Rode Kruis zet jong talent in

Rode Kruis zet jong talent van Breda University of Applied Sciences in voor verbeteren hulpverlening

Vandaag is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het Rode Kruis, Breda University of Applied Sciences (BUas) en Logistics Community Brabant (LCB).

Het Rode Kruis zoekt de samenwerking met de kennisinstellingen om meer jonge mensen bij het Rode Kruis te betrekken. Door de samenwerking wordt het Rode Kruis de komende twee jaar voorzien van jong talent dat meedenkt en meewerkt om de hulpverlening nog innovatiever en beter te maken. Het samenwerkingsproject start in het Rode Kruis District Midden West Brabant waarna gewerkt wordt aan een verdere uitrol naar andere regio’s. 

Het Rode Kruis, BUas en LCB werken al langer samen aan diverse onderwerpen. BUas-student Mehjid Sultan, die op zijn twaalfde als vluchteling naar Brabant is gekomen, heeft onderzoek verricht naar het wagenpark van het Rode Kruis. In die moeilijke tijd in Afghanistan heeft Mehjid kennis gemaakt met het werk van het Rode Kruis. Daarom was het voor hem een groot genoegen om via zijn stage iets terug te kunnen doen voor de organisatie. Door de  ondertekende samenwerking wordt er nu ook gekeken naar een verdere optimalisering van de logistieke bedrijfsprocessen rondom panden, voertuigen en magazijnen van het Rode Kruis.

Debby Dermout, Academiedirecteur Built Environment & Logistics, Breda University of Applied Sciences (BUas): “In de afgelopen stageperiode heeft onze student  al onderzoek gedaan naar de inzet van het huidige wagenpark in het district Midden- en West-Brabant. Naar aanleiding van zijn rapport is direct al een aantal wijzigingen is doorgevoerd, en er staat nog meer te gebeuren”

Uit eerder LCB-onderzoek met BUas-studenten kwam al naar voren dat veel overtollige medicatie niet op de juiste manier wordt geretourneerd. Vaak wordt het door het toilet gespoeld of in de prullenbak gegooid. Dit is een grote bron van milieuverontreiniging maar ook een enorme maatschappelijke verkwisting. Via extra inleverpunten en een awareness campagne is de inleverbereidheid recent verhoogd. In dit vervolgonderzoek wordt gekeken of juist ingeleverde medicatie mogelijk binnen nationale- of internationale netwerken op een verantwoorde wijze hergebruikt kan worden. Hierbij kan het netwerk en de kennis van het Rode Kruis een aanzienlijke bijdrage leveren.

Leo Kemps, Directeur Logistics Community Brabant (LCB): “Vanuit LCB kan de samenwerking met het Rode Kruis verder worden geoptimaliseerd doordat we naast studenten van BUas ook de inzet via stage- of afstudeertrajecten van studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University en de Nederlandse Defensie Academie op zowel HBO- als universitair niveau kunnen gebruiken.” 

Door stagiaires, afstudeerders en projectgroepen in dit samenwerkingsverband wordt het Rode Kruis geholpen bij hun missies. Voor studenten is het tevens een mooie gelegenheid om te leren en te werken bij een van de meest aansprekende organisaties van Nederland.

Joke van Lonkhuijzen – Hoekstra, Directeur Nationale Hulp & Verenigingsmanagement, Het Nederlandse Rode Kruis: “Wij vinden het geweldig om jonge mensen een kans te geven hun talenten verder bij ons te laten ontplooien en we vinden het heel mooi om uitgedaagd te worden met nieuwe ideeën en een andere aanpak. Daar worden we samen beter van!”