Kwaliteit van onze opleidingen

In de wet op het hoger onderwijs is geregeld dat de kwaliteit van geregistreerde opleidingen in het hoger onderwijs wordt bewaakt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). 

Accreditatie

Om de zes jaar moet iedere opleiding opnieuw worden geaccrediteerd. Dat betekent dat de opleiding officieel wordt geïnspecteerd en beoordeeld door onafhankelijke instanties die door de NVAO zijn erkend. Op die manier is en blijft de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd.

Ontwikkelgesprek

Onderdeel van de accreditatie is een ontwikkelgesprek. De opleiding voert zo’n ontwikkelgesprek met het accreditatiepanel na de inspectie (visitatie). In het gesprek worden met onder meer werkvelddeskundigen mogelijke verbeteringen besproken vanuit een ontwikkelingsperspectief. Een samenvatting per opleiding van de uitkomsten van de ontwikkelgesprekken die in 2018-2019 zijn gevoerd, is hieronder te vinden.

Samenvattingen per domein