Hein van Oorschot ontvangt koninklijke onderscheiding

13 december 2018

pers

Scheidend bestuursvoorzitter Breda University of Applied Sciences gelauwerd vanwege bijzondere verdiensten hoger onderwijs in Nederland

Mr. Hein van Oorschot, scheidend voorzitter van het College van Bestuur van Breda University of Applied Sciences, ontving gisteren uit handen van burgemeester Paul Depla van Breda de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn bijzondere verdiensten voor o.a. het hoger onderwijs in Nederland en zijn bestuursperiode als burgemeester van Delft.

De koninklijke onderscheiding is uitgereikt tijdens de feestelijke opening van de kapel in de nieuwe campus van Breda University of Applied Sciences, die is gevestigd in het voormalige klooster aan de Mgr. Hopmansstraat in Breda.

Deze bijeenkomst stond in het teken van het officiële afscheid van Van Oorschot, die het stokje in april 2018 al overgaf aan Elisabeth Minnemann vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Burgemeester Depla: “Het is onmogelijk om alle maatschappelijke nevenactiviteiten van Hein te benoemen. Eigenlijk zegt iedereen hetzelfde: Hein is een zeer bevlogen, gedisciplineerde, toegankelijke, betrokken, hardwerkende en gewaardeerde persoon, die al zijn kwaliteiten heeft ingezet voor de maatschappij, voor anderen, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Hein, je hebt bijzondere resultaten weten te bereiken, waarbij je je in het onderwijs met name hebt ingezet voor de internationalisering,  onderwijsvernieuwing en binding met het bedrijfsleven. Je bent een voorbeeld en een inspiratie voor velen. Jouw maatschappelijke verdiensten zijn voor veel mensen belangrijk en worden zeer gewaardeerd. Die waardering krijgt vandaag een koninklijk tintje. Het is me een eer en een groot genoegen, dat ik je mag mededelen dat het Zijne Majesteit koning Willem-Alexander heeft behaagd je als dank voor al je inspanningen te benoemen tot RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau.”

De basis is gelegd

“Onder het leiderschap van Hein hebben we belangrijke, innovatieve stappen vooruitgezet met het oog op de positionering van Breda University of Applied Sciences. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe strategie, met een focus op onderwijsvernieuwing en het versterken van onze relaties met het bedrijfsleven en onze alumni”, vertelt Elisabeth Minnemann, bestuursvoorzitter van Breda University of Applied Sciences. “Hiermee is de basis gelegd voor onze naamsverandering en de ingebruikname van een deel van onze nieuwe campus in het voormalige klooster aan de Mgr. Hopmansstraat. Deze nieuwe naam en een moderne, internationale leeromgeving geven uitdrukking aan onze ambities om een wereldwijd erkende topinstelling te zijn met een sterke internationale oriëntatie. Ik ben er trots op in de voetsporen van Hein te mogen treden en voort te bouwen op datgene wat hij in de afgelopen jaren heeft bereikt.”

Van Oorschot zelf kijkt met trots terug op zijn periode als bestuurder van Breda University of Applied Sciences en spreekt een wens uit voor de onderwijsinstelling voor de toekomst. “Breda University of Applied Sciences is een bijzondere onderwijsinstelling. Gespecialiseerd, van erg goede kwaliteit en onderscheidend in haar koers en strategie. Met deze eigenschappen mogen en kunnen we ons niet veroorloven te zijn en werken zoals alle anderen. Onze toegevoegde waarde is die onderscheidende kernmerken op een hoog niveau brengen. In de afgelopen 20 jaar is onze wereld zo veel groter geworden, uitdagender en staat dus open voor vele jonge talenten. Woorden zoals uitmuntendheid, internationalisering en interdisciplinariteit zijn geen holle frasen, maar een rauwe en concurrerende realiteit. Deze universiteit kan en moet handelen op dat erepodium. Ik hoop dat u dat zal blijven doen en elke dag beter gaat worden.”

Lange staat van  dienst van bestuurder

Hein van Oorschot (1952) heeft een lange staat van dienst als bestuurder. Van 1997 tot 2004 was hij burgemeester van Delft. Hierna stond hij tot 2012 als bestuursvoorzitter aan het roer van de Universiteit van Tilburg. Daarna trad Van Oorschot aan als voorzitter van het College van Bestuur van NHTV Breda - de huidige Breda University of Applied Sciences - waar hij op 1 april 2018 afscheid nam vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Van Oorschot is commissaris van Energiebeheer Nederland (sinds 2005), E.ON-Benelux (sinds 2008), lid van de Raad van Toezicht van het Elisabeth-Tweesteden-ziekenhuis in Tilburg (sinds 2010) en van de Lysias-Consulting Group (sinds 2005).