Gastcollege door Wereld Natuur Fonds

30 september 2019

Op donderdag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, geeft Natasja Oerlemans van het Wereld Natuur Fonds een inspirerende lezing bij Breda University of Applied Sciences (BUas). Ze is gespecialiseerd in oplossingen voor duurzame voedselsystemen.

BUas houdt regelmatig dergelijke bijeenkomsten onder de noemer Studium Generale. Hierin worden actuele thema’s verbonden aan onderwijs. Iedereen is welkom om dit gratis gastcollege bij te wonen!

Natasja Oerlemans studeerde aan de Universiteit van Wageningen. Ze is hoofd van de afdeling Voedsel en Landbouw van het Wereld Natuur Fonds (WWF) en staat op plaats 38 in de Duurzame Top 100 van dagblad Trouw. Ze is gespecialiseerd in oplossingen voor duurzame voedselsystemen die bijdragen aan het herstel van biodiversiteit, gezonde ecosystemen en veerkrachtige landschappen voor mens en natuur. Ze ontwikkelde een biodiversiteitsmonitor waarbij melkveehouders worden beloond voor activiteiten die hebben geleid tot het herstel van natuur en biodiversiteit.

Veel mensen weten niet dat voedselproductie wereldwijd de grootste oorzaak is van natuurverlies. Om die reden begint Oerlemans haar lezing met de vraag: ‘Hoe kan landbouw bijdragen aan het ombuigen van de negatieve curve van verlies aan biodiversiteit in de goede richting?’. Terwijl zij antwoord geeft op deze stelling zal ze het publiek uitdagen om de relatie tussen natuur en landbouw opnieuw te definiëren. Omdat de mens zowel natuur als landbouw nodig heeft!

Gastcollege bijwonen?

Donderdag 10 oktober van 17.00 tot 18.30 uur bij Breda University of Applied Sciences. Aanmelden kan via: https://www.buas.nl/sustainability-day-registration

Samenwerking
Breda University of Applied Sciences en Wageningen University & Research werken ook samen op het gebied van duurzaamheid. Gezamenlijk bieden zij de Bachelor of Science Tourism aan. Dit is een Engelstalige wo-bacheloropleiding waar je alles leert over de relatie tussen toerisme, economie, samenleving, natuur en milieu. Studenten worden opgeleid tot een veelzijdige professional en leren hoe toerisme bijdraagt aan economische ontwikkeling, het behoud van cultuur, natuur en milieu.