Built Environment (NL)

Onderzoek jij de nieuwste trends op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en recreëren? Leid jij het verkeer in goede banen? Werk jij aan het ontwerpen en inrichten van een nieuwe woonwijk?

Onze samenleving verandert voortdurend en steden en infrastructuur veranderen hierin mee. Built Environment geeft vorm aan deze veranderingen door het plannen, ontwikkelen en transformeren van stedelijke en landelijke gebieden, het organiseren van veilige en duurzame verkeer- en vervoerssystemen en het vertalen van plannen naar ruimtelijke ontwerpen.

Na je studie

Na je afstuderen ga je veelal werken voor adviesbureaus, overheidsinstellingen, vervoersmaatschappijen of stedenbouwkundige bureaus, bijvoorbeeld in een functie als gebiedsontwikkelaar, verkeersmanager of stedenbouwkundig ontwerper. Of je werkt aan bredere projecten in de gehele stadsontwikkeling.

Na je afstuderen aan de opleiding Built Environment (NL) mag je jezelf Bachelor of Science noemen.

Meer weten? Na je studie.

Opbouw van de studie

Naast het opdoen van vakinhoudelijke kennis ontwikkel je tijdens de opleiding allerlei competenties die je nodig hebt om later je werk goed uit te kunnen voeren. Dit doe je o.a. door in projectvorm te werken aan ‘real life opdrachten’ uit het bedrijfsleven. Naast projecten volg je hoor-, gast- en werkcolleges, trainingen, cursussen en krijg je coachingsgesprekken. Ook ga je meerdere keren op stage en neem je deel aan excursies en studiereizen. Gedurende de hele opleiding staat de praktijk centraal.

Hoewel de opleiding Nederlandstalig is, is het mogelijk dat je één of meer vakken, minors of gastcolleges in het Engels volgt. Daarnaast kan een gedeelte van de gebruikte literatuur Engelstalig zijn. Het totale pakket zorgt voor een goede aansluiting op de vragen uit het werkveld en eventuele doorstudeermogelijkheden.

Hieronder leggen we je uit wat je per jaar kunt verwachten:

Jaar 1

In het eerste jaar maak je kennis met alle facetten van het vakgebied  Built Environment. Zo volg je vakken als ruimtelijke ontwikkeling, visualisatievaardigheden, inleiding in mobiliteit en landschap en klimaat. Je volgt trainingen, cursussen, projecten en ateliers die vaak gekoppeld zijn aan een groepsopdracht.

In het eerste trimester neem je deel aan een excursieweek, waarin je organisaties uit het werkveld bezoekt. Zo krijg je een completer beeld van het vakgebied en zie je hoe Built Environment in de praktijk wordt toegepast - een eyeopener!  Na  het eerste trimester kies je een studieroute die jou goed past:

 • Mobiliteit
 • Ruimtelijke ordening en planologie
 • Urban Design.
Jaar 2

Dit jaar breidt je je kennis over het vakgebied Built Environment en je gekozen studieroute verder uit. Je gaat je oriënteren en verdiepen op je inhoudelijke interesses en je ontwikkelt jezelf als professional. We besteden onder andere aandacht aan duurzaamheid en leefbaarheid, verkeersstromen en -knopen, gedrag en beleving en bestemmingsplannen. Samenwerking, presenteren en plannen in projecten en ateliers, ook met studenten van andere studieroutes, blijft centraal staan.

In het tweede jaar ga je ook op een buitenlandse excursie, waarbij je verschillen en overeenkomsten tussen Built Environment in Nederland en in een Europese stad onderzoekt.

Jaar 3

Tijdens het derde jaar staat theoretische verdieping rondom belangrijke thema’s uit het vakgebied, het toepassen van theorie in de praktijk en professionele ontwikkeling centraal. Aan de hand van een simulatiegame wordt de realiteit van een planproces nagebootst.

Je gaat dit jaar 28 weken op stage, bij de studieroute Mobiliteit of Ruimtelijke ordening & planologie verdeeld over 2 periodes, bij studieroute Urban Design aaneengesloten. Tijdens je stage ga je aan de slag met een opdracht of project, bij een bedrijf of organisatie naar keuze. Je hebt hier ook de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan en zo jezelf inhoudelijk en persoonlijk te ontwikkelingen in een andere cultuur. Iets dat wij zeer stimuleren!

