In de afgelopen paar maanden zijn onze levens op z’n kop gezet door COVID-19. De kracht en de innovatieve geest van onze community helpen ons om hiermee om te gaan.

We worden nu geconfronteerd met een ander soort crisis; dat van racisme. Dit is niet nieuw; het bestaat al honderden jaren in onze samenleving. 

De verontwaardiging over de dood van George Floyd en de daaropvolgende wereldwijde  demonstraties zijn een duidelijk signaal dat dit nu moet eindigen, en dat we allemaal een standpunt moeten innemen.

BUas is resoluut tegen elke vorm van racisme, zowel openlijk als verborgen. We zullen geen enkele vorm van racisme tolereren binnen ons instituut of binnen een van onze partnerorganisaties. We staan solidair met de # blacklivesmatter-beweging in het veroordelen van racisme.

Hoewel diversiteit en inclusie deel uitmaken van onze kernwaarden, kunnen we nog meer doen om een echt inclusieve hogeschool te creëren voor iedereen in onze community. We moeten niet bang zijn te reflecteren op ons eigen gedrag en op de fouten die in onze eigen systemen kunnen liggen.
  
We kunnen beginnen met onszelf en onze gemeenschap te leren over de complexiteit van racisme en de subtiele en systemische manieren waarop het zich kan manifesteren. Om het bewustzijn te vergroten hebben we 
deze leeslijst gedeeld met onze community.

Bovendien moeten we niet bang zijn om racisme aan te wijzen wanneer we het zien en horen. We moeten er alles aan doen om het onmiddellijk te beëindigen. Ook zullen we meer manieren onderzoeken om diversiteit te integreren in onze curricula, in onze evenementen en onze programmering. Maar om echt het verschil te maken, moet onze hele gemeenschap meedoen.

Dit betekent verder gaan dan het uiten van sympathie en verontwaardiging. Racisme eindigt niet met een demonstratie, een post op Instagram of een online petitie. Het moet overal worden uitgeroeid, in de klas, tijdens vergaderingen en bij de koffieautomaten. Dit is geen werk voor één persoon en het zal ook niet binnen een dag worden opgelost. Wanneer de demonstraties aflopen en wanneer de nieuwscyclus op den duur onvermijdelijk overgaat op het nieuws van de dag, zal ons werk worden voortgezet.

BUas College van Bestuur