Toelatingsvoorwaarden

Creative Business

Heb je een niet-Nederlands diploma? Kijk dan of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor internationale studenten.

Kleinschalig en intensief onderwijs

We geven kleinschalig en intensief onderwijs, dit betekent dat we naast je vooropleiding van jou nog iets extra's verwachten:

  • een inzet van 40 uur per week te besteden aan je studie
  • sterk teamwerk
  • betrokkenheid bij regelmatige (1-op-1) feedbacksessies
  • zelfstandig kunnen studeren
  • interesse in buitenschoolse activiteiten
  • een proactieve houding.

Vooropleiding Nederlandse studenten

havo
N+T >  toelaatbaar             
N+G > toelaatbaar
E+M > toelaatbaar
C+M > toelaatbaar

vwo
N+T >  toelaatbaar                   
N+G > toelaatbaar
E+M > toelaatbaar
C+M > toelaatbaar

mbo
mbo 4 > toelaatbaar

Het aanbevolen profiel is E+M. Heb je een ander profiel, dan kun je alsnog in aanmerking komen, maar dan zul je door zelfstudie het vereiste niveau moeten behalen.

21+ regeling

Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden, maar ben je 21 jaar of ouder, dan kun je gebruikmaken van de 21+ regeling. Op het moment dat de opleiding start moet je 21 jaar zijn. Op basis van een assessment wordt bepaald of je wel of niet kunt starten met de opleiding.

3-jarig traject

Je komt in aanmerking voor het driejarige traject van de opleiding als je een vwo diploma met het juiste profiel hebt gehaald, je start dan in jaar 1 van de opleiding. Je komt ook in aanmerking voor een driejarig traject als je een propedeuse hebt gehaald aan een andere Nederlandse Creative Business (met hetzelfde CROHO nummer 35516), je start dan in jaar 2 van de opleiding."