Toelatingsvoorwaarden

Bachelor of Science Leisure Studies

Heb je een niet-Nederlands diploma? Kijk dan of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor internationale studenten.

Nederlandse studenten

Havo
Niet toelaatbaar

Vwo
N+T > toelaatbaar
N+G > toelaatbaar 
E+M > toelaatbaar
C+M > toelaatbaar

Mbo
niet toelaatbaar

Hbo/wo
een propedeuse certificaat of een diploma van een hbo- of wo-opleiding

Buitenlands diploma
een buiten Nederland afgegeven diploma/graad die gelijkwaardig is aan bovengenoemde diploma's/graden

Colloquium Doctum

Voldoe je niet aan deze minimumeisen en ben je ouder dan 21 jaar, dan kun je vrijstelling aanvragen op basis van een Colloquium Doctum toelatingsexamen.