Aanmeldprocedure

Master Strategic Events Management

Aanmelden doe je via Studielink, het liefst zo vroeg mogelijk. De opleiding organiseert drie intakerondes. De deadlines voor het inschrijven voor deze intakerondes zijn; 1 maart, 1 mei en 15 juni. 

Voor je verzoek tot inschrijving en het indienen van gevraagde documenten (stap 1 en stap 2) is de uiterste deadline 15 augustus.

Volgens de Nederlandse wet mogen niet-EU-studenten helaas geen deeltijd opleiding volgen in Nederland. Heb je hier vragen over of weet je niet zeker of je kunt worden toegelaten tot het programma? Stuur dan een e-mail naar visa@buas.nl

Aanmelding: de stappen

Stap 1: Doe een verzoek tot inschrijving in Studielink

Je aanmelding start bij Studielink, de aanmeld- en inschrijvingsapplicatie voor een opleiding in het hoger onderwijs in Nederland. Voer je persoonsgegevens in en doe een verzoek tot inschrijving.

Je kunt de status van je aanvraag volgen op je persoonlijke Studielink-pagina.

Step 2: Meld je aan in My online application

Nadat je je via Studielink hebt aangemeld, ontvang je een email met het verzoek je Studielink-aanvraag op te volgen door je aan te melden in My Online Application.

In My online application wordt je verzocht aanvullende vragen te beantwoorden (over je baan in events bijvoorbeeld). Daarnaast wordt je gevraagd enkele documenten te uploaden: o.a. je CV, motivatiebrief, ID en je bachelordiploma (inclusief cijferlijst), of je meest recente cijferlijst als je je diploma nog moet behalen. Wanneer je vooropleiding is beoordeeld en goedgekeurd, ontvang je een uitnodiging voor een intake-interview met de opleidingscoördinator.

Stap 3: Interview

Naast een korte presentatie van jezelf door middel van een pitch komen tijdens het intakegesprek de onderwerpen aan de orde: 

  • Een baan in de evenementenbranche.
  • Bewustwording en visie op ontwikkelingen in de evenementenbranche.
  • Relevante ervaring in de evenementenbranche.
  • Vermogen tot reflectie en kritisch denken vereist door een masteropleiding.
  • Mogelijkheid om uw motivatie voor deelname aan het programma toe te lichten.
  • Bevredigende niveaus van Engelse communicatieve vaardigheden.

Naar aanleiding van het gesprek bepaalt BUas of je wordt aangenomen, op de wachtlijst wordt geplaatst of dat je zeker niet wordt toegelaten tot de opleiding. BUas maakt een wachtlijst aan zodra het maximum aantal studenten is toegelaten. Als er plaatsen vrijkomen, worden kandidaten op de wachtlijst in chronologische volgorde toegelaten. 

Gedurende de opleiding is een baan in de evenementenbranche (baan of stage) verplicht. Deze functie dient uiterlijk 1 september te starten.

Stap 4: Maak je inschrijving compleet: betaling van het collegegeld

Je betaalt je collegegeld via een digitale machtiging. Hiervoor ontvang je een mail met het verzoek de machtiging te bevestigen via je ‘To do’ lijst in Studielink. Lees meer over betaling van collegegeld.


We houden contact

Gedurende het hele proces van aanmelding tot en met inschrijving blijven wij met je in contact via email. Lees daarom regelmatig je berichten en onderneem tijdig actie wanneer dat nodig is. 


Meld je aan in Studielink