Jaar 4

In het begin van het vierde jaar volg je een minor; een verdiepende minor waarin je je verder specialiseert binnen het vakgebied, of je kijkt juist eens buiten de grenzen van je vakgebied: een verbredende minor. In de tweede helft van het vierde jaar voer je een afstudeeropdracht uit. Voorbeelden van afstudeeropdrachten zijn het verrichten van onderzoek naar openbare ruimte in het buitenland, het verbeteren van het fietspadennet, of een onderzoek naar burgerparticipatie. Over deze opdracht schrijf je een afstudeerscriptie die je tijdens je examen verdedigt.

Pre-master

Of je gebruikt het vierde jaar om een pre-master certificaat te halen waarmee je direct toelaatbaar bent tot Master of Science programma's in business gerelateerde studies in management en marketing bij partner instituten. Lees meer over deze Engelstalige pre-master Strategic Business Management and Marketing.

 

Je kiest bij de opleiding Built Environment (NL) al snel de studieroute die het best bij je past, maar je blijft veel samenwerken met studenten uit de andere studieroutes. Ook als professional werken planologen, mobiliteitsadviseurs en stedenbouwkundigen nauw samen aan het ontwikkelen van de bebouwde omgeving. In het eerste jaar ontdek je welke studieroute, functie en rol bij jou past.

Mobiliteit

Gedrag, ontwerp, planning en onderzoek komen aan de orde. Je leert hoe je een flexibel en duurzaam verkeer- en vervoerssysteem bedenkt dat iedereen in staat stelt zich veilig, snel en comfortabel te verplaatsen. Je ontwerpt infrastructuur, leert hoe je verkeer in goede banen leidt en hoe je mensen kunt beïnvloeden in het maken van slimme vervoerskeuzes. In projecten werk je samen met medestudenten en externe partijen, zoals adviesbureaus, provincies of gemeenten. Hier vind je de uitgebreide studiegids.

Ruimtelijke ordening en planologie

Maatschappelijke en technologische veranderingen spelen een grote rol in gebiedsontwikkeling. Je werkt aan grote en kleine ruimtelijke ontwikkelingen in een stad en zorgt dat deze afgestemd zijn met de vele belanghebbenden. Je onderzoekt hiervoor de nieuwste trends op het gebied van wonen, werken en recreëren. Ook controleer je of alles financieel haalbaar is en voldoet aan alle wet- en regelgeving. In projecten werk je samen met medestudenten en externe partijen, zoals adviesbureaus, provincies of gemeenten. Hier vind je de uitgebreide studiegids.

Urban Design

Je zet de eisen en wensen vanuit de ruimtelijke ordening en mobiliteit om in het toekomstbeeld van een gebied. Wat zijn de beste plekken om te wonen, waar komen recreatievoorzieningen en groengebieden en wat zijn de beste manieren om deze delen te verbinden. Je gaat aan de slag met het schetsen en ontwerpen van gebieden, maar ook met het bouwen van maquettes in het ontwerpatelier. In projecten werk je samen met medestudenten en externe partijen, zoals adviesbureaus, provincies of gemeenten. Hier vind je de uitgebreide studiegids.

Afhankelijk van je vooropleiding kun je de opleiding Built Environment (NL) in drie jaar afronden. Er zijn verschillende driejarige trajecten mogelijk:

Na een verwante mbo-opleiding

Heb je één van deze mbo-opleidingen op niveau 4 gedaan?

 • Middenkaderfunctionaris bouw
 • Middenkaderfunctionaris infra
 • Middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw/Urban Design

Dan kom je in aanmerking voor het mbo-hbo-doorstroomtraject. Op basis van één van deze mbo-opleidingen kun je vrijstellingen krijgen voor de opleiding Built Environment (NL) voor jaar 1 nadat je het traject succesvol hebt doorlopen. Daardoor kun je de opleiding in drie jaar afronden.

Wat houdt het mbo-hbo doorstroomtraject in?

Wanneer je het laatste jaar van je mbo-opleiding volgt, kun je deelnemen aan het mbo-hbo doorstroomtraject dat de Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit van Breda University of Applied Sciences aanbiedt. Je volgt gedurende 16 weken iedere woensdag een aantal trainingen en cursussen en voert een project uit bij ons. Bij een positief advies, na afronding van dit traject, kun je instromen in het tweede jaar van de opleiding. Dit traject start altijd rond half februari en duurt tot half juni. Download de folder (zie onder) voor meer informatie. Neem gerust contact op met de studentendecaan om de mogelijkheden te bespreken.

