Master Tourism Destination Management

Master
1 jaar
Voltijd
Engels

Toekomst van toeristische bestemmingen

Wil je onderzoeken hoe je de toekomst van toeristische bestemmingen op een verantwoorde, veerkrachtige en duurzame manier vorm kunt geven? Dan is de Master Tourism Destination Management iets voor jou!  

Met deze opleiding ontwikkel je je als jonge professional met skills en competenties om complexe uitdagingen en kansen aan te gaan waar toeristische bestemmingen mee te maken hebben. Je leert verschillende perspectieven kennen van verschillende stakeholders zoals toeristen, de lokale bevolking, bedrijven, overheden en NGO's. Je past het geleerde ook toe in de praktijk en doet veldonderzoek op vier verschillende bestemmingen in de wereld, waarbij je de diversiteit en interculturele dynamiek van toerisme zelf ervaart.

Waarom Tourism Destination Management studeren bij BUas?

  • Drie maanden veldonderzoek op drie verschillende bestemmingen in de wereld
  • Uitstekende kans om je internationale netwerk uit te breiden
  • Internationaal erkend door UNWTO en THE-ICE

BUas Quiz

Op zoek naar een master opleiding in de richting van tourism, leisure of imagineering?
Doe deze korte quiz en ontdek welke master voor jou de beste match is.


Doe de quiz

Opbouw van de studie

De opleiding

Toerisme is en blijft een dynamische en snel groeiende sector en dit biedt mogelijkheden tot een interdisciplinair studie- en onderzoeksgebied. De toeristische sector leidt tot economische voordelen, groei en kansen voor mensen en bedrijven in bestemmingsgebieden. Tegelijkertijd blijft het voor veel organisaties een uitdaging om de vraag - van toeristen in de gebieden van herkomst - en het aanbod - op de toeristische bestemmingen - op elkaar af te stemmen. Dit is wat je leert in de hbo Master Tourism Destination Management. 

Knowledge of the Tourism Destination 

De toeristische sector en toeristische bestemmingen krijgen vaak te maken met snelle veranderingen in markten en bedrijfsmodellen, vaak als reactie op sociale en economische processen die zich in de rest van de wereld voordoen. Effectief management van dit soort veranderingen en het opbouwen van veerkrachtige bedrijven en bestemmingen vereist kennis en expertise, die nauw verweven is met de bestemmingsgebieden zelf. De hbo Master Tourism Destination Management is ontwikkeld om hieraan bij te dragen, waarbij de nadruk ligt op de praktijk, perspectieven en het beleid voor het managen van toerisme op bestemmingen. 

Studeren op vier locaties in de wereld  

Binnen deze hbo master heb je de mogelijkheid om op vier verschillende plaatsen in de wereld te studeren, waardoor je een ruime interculturele ervaring opdoet en een grondige kennis van toeristische bestemmingen ontwikkelt. Elke bestemming bevindt zich in een andere fase van ontwikkeling. Je doet onderzoek op drie verschillende bestemmingen. In de voorgaande jaren waren de bestemmingen: Indonesië, Singapore, Australië, Maleisië,  Cambodja, Vietnam, Thailand, Sri Lanka, Frankrijk en Malta.

 

Het curriculum

De masteropleiding Master Tourism Destination Management is opgebouwd in drie fases. De eerste fase in Breda, met een duidelijke nadruk op theorie, is de voorbereiding op de tweede en derde fase. De tweede fase vindt plaats op drie verschillende soorten toeristische bestemmingen. De nadruk ligt op de toeristische praktijk onder verschillende omstandigheden en je werkt in internationale onderzoeksteams van studenten. In de laatste fase schrijf je je eindscriptie waarin praktijk en theorie worden samengebracht, en waarbij je streeft naar nieuwe inzichten, theorieën of generalisaties. 

De opleiding duurt 12 maanden en bestaat uit drie fases:

Fase 1 – Theorie in Breda 

Tijdens de eerste fase doe je theoretische kennis op en ontwikkel je je professionele vaardigheden. Hierdoor ben je in staat de huidige situatie en het beschikbare potentieel voor ontwikkelingsstrategieën op verschillende toeristische bestemmingen doeltreffend te analyseren. Ook bestudeer je bestemmingstheorieën, modellen, ontwikkelingen, praktische casussen en individuele opdrachten. De vakken worden gegeven door docenten, samen met een inspirerend team van gastdocenten van internationale organisaties en universiteiten. Je hebt dagelijks contact met dit gespecialiseerde team van academici en professionals uit de toeristische sector. Voor sommige vakken ga je op bedrijfsbezoek of krijg je ter plekke een opdracht. De studiebelasting is 40 uur per week.

