Imker plaatst bijen op BUas: een duurzame stap

Recent zijn door imker Peter Sterke drie bijenkasten geplaatst op het balkon van de derde verdieping van het Frontier gebouw.

Buas hecht veel belang aan duurzaamheid, zoals we in dit interview met Tim van Leeuwen en Margot Guikers van onze dienst Accommodation, Facility & Planning kunnen lezen. Het inschakelen van Peter Sterke is voor BUas een logische stap om een ecologische omgeving te creëren voor vogels, bijen en planten. Peter licht toe wat voor invloed de honingbijen op het ecosysteem in de buurt van de campus zal hebben. “Voor mij zijn alle insecten, inclusief honingbijen en wilde bijen, belangrijk. Ze hebben elkaar nodig voor de bestuiving. Honingbijen nemen slechts een deel van de voedselproductie voor hun rekening. Hun leefgebied is ongeveer drie kilometer, wat betekent dat ook de natuurlijke omgeving in de nabijgelegen straten van de campus profiteert van de bijenkasten van BUas. De wilde bij, die met uitsterven wordt bedreigd, heeft baat bij deze kruisbestuiving. De planten worden bestuifd door de honingbij, die op zijn beurt zorgt voor extra voeding voor de wilde bij. Dit zorgt voor een grotere biodiversiteit. ”

Een van de belangrijkste redenen voor Peter om dit werk te doen, is bewustwording te vergroten. “Deze generatie mensen, vooral studenten, is behoorlijk milieubewust. Er valt echter nog veel te leren. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat het niet goed is om onkruid uit hun tuin te verwijderen. Onkruid zoals fluitenkruid en blauwkruid zijn nodig voor insecten. Zonder hen blijven vogels - die normaal gesproken de eikenprocessierups bestrijden - weg en heeft dit lastige dier vrij spel. Op dit moment worden planten sterker. We hebben veel meer plekken nodig waar bijen kunnen leven en waar voedselvoorraden voor de bijen worden gecreëerd. Helaas schaden pesticiden ons ecosysteem nog steeds erg veel. Ik hoop dat de Nederlandse regering zich inzet voor een verbod." Gelukkig zijn er genoeg groene initiatieven in ons land, zoals zaden die geplant worden langs Nederlandse snelwegen en gemeentes die samenwerken in diverse projecten om het ecosysteem te verbeteren.”

De bijen zullen uitvliegen in de lente. Per kast zullen er in de winter ongeveer 10.000 tot 20.000 bijen gehouden worden, in de zomer kan dat aantal oplopen tot 50.000 bijen. Een enorme hoeveelheid, maar Peter Sterke verzekert ons dat ze niet voor overlast zullen zorgen. “Als er twee of drie kasten zijn, zijn er inderdaad meer dan 100.000 bijen tegelijk. Maar dit zijn hele kleine wezens die binnen een straal van 3 km bezig zijn. Je zult ze waarschijnlijk niet eens zien. Bijen zijn druk bezig de kolonie gezond te houden. Dus niets om je zorgen over te maken. Daarnaast zal ik ervoor zorgen dat ze terugkeren naar de kast, want daar zit hun koningin. "
Ondanks zijn werk als imker, wil hij vooral  mensen voorlichten over de bij. “Het houden van dieren is niet natuurlijk. Ik help de bijen niet om ze in kasten te houden, ik help ze om mensen te informeren over hun leefgebied en hun invloed op de biodiversiteit. " Dat BUas een groene campus belangrijk vindt, blijkt ook uit de plannen voor de toekomst: onder meer een gemeenschapstuin waar zowel studenten als buurtbewoners groenten, fruit en kruiden kunnen verbouwen en een composteringsmachine voor organisch afval, om grond en mest te maken voor gebruik in de tuin staan op de planning.