Breda University of Applied Sciences en scholengemeenschap De Rooi Pannen gaan samen bekijken hoe ze elkaar kunnen versterken bij het aanbieden van de Associate Degree Tourism Management, die erg populair is onder mbo’ers.

Breda University of Applied Sciences heeft deze tweejarige opleiding mede ontwikkeld voor studenten die, wellicht na een aantal jaren werkervaring, kiezen voor een kortere beroepsgerichte opleiding in het toerisme.

De intentie om verder samen te werken bij de Associate Degree sluit aan op de gezamenlijke ambitie van beide partijen om de doorstroom van mbo-studenten naar het hoger beroepsonderwijs gemakkelijker te maken. “Binnen BUas zoeken we expliciet naar succesvolle synergieën tussen de vakgebieden waarvoor we opleiden. In onze visie worden juist daardoor maatschappelijke ontwikkeling en innovatie gestimuleerd”, aldus Elisabeth Minnemann - voorzitter van het College van Bestuur van Breda University of Applied Sciences. Met dit doel tekende zij vandaag samen met Tiny Pheninckx - voorzitter van het College van Bestuur van De Rooi Pannen - een intentieovereenkomst.

“Deelname aan de Associate Degree biedt voordelen voor zowel onze studenten als onze docenten. Onze studenten kunnen een stap hoger zetten en bovendien kunnen we ze langer aan ons binden. Tegelijkertijd krijgen docenten meer inzicht in de werkwijze van en de kennis die op het hbo beschikbaar is, die ze - voor een deel - ook kunnen toepassen in het mbo”, vertelt Tiny Pheninckx. “Ook denken wij dat hieraan behoefte is in het werkveld. Zo hebben afgestudeerden straks de nodige praktijkervaring en voldoende probleemoplossend vermogen. Hierdoor beschikken ze over de professionele vaardigheden die nodig zijn in dit vakgebied. Ten slotte sluit het goed aan bij een ‘leven lang leren’, één van de thema’s waarvoor de overheid veel aandacht heeft.”

Verhoging studierendement mbo’ers

Breda University of Applied Sciences en De Rooi Pannen werken al een aantal jaar samen. Zo bieden zij onder meer een maatwerktraject voor mbo’ers van De Rooi Pannen met als doel de vooruitzichten van deze jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Voor studenten die de voorkeur geven aan een kortere opleiding biedt Breda University of Applied Sciences al sinds 2006 de Associate Degree Tourism Management aan. Sinds 2018 is deze opleiding wettelijk erkend als zelfstandige opleiding die door hogescholen kan worden aangeboden. Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil bovendien dat de samenwerking met het mbo-onderwijs wordt versterkt om de doorstroom naar hbo te verbeteren. Dit was voor Breda University of Applied Sciences aanleiding om de samenwerking met De Rooi Pannen nu te onderzoeken.

“Voor Breda University of Applied Sciences is het verhogen van het studierendement van mbo’ers één van de gebieden waarop zij zich wil onderscheiden met een uitgebreid aanbod kwaliteitsonderwijs dat we op maat kunnen snijden voor specifieke doelgroepen. Hieraan kan onze samenwerking met De Rooi Pannen een zeer waardevolle bijdrage leveren”, vertelt Jos van der Sterren, directeur toerisme van Breda University of Applied Sciences. “Ook beschouwen wij het als onze verantwoordelijkheid om jonge professionals in het toerisme in staat te stellen om door te groeien. Dat is ook belangrijk voor werkgevers in deze vakgebieden. De Associate Degree is bij uitstek een opleiding waarmee we deze doelstellingen kunnen realiseren en professionals kunnen faciliteren bij een leven lang leren.”