In de eerste fase komen de volgende vakken aan bod:
•    Destination Stakeholders and Policy (6 ECTS)   
•    Contemporary Marketing, Context and Trends (6 ECTS) 
•    Destination Development, Finance and Organisation (6 ECTS) 
•    Context Related Research (4 ECTS) 
•    Cross Cultural Studies (3 ECTS) 
•    Research Process & Methods (3 ECTS) 
•    Team Performance and Creative Leadership (2 ECTS)
 

Fase 2 – Veldonderzoek 

In de tweede fase voer je opdrachten uit op drie verschillende locaties over de hele wereld. Deze opdrachten worden gemaakt door docenten in samenwerking met stakeholders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van toeristische bestemmingen in de regio. De studenten gaan zich inleven in een vreemde cultuur om de gewenste contextuele informatie te ontdekken. Elke groep krijgt een ander stakeholderperspectief toegewezen en moet onderzoek doen naar de mogelijke, waarschijnlijke of te verkiezen toekomst van hun gebied/wijk/regio. 

We proberen een grote verscheidenheid aan bestemmingen te selecteren die bekend zijn met ontwikkelingen en dynamiek, veel contacten hebben met bedrijven, overheidsinstellingen en hogescholen, waar onderzoek in het Engels kan worden gedaan en die culturele verschillen bieden. 

De definitieve beslissing over de mix van bestemmingen wordt genomen na de start van het programma. In het verleden hebben we onder andere Australië, Sri Lanka, Myanmar, Cambodja, Indonesië, Chambery, Malta en Singapore bezocht.

Fase 3 - Eindscriptie 

Met het schrijven van een eindscriptie in de laatste fase van deze hbo-master, pas je je onderzoeksvaardigheden toe en geef je blijk van een echt inzicht in het vakgebied tourism destination management vanuit professioneel en academisch oogpunt. Een eindscriptie is een individuele opdracht, die zorgvuldig wordt begeleid door een van onze docenten. 

Onderwerpen 
Het schrijven van een eindscriptie vereist een aanzienlijke inspanning (lees: tijd en energie). Het is dan ook vaak zo dat de student persoonlijke motivatie en interesse voor het onderwerp heeft. Kom je tijdens het schrijfproces tot (nieuwe) ideeën? Dan zijn de docenten altijd bereid om die met je te bespreken. Al in fase 1 word je gevraagd een onderwerp te bedenken en begin je met het schrijven van je onderzoeksvoorstel. In principe moet het onderwerp van de scriptie een onderwerp of een vraagstuk in een internationale toeristische context zijn. De uiteindelijke scriptie moet in het Engels worden geschreven, tenzij een andere taal echt geschikter is. Een paar recente voorbeelden van eindscripties zijn:

  • Bruggen versterken - Hoe een Nederlandse touroperator de samenwerking met hun Indonesische partners kan verbeteren
  • Ontwikkeling en toepassing van Smart City-praktijken in landelijke bestemmingen. Hoe kan regeneratief toerisme mogelijk plaatsvinden?
  • Ervaringen en motieven achter de keuze van toeristen voor bestemmingen met paranormale activiteit - een casestudy van Hoia Baciu Forest, Roemenië. 
  • Meer voorbeelden zijn hier te vinden.

Samenwerken met een externe opdrachtgever
Je kunt ervoor kiezen je scriptie te schrijven in nauwe samenwerking met een externe opdrachtgever. Dit betekent dat je samenwerkt met een internationale toeristische organisatie, waardoor je je onderzoeksproject een extra en professionele dimensie meegeeft. Veel studenten schrijven echter een zelfstandige onderzoeksscriptie en reizen naar een toeristische bestemming om hun onderwerp uit te diepen 

Onderzoekslocatie  
Het doen van onderzoek en het schrijven van een eindscriptie in deze derde fase kan overal ter wereld plaatsvinden. Het (mondelinge) eindexamen vindt plaats in Nederland. De meerderheid van de studenten studeert eind augustus af, waardoor dit programma een fulltime programma van 12 maanden is.

