Kwaliteit van onze opleidingen

In de wet op het hoger onderwijs is geregeld dat de kwaliteit van geregistreerde opleidingen in het hoger onderwijs wordt bewaakt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). 

Accreditatie