldwijde doelstellingen in kaart te brengen. Het gaat hierbij om al onze werkterreinen: onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en maatschappelijke betrokkenheid. Het doel van deze inventarisatie is om een zinvolle discussie in gang te zetten door de hele organisatie en ons collectieve denken over dit onderwerp te onderbouwen. Nu hebben we dus een overzicht van de manier waarop we aan de doelstellingen bijdragen en een goed beeld van de mogelijkheden die we willen onderzoeken om onze bijdrage aan de doelstellingen in de toekomst te vergroten. Ons ‘SDG Actieplan 2022’, gecoördineerd door de SDG Support Hub, zal ons op het goede spoor zetten om de rol van BUas in het bijdragen aan de doelstellingen te optimaliseren, en om transparantie en rekenschap ten aanzien van onze maatschappelijke bijdragen op al onze werkterreinen te bevorderen.  

Contact 

Neem contact met ons op via Anna Koens: sustainability@buas.nl 

Geïnteresseerd? Lees meer over de SDG Support Hub.

SDG Support Hub Team

  • Anna Koens-Waddilove - Projectleider, SDG Support Hub - Strategy, Education and Research 
  • Frans Melissen - Professor of Sustainable Experience Design & Professor of Management Education for Sustainability
  • Tim Geelen - Business Partner - Accommodation, Facilities and Planning
  • Harald Buijtendijk - Senior docent en onderzoeker - Academy for Tourism - Centre for Sustainability, Tourism and Transport (CSTT) 

Green office

De Green Office is een door studenten geleid maatschappelijk project bij BUas dat zich richt op duurzaamheid. Door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld als kader te gebruiken, organiseren studenten evenementen en activiteiten om sociale en milieutechnische problemen op de gehele campus aan te pakken. Contact opnemen met de Green Office kan via greenoffice@buas.nl