Onderwijs

Een van de aandachtsgebieden van Sustainability@Buas.

BUas biedt hbo en wo bachelor- en masteropleidingen op het gebied van Built Environment, Data Science & AI, Facility, Games, Hotel, Leisure & Events, Logistics, Media en Tourism. Al deze domeinen zijn onlosmakelijk verbonden met een van de grootste uitdagingen waar onze samenleving voor staat, namelijk duurzame ontwikkeling. Het is dan ook geen verrassing dat dit onderwerp expliciet en uitvoerig aan bod komt in een aantal opleidingen van BUas, en impliciet in nog veel meer, waardoor studenten gemotiveerd en gefaciliteerd worden om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke mensen, zowel beroepsmatig als persoonlijk. Met de inventarisatie zal de SDG taakgroep kansen aan het licht brengen om nog meer aandacht aan dit onderwerp te besteden.

Contact

Neem contact met ons op via Marco van Leeuwen, leeuwen3.m@buas.nl

Stages met impact

Voor BUas is het belangrijk dat stage- of afstudeerbedrijven op een of andere manier bezig zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, of in ieder geval met duurzaamheid in het algemeen. Dankzij de inspanningen van onze praktijkbureaus kunnen we de optimale match tussen student en bedrijf te maken. 

SDGs On Stage

SDGs On Stage, een nieuw stageplatform geheel gericht op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). BUas is een van de hogescholen die samenwerkt in dit initiatief. Als hogeschool is ons doel om de SDG’s integraal op te nemen in ons onderwijs en onderzoek, en studenten willen - meer dan ooit tevoren – maar al te graag bijdragen aan een duurzame toekomst. De stage is hier bij uitstek geschikt voor: studenten leren ‘in de echte wereld’ over de SDG’s en hoe bedrijven en instellingen hieraan kunnen meewerken. En we merken dat dit aanslaat onder studenten. 

Op www.SDGsOnStage.nl kunnen ze een stage vinden bij een organisatie die niet puur gericht is op winst, maar die een duurzame toekomst ook hoog in het vaandel heeft staan. Op de website staan ook inspirerende voorbeelden en informatie over de SDG’s, bedrijven die zich hiermee bezighouden, en tips over de arbeidsmarkt.

Het platform is heel divers, en studenten van alle opleidingen zijn welkom. Ze kunnen zich inschrijven via www.sdgsonstage.nl/register, waarna ze op de hoogte worden gehouden van nieuwe stages (nieuwe vacatures worden constant toegevoegd).

Minor SSRPI

De minor Sustainability, Social Responsibility and Professional Identity (SSRPI) is erop gericht om studenten te helpen bij het ontwikkelen van hun eigen professionele identiteit met betrekking tot de grootste uitdaging van onze samenleving: duurzame ontwikkeling. De minor helpt studenten een duidelijk en diepgaand inzicht te verkrijgen in wat professionals zouden moeten en kunnen nastreven vanuit het oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid, in gebieden die relevant zijn voor hun werkveld. Jij, als student, wordt gestimuleerd en ondersteund in het verwerven van competenties die nodig zijn om een succesvolle bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van onze samenleving.