Toelatingsvoorwaarden

Check de toelatingseisen voor deze masteropleiding

Master Strategic Events Management

Als je je wilt aanmelden voor deze masteropleiding, moet je in het bezit zijn van een bachelordiploma bij voorkeur op het gebied van vrijetijdsbesteding, evenementen, toerisme, sport, hotel, facility, cultuur, bedrijfskunde of economie, maar ook met een bachelordiploma van een ander vakgebied ben je toelaatbaar. Als je wilt weten of jouw vooropleiding goed aansluit bij deze master, stuur dan een e-mail naar strategicevents@buas.nl.

Aanvullende eisen

 • Je hebt specifieke kennis van de evenementenbranche.
 • Je hebt relevante werkervaring in of gerelateerd aan events
 • Je bent werkzaam in de evenementenbranche (baan of traineeship) voor de duur van de opleiding.
 • Je hebt bewezen onderzoeksvaardigheden op bachelorniveau (onderzoeksmethoden en -technieken, abstract en kritisch denken).
 • Je hebt een gefundeerde motivatie voor evenementenmanagement.
 • Je Engelse vaardigheden zijn op havo/vwo niveau. Heb je geen havo of vwo diploma, dan moet je voldoen aan de volgende eisen:
Taaleisen Engels 

Je moet aantonen dat je voldoende resultaten hebt behaald voor een van de volgende toetsen:

 • Cambridge English Qualification: resultaten (B2 First, C1 Advanced of C2 Proficiency), minimum totaalscore 169, en minimum deelscore 169 voor spreekvaardigheid
 • IELTS Academic Test: minimum algehele bandscore 6.0, en minimum deelscore 6.0 voor spreekvaardigheid
 • TOEFL iBT Test: minimum score 80 voor internettest, en minimum deelscore 20 voor spreekvaardigheid

Vrijstellingen van de toets Engels 

Je hoeft geen resultaten van een toets Engels in te dienen als:   

 • Je een Nederlands havo- of vwo-diploma hebt 
 • Je voldoet aan de vooropleidingseisen op basis van een regionaal erkend high school diploma uit de VS, het International Baccalaureate (IB) diploma, GCE A(S) niveaucertificaten uitgegeven door de AQA (Assessments and Qualifications Alliance), Pearson, OCR of Cambridge, of het Europees Baccalaureaat certificaat (Engelse taal 1 of 2)
 • De instructietaal van de middelbare school of universiteit die je hebt afgerond (of aan het afronden bent) Engels is, in een oorspronkelijk Engelstalig land (dat wil zeggen, een van de volgende landen: Australië, Canada (uitgezonderd Quebec), Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika)
 • Je een diploma hebt behaald zoals vermeld op de diplomalijst van het Nuffic en een van je examenvakken Engels was. Check de lijst met diploma’s (pdf).