BUas stakeholders- bijeenkomst

Maandag 30 januari was de BUas Raad van Toezicht (RvT) stakeholdersbijeenkomst in Zeist. Maar liefst 23 captains of industry uit verschillende branches hadden zich verzameld voor een gesprek met de RvT, het College van Bestuur en de BUas-directeuren om de toekomst van het hoger onderwijs in relatie tot de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te bespreken. 

 

Jorrit Snijder, voorzitter van het College van Bestuur, gaf de aanwezigen inzicht in de strategische ambities, gepersonaliseerd onderwijs en onderzoeks- en innovatieprojecten bij BUas; 'Het best bewaarde geheim van Breda'. Jacques van den Broek, voormalig CEO van Randstad, gaf gedetailleerd inzicht in knelpunten op de arbeidsmarkt en de effecten daarvan op korte en lange termijn. Hij hield een vurig pleidooi voor gerichte actie van zowel werkgevers als werknemers en de absolute noodzaak om internationale studenten aan te trekken en te behouden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Vervolgens gingen de deelnemers geanimeerd in gesprek over een leven lang leren, beter inspelen op de wensen en eisen van nieuwe generaties medewerkers, de noodzaak om vaardigheden versus kennis te leren, praktijkgericht onderzoek voor innovatie en internationalisering. De bijeenkomst werd door de deelnemers zeer gewaardeerd. Velen zullen deelnemen aan de Buas Industry Day op 29 juni aanstaande. Voor BUas zijn deze bijeenkomsten erg belangrijk ter ondersteuning van onze missie en om te anticiperen op de eisen van industrie- en maatschappelijke partners.

Groepsfoto bijeenkomst in Zeist