Diversiteit en inclusie

BUas is een internationale hogeschool waar intercultureel bewustzijn en begrip al jaren hoog op de agenda staan en dat zal nog vele jaren zo blijven. 

Niet alleen culturele en genderdiversiteit en -inclusie, maar ook andere aspecten van diversiteit en inclusie zijn voor ons net zo belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan seksuele geaardheid, religie, sociale klasse, etniciteit, levensfase, fysieke en cognitieve capaciteiten, en professionele socialisatie.

Diverse en inclusieve gemeenschap 

Wij helpen onze studenten om jonge professionals te worden met een '+' die hen onderscheidt en waardevol is. Jonge professionals die een een betekenisvolle bijdrage willen leveren aan een betere  wereld. BUas is duidelijk over wat dit vereist van haar studenten en medewerkers: naast transversale vaardigheden zijn nodig een houding van openheid, nieuwsgierigheid, burgerplicht, optimisme, een onderzoekende instelling en een gedrevenheid om bij te dragen aan een betere wereld. De primaire basis voor het bereiken van deze missie is een diverse en inclusieve gemeenschap waarin zowel medewerkers als studenten elkaars sterke punten gebruiken en combineren. 

Als onderwijsinstelling voelen wij ons verantwoordelijk voor het creëren van een eerlijke, veilige, transparante en duurzame omgeving ter ondersteuning van individuele en collectieve ontplooiing, voor het onderwijzen van onze gemeenschap over het belang van diversiteit en inclusie, en voor het bijdragen aan de kwaliteit van het debat over deze onderwerpen.