Studiekosten

Collegegeld

Voor het collegejaar 2024-2025 is het wettelijk+ collegegeld voor deze bacheloropleiding €3.160. 

Vanwege het onderscheidende kenmerk van "Kleinschalig Intensief Onderwijs" heeft deze opleiding een hoger collegegeld dan het reguliere wettelijke tarief,

Speciaal kenmerk "Kleinschalig Intensief Onderwijs"

We zijn erg trots dat dit programma door de NVAO en het Ministerie van OCW is onderscheiden met het speciale kenmerk "Kleinschalig Intensief Onderwijs". Dit maakt het mogelijk om naast het wettelijke collegeld een extra vergoeding te vragen. Deze extra vergoeding wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding.

Je betaalt het wettelijk+ collegegeld als je:

  • de Nederlandse nationaliteit bezit, of de nationaliteit van één van de andere landen van de EEA, of de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit bezit en
  • je bij de start van het studiejaar nog geen ander bachelordiploma hebt behaald aan een bekostigde opleiding in Nederland.

Is dit niet op jou van toepassing, dan zijn er misschien andere voorwaarden waardoor je toch in aanmerking komt voor het wettelijk collegegeld; check de regeling collegegeld (pdf)

In alle andere gevallen betaal je het instellingscollegegeld. Voor het collegejaar 2024-2025 is het instellingscollegegeld €13.130.

Meer informatie over betalen.

Studiefinanciering en studiebeurzen

Overige studiekosten

Naast het collegegeld moet je tijdens de opleiding rekening houden met kosten voor deelname aan de introductie en de aanschaf van studiematerialen zoals boeken, readers en software. Ook heb je een laptop nodig (Windows, met webcam). Verder kunnen er aanvullende kosten zijn voor excursies, bedrijfsbezoeken en studiereizen.

Kosten (geschat) voor de opleiding Creative Business:

  • Introductie: €650
  • Boeken: €450 (per jaar)
  • Overige leermiddelen (software): €235 (per jaar)
  • Studiereizen / excursies: €1900 (voor optionele reis naar het buitenland in jaar 2)