Maatschappelijke betrokkenheid

Een van de aandachtsgebieden van Sustainability@BUas.

We erkennen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de Doelstellingen en de urgentie van het boeken van vooruitgang bij de verwezenlijking ervan, o.a. door middel van extra activiteiten voor studenten, alumni en het werkveld. 

Het delen van kennis onder medewerkers, studenten en werkveld is een belangrijk speerpunt voor de BUas gemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan onze jaarlijkse Education Day en Research Days, en de tweemaandelijkse Studium Generale lunchbijeenkomsten voor studenten en medewerkers waarbij specifiek wordt ingegaan op actuele onderwerpen. 

Daarnaast ontmoeten startende en gevestigde bedrijven, studenten, docenten en onderzoekers elkaar in ons Innovation Square, om zo de samenwerking tussen onze hogeschool en het bedrijfsleven te verbeteren. Het algemene doel van Innovation Square is het verkennen van actuele onderwerpen in onze internationaal georiënteerde samenleving om duurzame en sociaal verantwoorde oplossingen en voordelen te ontwikkelen voor alle betrokkenen. 

In onze community-activiteiten op de campus, die door studenten georganiseerd worden, wordt veel aandacht besteed aan actuele maatschappelijke onderwerpen. Kijk hieronder voor voorbeelden van onze (buitenschoolse) maatschappelijke betrokkenheid.  

Contact

Neem contact met ons op via Frans Melissen, melissen.f@buas.nl

Green office

De Green Office houdt zich bezig met duurzaamheid. Door het delen van kennis en het organiseren van activiteiten gericht op de SDG’s dragen we bij aan een duurzamere campus.  

Mail ons jouw ideeën en vragen!
greenoffice@buas.nl

Voorbeelden