Bedrijfsvoering

Een van de aandachtsgebieden van Sustainability@BUas.

Om onze medewerkers en studenten te ondersteunen in het realiseren van een positieve impact op de samenleving, wereldwijd en regionaal, hebben we een campus opgezet die alle medewerkers en studenten samenbrengt in een inspirerende leer- en werkomgeving, waardoor innovatieve onderwijs- en bedrijfspraktijken gefaciliteerd worden.  

Deze gemeenschap is doelbewust ontworpen en georganiseerd door middel van het ‘doen wat je zegt’ principe en een ‘tripple bottom line’ benadering. Hierdoor wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan de sociale, milieutechnische en financiële/economische gevolgen, niet alleen voor BUas medewerkers en studenten, maar ook voor externe partijen en de natuur. 

De campus community stimuleert maatschappelijk verantwoordelijk gedrag van medewerkers en studenten, bijvoorbeeld door het minimaliseren van de gevolgen van mobiliteit van en naar de campus, door middel van beleid op het gebied van afval/hergebruik/recycling/inkoop, gedragscodes, ‘nudging’, en het integreren van duurzaamheidsprincipes in (interne en externe) evenementen die op de campus georganiseerd worden. 

Contact

Neem contact met ons op via Tim Geelen, geelen.t@buas.nl.

Voorbeelden

Zonnepanelen 

Met de renovatie van het voormalige klooster zijn er zonnepanelen op het dak geïnstalleerd. Breda University of Applied Sciences heeft voor deze duurzame oplossing gekozen ter ondersteuning van het milieu. Energiebesparing is een van de vijf pijlers van het duurzaamheidsbeleid van de nieuwe campus.

Duurzaamheid is een enorm belangrijk onderwerp in de ontwikkeling van de nieuwe, groene campus. Een campus die de uitstraling van een park krijgt, waar openbaar vervoer van en naar onze studie- en werkplek gestimuleerd wordt, en waar afval zorgvuldig wordt gescheiden. Daarnaast maken warmte-isolatie, LED-verlichting en glazen wanden of daken deel uit van het hele ‘groene’ plan. Het plaatsen van de zonnepanelen op het dak van Horizon (263 panelen) en Ocean (100 panelen) is de kers op de taart.

BUas bijen

Het inschakelen van bijenhouder Peter is een logische stap geweest voor BUas in het creëren van een ecologische omgeving voor vogels, bijen en planten. Peter: “voor mij zijn alle insecten belangrijk, waaronder honingbijen en wilde bijen. Ze hebben elkaar nodig voor bestuiving. Honingbijen zijn slechts deels betrokken bij de voedselproductie. Hun leefgebied heeft een radius van zo’n drie kilometer, wat betekent dat de natuurlijke omgeving in de nabijgelegen straten van de campus ook profiteren van BUas’ bijenhouderij. De wilde bij, die met uitsterven wordt bedreigd, heeft voordeel bij kruisbestuiving. De planten worden bestoven door de honingbij, die op zijn beurt extra voedsel levert voor de wilde bij. Dit zorgt voor meer biodiversiteit.”

Zullen onze studenten en medewerkers last hebben van de bijen? Peter: “Met twee of drie bijenkasten heb je het over een aantal bijen van meer dan 100.000. Maar het zijn slechts piepkleine diertjes die ‘gewoon hun ding doen’ binnen een radius van drie kilometer. Je zal ze waarschijnlijk niet eens zien. Bijen zijn erg druk met het gezond houden van hun kolonie. Niet echt iets om je zorgen over te maken dus. Bovendien weet ik zeker dat ze altijd terugkeren naar hun kast, omdat hun koningin daar is.”

Gebruik van water

Bewust omgaan met water is een belangrijk aspect van een duurzame campus en wordt bij BUas zowel binnen als buiten ondersteund. 

  • Ons kraanwater is uitstekend drinkbaar
  • Binnen en buiten hebben we speciale (koud) watertappunten. De buitenkranen worden verzorgd door Brabant Water.
  • Waterkranen op onze campus zijn ontworpen om waterverspilling te voorkomen. Ze hebben ofwel bewegingssensoren, of ze moeten worden ingedrukt om aan te gaan en zijn getimed om slechts een paar seconden water af te geven.
  • Onze campus heeft een parkachtige opzet en is ingericht om water vast te houden en zo het groen te laten floreren.
Biodiversiteit

Bij de ontwikkeling van de campus is er rekening gehouden met het verhogen van de biodiversiteit. Verschillende soorten bomen, planten en graswerk zorgen voor een divers ecosysteem, dat zichzelf goed kan onderhouden. Om ervoor te zorgen dat dit ook goed mogelijk is, zorgt een tuinman voor het benodigde onderhoud en de waarborging hiervan. Jaarlijks wordt er ook gekeken of er mogelijkheden zijn tot het uitbreiden van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door insectenhotels en steenpartijen toe te voegen.  

Meer over biodiversiteit bij BUas vind je in de video onder aan de pagina.

Catering

In het jaar 2022 is er vanuit de facilitaire dienst, in samenwerking met de SDG Support Hub, een initiatief gestart om de catering te verduurzamen, zowel in aanbod als in verpakkingen. Doelen zijn gesteld om het aanbod gezonder voor de afnemer als de aanbieder te maken, evenals het terugdringen van de single-use verpakkingen. In de komende jaren zal er verder worden gewerkt aan deze initiatieven, met als overall doel om de catering in zijn geheel te verduurzamen.

Koffiebekers

Los van de verplichting vanuit de overheid om in 2024 geen (niet recyclebare) koffiebekers meer aan te mogen bieden, heeft BUas eind 2022 een initiatief gestart dat onderzoek doet naar de verschillende alternatieve duurzamere scenario’s die mogelijk zijn. Als een passend alternatief zich aanbiedt zal dit al eerder worden geïmplementeerd, maar in ieder geval voor het einde van 2023.  

Energieverbruik

BUas is druk bezig met het terugdringen van het energiegebruik binnen de verschillende gebouwen. Verschillende initiatieven hebben al geleid tot het sluiten van enkele gebouwen tijdens de vakantieperiodes, om zodoende minder verbruik te hebben. Onderzoek loopt naar aanvullende mogelijkheden op dit gebied, ook om gedragsverandering bij de gebruikers van onze campus te realiseren.

 

Biodiversity

Bij BUas zetten we ons in om bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het verbeteren van de voorwaarden om de biodiversiteit nog meer te laten bloeien op onze mooie groene campus is een van de gebieden waar we graag aan werken.

De video is Engelstalig.