Let op: Alleen studenten van de opleiding stedenbouw/Urban Design van het Koning Willem I college in 's-Hertogenbosch kunnen doorstromen in het tweede jaar van de studieroute Urban Design.

Is het iets voor jou?

Het doorstroomtraject is ervoor bedoeld om te ontdekken of het hbo bij je past en of je onderwijs op dit niveau aankan. Wanneer je dit traject gaat volgen, word je als cursist ingeschreven bij Breda University of Applied Sciences. Je betaalt nog geen collegegeld maar je kunt wel gebruik maken van onze studentfaciliteiten. Kom eens kijken op een open dag, je proeft dan de sfeer van studeren aan een hbo-instelling en je hebt gelegenheid om met de studentendecaan te praten over het doorstroomtraject.

Hoe en tot wanneer kun je je aanmelden?

Om je aan te melden voor het mbo-hbo-doorstroomtraject stuur je een mail naar aanmeldenslm@buas.nl. Je ontvangt dan een aanmeldingsformulier voor het driejarige traject en verdere belangrijke informatie over de aanmeldprocedure. Je kunt je aanmelden tot 15 januari 2020.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het driejarige traject? Neem dan contact op met de studentendecanen van deze opleiding, Minke Snels en Lizanne Hessels: decaanslm@buas.nl, telefoon (076) 533 2600. Of download de folder Mbo-hbo doorstroomtraject.

Na vwo

Om deze vierjarige opleiding in drie jaar te kunnen voltooien, moet je, naast je vwo-diploma, over een aantal capaciteiten beschikken. Zo moet je:

 • Je studie goed kunnen plannen;
 • Zelfstandig kunnen leren en werken;
 • Verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je studie;
 • Goed weten wat je wilt;
 • Het leuk vinden om met anderen te samenwerken.

Het traject bestaat uit 3 jaren van elk 60 ECTS, in totaal 180 ECTS. Jouw eerste jaar start in het reguliere tweede studiejaar wat tevens jouw propedeuse jaar is. Daarna volg je het reguliere derde en vierde jaar. Voor de studieroute Urban Design is geen driejarig traject mogelijk.

Deelname aan dit driejarige traject is pittig. Daarom word je tijdens het eerste jaar van het traject intensief begeleid door een mentor. In gesprekken kijken jullie hoe het gaat, met welke vakken je moeite hebt, hoe je eerste resultaten zijn en natuurlijk of het bevalt. Als in december blijkt dat je resultaten tegenvallen dan kun je nog overstappen naar het reguliere eerste jaar. Je kunt dan je opleiding in vier jaar afronden.

Hoe kun je je aanmelden?

Wil je dit traject volgen, volg dan de reguliere aanmeldprocedure en geef in Studielink je voorkeur voor het driejarige traject aan.

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit driejarige traject, neem dan contact op met de studentendecanen van deze opleiding, Minke Snels en Lizanne Hessels: decaanslm@buas.nl, telefoon (076) 533 2600.

Na hbo of wo

Ben je in het bezit van een hbo- / wo-(propedeuse)diploma, neem dan contact op met de opleiding om de mogelijkheden voor een driejarig traject na te gaan. Neem contact op met de studentendecanen van deze opleiding, Minke Snels en Lizanne Hessels: decaanslm@buas.nl, telefoon (076) 533 2600.

 

Een tijdje studeren in het buitenland biedt je de gelegenheid om je grenzen te verleggen, zowel letterlijk als figuurlijk. Je bent in een internationale omgeving, ontmoet mensen van verschillende culturele achtergronden en bovendien is het goed voor je talen. Kortom, studeren in het buitenland is een prachtige kans… grijp hem!

In het vierde jaar van je studie kun je een gedeelte van het jaar in het buitenland gaan studeren, bijvoorbeeld in Finland, Duitsland, België of Oostenrijk; Breda University of Applied Sciences heeft contact met tal van universiteiten waar je als uitwisselingsstudent terecht kunt.

Excursies en studiereizen

Als student Built Environment (NL) verken je tijdens excursies in het binnen- en buitenland jouw vakgebied. De steden Kopenhagen en Barcelona zijn terugkerende excursiebestemmingen.  

No. 1 in own category

Keuzegids 2020

Top rated programme

Keuzegids 2020

Extra

Nieuwe campus

Per 1 januari 2020 zijn wij 'All together' op onze campus. Dat biedt volop kansen om elkaart e ontmoeten, te inspireren en kennis uit te wisselen.

Ontdek de campus