Terug

Ik zie allemaal winnaars

Vier enthousiaste studententeams gaan in Breda de Amphia Challenge aan en komen met concepten waarmee zij de stap van (ex-)kankerpatiënten naar werkhervatting willen vergemakkelijken.

‘Ik zie allemaal winnaars!’, met die woorden sloot Niels de Beer van Avans Hogeschool de kick-off af van de Amphia Challenge. Vier enthousiaste studententeams gaan de uitdaging aan. Krap vier weken later ligt er een winnend concept waarmee de studenten de stap van (ex-)kankerpatiënten naar werkhervatting willen vergemakkelijken. 

De Amphia Challenge is één van de City Deal Kennis Maken projecten die de gemeente Breda – in samenwerking met Bredase onderwijsinstellingen – inzet om studenten te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.

Hoe raak is die uitspraak van Niels de Beer, want zeg nu eerlijk, je hebt toch iets overwonnen als je weer aan de slag gaat als (ex-)kankerpatiënt? En alle steun is daarbij welkom. Helaas gaat het daar vaak mis. In de Amphia Challenge hebben vier studententeams in vier weken tijd gewerkt aan ideeën om de transitie van ziek zijn naar werk hervatten te ondersteunen. Uit onderzoek is gebleken dat hiervoor nog te weinig aandacht is. Opmerkelijk, als je bedenkt dat één op de drie Nederlanders kanker krijgt.

‘We willen dat je vrij denkt, gebruik de creativiteit uit je eigen opleiding en combineer dat met die van anderen’

Niels de Beer van Avans University of Applied Sciences

De gevolgen voor het werk zijn aanzienlijk

Tijdens de kick-off in de kapel van Breda University of Applied Sciences (BUas) neemt Christine Bennink, projectleider en werkzaam bij het Amphia Ziekenhuis in Breda, de studenten mee in het onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten. ‘De gevolgen voor het werk zijn aanzienlijk en zo wordt dat ook gevoeld,’ vertelt Christine, ‘maar in hetzelfde onderzoek geeft 75% van de ondervraagden aan dat zij geen professionele steun hebben ervaren. Daar willen we verandering in brengen.’

Campagne

De studenten die met de uitdaging aan de slag gaan volgen bijna allemaal de minor Gezond Samen Leven bij Avans Hogeschool. Het is een mooie mix, de studenten komen uit Groningen, studeren aan de HAN, Fontys, BUas of Avans en iedereen brengt eigen kennis, netwerken en ideeën in. De opdracht is een campagne te bedenken waarmee kankerpatiënten zich gehoord voelen. Veel meer kaders worden er niet gegeven. ‘We willen juist dat je vrij denkt’, zegt Niels, ‘gebruik de creativiteit uit je eigen opleiding en combineer dat met die van anderen’.

Klankbord

Die anderen zijn bijvoorbeeld twee (master)studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam die op dit thema afstuderen bij het Amphia Ziekenhuis. Met die ervaring vormen zij een mooie aanvulling op de expertgroep uit de zorg en het onderwijs, ze zijn immers zelf student! De expertgroep fungeert voor de deelnemende studenten als vraagbaak en klankbord. De teams krijgen krap vier weken de tijd om een idee uit te werken wat zij vervolgens gaan pitchen voor de jury. Het podium voor de pitch is de gehoorzaal van het Amphia Ziekenhuis, locatie Langendijk Breda.

Verschillende perspectieven

Uit de pitches blijkt duidelijk dat er vanuit verschillende perspectieven naar het vraagstuk is gekeken. Twee teams richten zich vooral tot de werkgevers, een ander richt zich expliciet op de bedrijfsartsen. Alleen het winnende team heeft de campagne opgebouwd rond de (ex-)patiënt zelf. Drie van de vier winnaars studeren aan Avans. Het zijn Chantal (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening), Evelien (Social Work) en Ian (Academie voor Lichamelijke opvoeding). De vierde is Ruben die Built Environment studeert aan BUas, hij koos voor deze verbredende challenge als invulling van zijn vrije studieruimte.

Goed op elkaar ingespeeld

‘Ik ben echt heel blij met het commentaar van de jury’, lacht Chantal, ‘we hebben veel van elkaar geleerd, en dan te bedenken dat we elkaar vier weken geleden nog niet eens kenden!’ De jury vond de groep ‘het meest compleet en heel professioneel’. ‘Je ziet dat ze goed op elkaar zijn ingespeeld’, aldus de juryvoorzitter, ‘en ze hebben het goed aangepakt.’ Op basis van (desk)research constateren de studenten dat een arts zich vooral beperkt tot de medische behandeling en dat een bedrijfsarts vaak onvoldoende kennis heeft over de specifieke context. De winnende groep stelt daarom voor om patiënten tools te geven om zelfbewust het gesprek aan te gaan met de bedrijfsarts en de werkgever.

Het verhaal van de patiënt centraal

Eén van die tools die zij willen inzetten is een website met ervaringsverhalen, een soort stappenplan en online zelfhulpmodules die de (ex-)patiënt helpen om sterk in de schoenen te staan. De contouren van zo’n website hebben ze ook al uitgewerkt. Het verhaal van de patiënt staat centraal in hun oplossingsrichting. Iets wat Marco van Leeuwen van BUas tijdens de kick-off al benadrukte. ‘Het gaat vooral ook om menselijkheid, bedenk wat je zelf zou willen in zo’n situatie.’

Pressure cooker    

Als het aan Niels de Beer ligt krijgt deze challenge zeker een vervolg. ‘Het is mooi dat er zoveel verschillende mensen meewerken aan zo’n project, maar het is altijd weer een uitdaging om zoiets in het curriculum in te passen. Daarom hebben we gekozen voor een betrekkelijk korte periode, het werkt dan als een soort pressure cooker. Marco en ik gaan zeker kijken of we het concept ook echt kunnen laten uitwerken in een afstudeerproject, zodat Amphia straks een extra tool beschikbaar heeft in de nazorg voor haar patiënten.’