 

Studiebelasting & -coaching

De hbo Master Tourism Destination Management is een eenjarige, voltijdse opleiding. De totale studiebelasting is 60 ECTS. Om je een idee te geven: 1 ECTS staat gelijk aan ongeveer 28 studie-uren per week. 

We bieden je een kleinschalige studieomgeving. Het aantal studenten in de masteropleiding varieert elk jaar tussen de 30 en 45 tot maximaal 50 studenten. Waar mogelijk wordt de klas opgesplitst voor workshops, consultancy bijeenkomsten en ander groepswerk. Voor vragen over de inhoud van de opleiding zijn de docenten gemakkelijk te bereiken. De opleidingscoördinator is ook altijd beschikbaar om je te helpen bij de dagelijkse gang van zaken. En als je persoonlijke problemen wilt bespreken, problemen die een negatieve invloed op je leven als student kunnen hebben, dan kun je contact opnemen met de studentendecaan. 

Leren, groeien en doelen bereiken

Mijn lessen zijn vooral bedoeld om studenten te leren kritisch na te denken en hen bewuster te maken van wat er allemaal in de wereld gebeurt, én in diverse toeristische bestemmingen. Het doel is op een methodische manier te werken aan probleemoplossende vaardigheden. Ik leer studenten om niet terug te deinzen voor moeilijkheden, om te leren van fouten en die te gebruiken om vooruit te komen. Ik vind ‘t heel mooi te zien hoe studenten leren, hoe ze groeien en hun doelen bereiken.

Rami Isaac

Docent Master Tourism Destination Management

Je leert je talenten beter in te zetten

Ik werk als Product Manager bij Silverjet Vakanties, wij zijn gespecialiseerd in het organiseren van luxe vakanties. De top van de top! In deze functie ben ik verantwoordelijk voor het hotelaanbod in Azië en Malta. Ik selecteer , inspecteer, onderhandel en zorg voor de juiste marketing inzet in samenwerking met alle hotels. Tijdens deze master werk je ook continu samen met mensen met verschillende achtergronden en kwaliteiten. Je leert je talenten beter inzetten, je zwaktes te erkennen en overall maakt het je flexibel. Daarnaast leer je hoe je stakeholders benadert voor interviews. Je ontwikkelt je netwerkvaardigheden dus ook sterk. Deze netwerk skills zijn heel nuttig in mijn werkomgeving. Letterlijk! Ik stond een keer boven op een berg in de Franse Alpen met mijn voeten in de sneeuw voor een interview.

Joost Bouwmeester

Product Manager bij Silverjet Vacations

De positieve kanten van toerisme maximaliseren

“Ik wist dat ik na het afronden van mijn studie terug wilde naar mijn thuisland om daar iets te betekenen voor onze mooie hoofdstad. Eén van de grootste uitdagingen in mijn werk is het uitvoeren van onze strategie op zo’n manier dat het recht doet aan de waarden van de stad – en dat het de positieve kanten van toerisme maximaliseert en de negatieve minimaliseert. In de master leerde ik de ‘fijne kneepjes’ van bestemmingsmanagement en ik leerde alles over trends in City Marketing. De module over Contemporary Marketing, Context & Trends vond ik ongelooflijk boeiend en heel eerlijk, deze module heeft mijn richting in toerisme uiteindelijk bepaald!”  

Julie Teclová

Marketing Specialist voor Prague City Tourism

Toelating

Je bent toelaatbaar tot de Master Tourism Destination Management met een bachelordiploma (BA, BSc., BBA, B Com) op het gebied van toerisme, reizen, hotelmanagement, international business management, economie, recht, e-commerce, urban develoment, geografie, sociale wetenschappen of financiën. Bekijk de volledige toelatingsvoorwaarden.

Aanmelding

Als je voldoet aan de toelatingseisen kun je je aanmelden voor deze opleiding. Bekijk de aanmeldprocedure.

Kosten 

In het studiejaar 2024-2025 is het wettelijk collegegeld voor masteropleidingen €2.530. Naast het collegegeld moet je rekening houden met extra kosten voor de aanschaf van studiemateriaal zoals studieboeken. Lees meer over studiekosten.

Jouw carrière

Als afgestudeerde van de hbo Master Tourism Destination Management mag je de titel Master of Arts voeren en kom je in aanmerking voor internationale beleids- en adviesfuncties, internationale managementfuncties en onderzoeksfuncties op het gebied van reizen en toerisme. 

Meer informatie over deze hbo master? Na je Master Tourism Destination Management.