Aanmeldprocedure

Master Media Innovation

Aanmelden doe je via Studielink, het liefst zo vroeg mogelijk maar in ieder geval voor de deadline:

  • Voor EU/EEA studenten: 15 augustus, maar bij voorkeur voor 1 juli
  • Voor studenten van buiten de EU/EEA: 1 juni

* Aanmeldingen die later dan 1 juli worden ingestuurd, worden in verband met de zomervakantie pas na 15 augustus beoordeeld. Daarom raden we je aan om je voor 1 juli aan te melden.

Aanmelding: de stappen

Stap 1: Doe een verzoek tot inschrijving in Studielink

Je aanmelding start bij Studielink, de aanmeld- en inschrijvingsapplicatie voor een opleiding in het hoger onderwijs in Nederland. Voer je persoonsgegevens in en doe een verzoek tot inschrijving.

Je kunt de status van je aanvraag volgen op je persoonlijke Studielink-pagina.

Step 2: Meld je aan in My online application

Nadat je je via Studielink hebt aangemeld, ontvang je een email. met het verzoek je Studielink-aanvraag op te volgen door je aan te melden in My Online Application.

In My online application wordt je verzocht aanvullende vragen te beantwoorden (over je engelse taalvaardigheid bijvoorbeeld). Daarnaast wordt je gevraagd enkele documenten te uploaden: o.a. je CV, motivatiebrief, ID en je bachelordiploma (inclusief cijferlijst), of je meest recente cijferlijst als je je diploma nog moet behalen. Ook word je gevraagd om een ​​opleidingsspecifieke opdracht te uploaden. Meer informatie over deze opdracht ontvang je te zijner tijd in My Online Application.

Nadat jouw vooropleiding is gecontroleerd en goedgekeurd, wordt je opleidingsspecifieke opdracht beoordeeld door de academie (zie data intakerondes hieronder).

Stap 3: Interview

Indien de opdracht positief wordt beoordeeld, ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt face-to-face plaats als je in Nederland woont, anders via Teams. Na het gesprek krijg je binnen vijf werkdagen bericht of je al dan niet bent toegelaten.

Stap 4: Maak je inschrijving compleet: betaling van het collegegeld

Je betaalt je collegegeld via een digitale machtiging. Hiervoor ontvang je een mail met het verzoek de machtiging te bevestigen via je ‘To do’ lijst in Studielink. Lees meer over betaling van collegegeld.


We houden contact

Gedurende het hele proces van aanmelding tot en met inschrijving blijven wij met je in contact via email. Lees daarom regelmatig je berichten en onderneem tijdig actie wanneer dat nodig is. 


Meld je aan in Studielink