Leisure in de 1,5 metersamenleving

10 maart 2020

Buas verzorgde 2 webinars over leisure in de 1,5 metersamenleving

De Coronacrisis heeft voor leisure-ondernemers grote gevolgen. De meeste bedrijven zijn dicht, beperkt geopend of hebben inventieve concepten moeten introduceren. Onze regering overweegt de intelligente lockdown op termijn te gaan versoepelen. We zijn nu in de fase beland van de inteligente slow open up. Wat zijn dan de gevolgen voor ondernemers en hun bedrijf?

Breda University Of Applied Sciences (met docenten Goof Lukken en Klaus Hoven) en hospitalitydeskundige Myrian Ermes verzorgden twee gratis webinars over ‘Leisure in de 1,5 metersamenleving’. Na de eerste webinar vond ook een viertal roundtables met deelsectoren zoals (events, dag- en veblijfsrecreatie en de reiswereld) plaats waar ook studenten en docenten dieper in gingen op de uitdagingen die ondernemers nu hebben.

In het totaal namen meer dan 120 ondernemers deel aan de webinars. Hieruit blijkt dat de informatiebehoefte in deze tijd van crisis hoog is. Omdat de eerste webinar binnen twee dagen volgeboekt was, werd een tweede georganiseerd. In de komende week gaat Breda University nadenken over het vervolg. Docent Goof Lukken hierover: “We merken dat er onder ondernemers een groet behoefte is aan actuele informatie, duiding, inspiratie en discussie. Dit willen we graag faciliteren. Naast de round tables en de webinar hopen we ook dat studenten mogelijk ondernemers kunnen helpen. Zij hebben een frisse en creative blik. Zodra we meer informatie hebben over het vervolg zullen we dit uitgebreid communiceren”.

De slides van de beide webinars zijn online terug te vinden via:

Webinar 1

Webinar 2 

Daarnaast verwijzen we ondernemers graag naar:

Vakmedium NRIT

Branche organisatie recreatie en watersport RecronHiswa

Koninklijke Horeca Nederland

Evenementen Branche vereniging ClC-VECTRA

Contact
Mocht u vragen of initiatieven hebben, mail dan naar lukken.g@buas.nl