Breda en Antwerpen focussen samen op duurzaamheids- onderwijs

16 januari 2020

Breda University of Applied Sciences en Antwerp Management School hebben per Januari 2020 gezamenlijk een lectoraat en chair Management Education for Sustainability opgericht.

Frans Melissen en Lars Moratis zullen deze rol op zich nemen en zich de komende jaren gaan richten op het ontwikkelen van nieuwe inzichten, methoden en goede voorbeelden, zowel wat betreft inhoud als didactiek, om er voor te zorgen dat onderwijs, met name management education, stevig bij gaat dragen aan een transitie van onze maatschappij richting duurzaamheid.

Onderwijs kan een cruciale rol spelen in het zeker stellen van voldoende duurzaamheidsintelligentie bij onze huidige en toekomstige leiders in het bedrijfsleven en de maatschappij als geheel; leiders die het voortouw kunnen nemen in het verduurzamen van de manier waarop wij produceren en consumeren, maar ook de manier waarop we onszelf organiseren. Dat gaat echter niet vanzelf; dat betekent dat we de manier waarop we onze huidige en toekomstige leiders hierop voorbereiden kritisch onder de loep moeten nemen en wellicht nieuwe inhoud voor en manieren van onderwijzen moeten ontwikkelen. Hoe kun je onderwijs anders organiseren om er voor te zorgen dat onderwijs en bedrijfsleven samen nieuwe duurzame bedrijfsmodellen kunnen ontwikkelen?

Dit zijn de vragen en uitdagingen waar Frans en Lars, in hun rol als lector/chair Management Education for Sustainability, zich op zullen gaan richten. Wil je hier meer over weten, neem dan gerust contact met ze op via Melissen.F@buas.nl en/of Lars.Moratis@ams.ac.be