Terug

Kindvriendelijke wijken

In het project Metamorphosis betrekken we kinderen actief in onderzoek naar inrichting van de stedelijke ruimte.

Docent Loek Hellebrekers werkt samen met studenten aan het project Metamorphosis. Zijn projectteam onderzoekt hoe we wijken en steden, kindvriendelijker en dus inclusiever en actiever kunnen maken door de afhankelijkheid van de auto te minimaliseren.

Duurzaamheid en leefbaarheid staat hoog op de agenda en het is mooi dat we hieraan met ons project, stagiairs en afstudeerders, maar ook met onze eerstejaars die het veldwerk doen, een bijdrage kunnen leveren!

Loek Hellebrekers, docent Built Environment

Bewuste mobiliteitskeuze

‘In het project betrekken we kinderen actief in ons onderzoek naar de inrichting van de stedelijke ruimte,’ vertelt Loek. ‘Als je kinderen op jonge leeftijd al bewust kunt maken van de inrichting van een buurt, dan gaat dat later bijdragen aan een meer bewuste mobiliteitskeuze. We gaan bij de inrichting dus uit van de belevingswereld van kinderen met het idee: als je iets ontwerpt voor de meest kwestbare groep, dan hebben anderen er zeker ook baat bij.’

Met kinderen de wijk in

‘Concreet betekent dit dat we samen met kinderen de wijk in gaan en de buurt rondom bijvoorbeeld de school verkennen. De kinderen geven dan met een duimpje omhoog of omlaag aan wat zij van bepaalde dingen vinden. Vaak gaat het om dingen waarvan wij ons als volwassenen helemaal niet bewust van zijn. Een kruispunt waar de auto’s om je oren razen of een stoep vol met geparkeerde auto’s, waardoor er dus helemaal geen plek is om veilig te lopen, laat staan om te spelen!’

Vertaling naar een beleidsplan

‘Dit onderzoek dat we dus bottom-up uitvoeren – breiden we uit naar meer scholen en de bevindingen worden vervolgens vertaald naar een beleidsplan voor – in dit geval – de gemeente Tilburg. Studenten van onze opleiding Built Environment helpen hieraan mee. Het idee is dat we klein beginnen en dat het – via de ouders van de kinderen – een steeds grotere impact krijgt. Die ouders worden zich op deze manier immers ook meer bewust van hun eigen mobiliteitskeuze.’

Inzien dat het anders kan

‘We hebben gemerkt dat een tijdelijke afsluiting ook goed werkt om meer bewustzijn te creëren. Zet een straat bijvoorbeeld voor één of meer dagen af voor een activiteit of festival en mensen gaan inzien dat het ook anders kan. Door een een bepaald gebied te claimen, gaan mensen zich anders gedragen. Waar anders auto’s staan, is er nu ineens ruimte voor spel. In Merano, één van onze partnersteden, is er op deze manier een skatebaan gekomen en nooit meer weggehaald.’

Aan de slag met nieuw bewustzijn

‘Het thema is eigenlijk actueler dan ooit. Nu iedereen in deze coronatijd veel thuis zit, staat de auto vooral stil. Zo’n 90% van de parkeerplekken is vrijwel continu bezet. En nu we veel buiten zijn in onze directe omgeving valt dat ineens op. Al was het maar omdat je merkt dat het moeilijk is om anderhalve meter afstand te houden, simpelweg omdat er te veel auto’s staan. De professionals van de toekomst, onze studenten dus, moeten aan de slag met dit nieuwe bewustzijn.’

Samenwerking in Europa

‘In Nederland zijn we al best ver met het minder belangrijk maken van de auto in de directe leefomgeving. Nederland is natuurlijk fietsland bij uitstek en campagnes als ‘Veilig naar school’ lopen al jaren. In die zin hebben we een voorbeeldrol voor andere landen. We werken in dit project samen met zeven Europese steden, waaronder Southampton, München, Graz en Zürich, en met drie adviesbureaus en de universiteiten van Dresden en Southampton.’

Hoog op de agenda

‘Het terugdringen van de auto in het stadsbeeld vraagt wel om durf van de gemeenten. We zijn met het project nu drie jaar bezig en je ziet bijvoorbeeld in Tilburg, waar we ook klein begonnen zijn, dat het thema nu integraal is opgenomen in het mobiliteitsbeleid. Duurzaamheid en leefbaarheid staat hoog op de agenda en het is mooi dat we hieraan met ons project, stagiair(e)s en afstudeerders, maar ook met onze eerstejaars die het veldwerk doen, een bijdrage kunnen leveren!’

Meer lezen over onderzoeksprojecten in Built Environment? Check onze research pagina.

Meer verhalen over Built Environment