21+ regeling matchingsopleidingen

21+ regeling

Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden, maar ben je 21 jaar of ouder, dan kun je gebruikmaken van de 21+ regeling. 

Op het moment dat de opleiding start moet je 21 jaar zijn. Op basis van een assessment wordt bepaald of je wel of niet kunt starten met de opleiding.

Voor de opleidingen met toelating op basis van instroomeisen (dus zonder selectie), bestaat het assessment uit:

 • Opstellen portfolio
 • Capaciteiten- / motivatie- en leerstijlentest
 • Gesprek

Portfolio

Met je portfolio presenteer je jezelf. Je geeft een overzicht van je opleiding(en), werkervaring en eventuele andere ‘bagage’ die van belang is bij de keuze voor deze opleiding. De portfolio wordt besproken tijdens het gesprek.

Capaciteiten- / motivatietest

Je maakt op de computer een test (circa 2 uur). Tijdens deze test worden onder andere je rekenvaardigheid, taalvaardigheid en ruimtelijk inzicht getest. Het is een test om te kijken of je een opleiding op hbo-niveau aan zou moeten kunnen. Verder wordt uitgebreid ingegaan op je motivatie om te kiezen voor deze opleiding. De resultaten worden besproken in het gesprek.

Gesprek

Tijdens het gesprek worden je portfolio en testresultaten besproken. Verder krijg je de kans om je keuze toe te lichten.

Tips ter voorbereiding van het gesprek

Je kunt de hele procedure zien als een soort sollicitatieprocedure. Tijdens het gesprek moet je:

 • aantonen dat je zeer goed geïnformeerd bent over onze opleiding en het werkveld (en dus een weloverwogen keuze maakt);
 • je motivatie voor deze keuze onderbouwen;
 • beargumenteren waarom jij denkt dat je de opleiding succesvol kunt doorlopen (ondanks dat je niet de juiste vooropleiding hebt).

Het resultaat van het 21+ assessment bepaalt of je mag deelnemen aan de matchingprocedure en of je je mag inschrijven voor de opleiding.

Kosten

Het assessment kost € 150,-

Wanneer

1 februari, 4 april en 23 mei 2024

Aanmelden

Als je gebruik wilt maken van de 21+ regeling moet uiterlijk op 1 mei voor de opleiding van je keuze aangemeld zijn via Studielink. Daarnaast moet je een e-mail sturen naar, afhankelijk van de opleiding van je keuze:

ATapplication@buas.nl

 • Ad Tourism Management (Nederlandstalig)
 • Tourism Management (Nederlands- en Engelstalig)

ALEapplication@buas.nl

 • Leisure & Events Management (Nederlands- en Engelstalig) 

AHFapplication@buas.nl

 • International Facility Management (Engelstalig)

ABELapplication@buas.nl

 • Built Environment (Nederlands- en Engelstalig) 
 • Logistics Management (Nederlands- en Engelstalig) 
 • Logistics Engineering (Nederlands- en Engelstalig) 

In deze e-mail geef je aan dat je niet voldoet aan de vooropleidingseisen en graag een 21+ assessment wilt doen. Wij zullen contact met je opnemen voor de verdere procedure.