Aanmeldprocedure

Master Supply Chain Management

Aanmelden doe je via Studielink, het liefst zo vroeg mogelijk maar in ieder geval voor de deadline:

  • Voor EU/EER-studenten: 15 augustus
  • Voor niet-EU-studenten: 1 juni

Er kunnen maximaal 40 studenten tot de opleiding worden toegelaten.

Aanmelding; de stappen

Stap 1: Doe een verzoek tot inschrijving in Studielink

Je aanmelding start bij Studielink, de aanmeld- en inschrijvingsapplicatie voor een opleiding in het hoger onderwijs in Nederland. Voer je persoonsgegevens in en doe een verzoek tot inschrijving.

Je kunt de status van je aanvraag volgen in My Online Application. en op je persoonlijke Studielink-pagina.

Stap 2: Meld je aan in My Online Application 

Nadat je je via Studielink hebt aangemeld, ontvang je een e-mail. Daarin word je uitgenodigd om je Studielink-aanvraag op te volgen door je aan te melden in My Online Application.

In My online application wordt je verzocht aanvullende vragen te beantwoorden (over je engelse taalvaardigheid bijvoorbeeld). Daarnaast wordt je gevraagd enkele documenten te uploaden: o.a. je CV, motivatiebrief, ID en je bachelordiploma (inclusief cijferlijst), of je meest recente cijferlijst als je je diploma nog moet behalen. 

Stap 3: Interview

Wanneer je vooropleiding is beoordeeld en goedgekeurd, ontvang je een uitnodiging voor een intake-interview met de opleidingscoördinator. Aan de hand van het intakegesprek wordt vastgesteld of je aan de gestelde criteria voldoet.

Binnen 3 dagen na het intakegesprek hoor je of je (voorwaardelijk) wordt toegelaten tot de opleiding of dat je op de wachtlijst wordt geplaatst. BUas maakt een wachtlijst aan zodra het maximum aantal studenten is toegelaten. Als er plaatsen vrijkomen, worden kandidaten op de wachtlijst in chronologische volgorde toegelaten. Je ontvangt dan een officiële toelatings-mail.

Het interview

Tijdens het interview wordt je beoordeeld op de volgende onderwerpen:

  • Persoonlijke affiniteit met supply chain management
  • Beroepservaring (stages, banen)
  • Motivatie voor de opleiding en aanwezigheid van noodzakelijke competenties om de opleiding te kunnen volgen
  • Onderwijsloopbaan (vb. deelname aan talent- en/of honoursprogramma's, internationale uitwisselingsprogramma's, aanvullende certificaten, .....)
  • Gewogen gemiddelde score van de postpropedeutische fase van je bachelor
  • Schatting van het niveau van Management Accounting & Finance
  • Schatting van het niveau op het gebied van wiskunde, statistiek en operationeel onderzoek
Stap 4: Maak je inschrijving compleet: betaling van het collegegeld

Je betaalt je collegegeld via een digitale machtiging. Hiervoor ontvang je een mail met het verzoek de machtiging te bevestigen via je ‘To do’ lijst in Studielink. Lees meer over betaling van collegegeld.

We houden contact

Gedurende het hele proces van aanmelding tot en met inschrijving, blijven wij met je in contact via email. Lees daarom regelmatig je berichten en onderneem tijdig actie wanneer dat nodig is. 


Aanmelden bij Studielink