Hoe kan ik voldoen aan de taaleis?

Heb je geen tweede moderne taal in je profiel, dan zijn er mogelijkheden om op het vereiste taalniveau te komen.

Voor onze bacheloropleiding Hotel Management mogen we al onze studenten selecteren. Daarbij wordt allereerst gekeken of je als aanmelder voldoet aan de toelatingseisen zoals hier vermeld. 

Eén van de toelatingseisen is, dat iedere aanmelder moet voldoen aan de taaleis; dit betekent dat je een tweede moderne vreemde taal (Frans, Duits of Spaans) moet hebben afgerond tijdens je vooropleiding. Als een tweede moderne vreemde taal niet in het studieprogramma van de vooropleiding is opgenomen, heb je als aanmelder tot 1 juli de tijd om aan de taaleis te voldoen door je in te schrijven voor een taalcursus bij een taalinstituut. 

Voldoe aan de taaleis voor 1 juli

Als je geen Frans, Duits of Spaans hebt in je middelbare schoolprogramma, moet je je vaardigheden in een van deze talen ontwikkelen door je in te schrijven voor een taalcursus om je competentie op instapniveau te bewijzen; en dus door zelf bij te spijkeren.

De vereiste niveaus komen als volgt overeen met het Gemeenschappelijk Europees Kader (CEF) voor talen: • Frans (B1) • Duits (B1) • Spaans (A2)

Als je nog niet aan onze 2e taaleis hebt voldaan op het moment dat de selectieprocedure aan de gang is, kun je al wel deelnemen aan deze selectieprocedure op voorwaarde dat je een bewijs van inschrijving van een taalcursus kunt tonen, waaruit blijkt dat je vòòr 1 juli aan de toelatingseisen voldoet. Als je het bewijs van inschrijving niet meestuurt, kun je dus niet deelnemen aan de selectieprocedure. 

Als je de taalcursus hebt afgerond en het vereiste niveau hebt behaald, stuur je het certificaat (=bewijs) naar Breda University of Applied Sciences hotelmanagement@buas.nl 

Houd er echter rekening mee dat wij alleen certificaten accepteren die zijn afgegeven door officieel erkende taalinstituten. Het vereiste niveau is gelijk aan het eindniveau van de middelbare school (havo 5). Het certificaat moet expliciet een niveauspecificatie vermelden voor de vier taalvaardigheden: lezen, schrijven, spreken en luisteren. Pas na ontvangst van het certificaat voldoe je formeel aan de toelatingseisen om aan de opleiding te kunnen beginnen.

Aanbevolen taalinstituten

Let op, dit zijn er slechts een aantal:

Houd er rekening mee dat alle aanmelders de 2e moderne taal nodig hebben, daarom richten we ons ook op deze 2e moderne taal tijdens de selectiedag voor aanmelders met mbo-4. Hetzelfde geldt voor aanvragers die via de 21+ regeling de procedure ingaan.

Samengevat

  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het aantonen van het niveau;
  • Je zal zelf initiatief moeten nemen en hotelmanagement@buas.nl tijdig informeren over jouw deficientie en hoe je deze gaat wegwerken;
  • Je kunt pas deelnemen aan de selectieprocedure als je ons het inschrijfbewijs stuurt van de taalcursus die je gaat volgen, waaruit blijkt dat je het gewenste niveau gaat behalen voor de deadline van 1 juli a.s.;
  • Je dient het taalniveau, inclusief het bijbehorende certificaat uiterlijk 1 juli toe te sturen naar hotelmanagement@buas.nl