Voorbeeld van Built Environment: verkeersknooppunt met snelwegen

Hbo-opleiding Verkeerskunde

Ooit was de hbo-opleiding Verkeerskunde een aparte opleiding van NHTV, de voorloper van Breda University of Applied Sciences. Tegenwoordig staat deze bekend als specialisatie mobiliteit van de hbo-opleiding Built Environment.

Ga naar Built Environment

De verkeerskundige voelt zich als een vis in het water in de dynamische wereld van verkeer, vervoer en mobiliteit. De verkeerskundige weet hoe dit het beste georganiseerd en gepland kan worden en bedenkt onder andere oplossingen voor complexe vervoersvraagstukken.

Waar houden verkeerskundigen zich mee bezig?

Het werkveld van verkeerskundigen is breed. Verkeerskundigen houden zich ondermeer bezig met vraagstukken en uitdagingen op het terrein van verkeersveiligheid, vervoer en ruimtelijke inrichting. Denk aan het ontwerpen van vervoersystemen, het programmeren van verkeerslichten, verkeersafwikkeling, personen- en goederenvervoer, weginrichting, parkeerbeleid en logistiek. De verkeerskundige werkt vaak bij een gemeente, provincie of als generalist of specialist bij een vervoerder.

Verkeerskunde en ruimtelijke ordening

Verkeerskunde richt zich op verkeer, vervoer en mobiliteit in brede zin. Wegen zijn onontbeerlijk in de ruimtelijke ordening en wijzigingen in de ruimtelijke ordening hebben invloed op de verkeersstromen. Verkeerskunde en ruimtelijke ordening zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aandachtsgebieden binnen de verkeerskunde:

  • Openbaar vervoer
  • Ketenmobiliteit
  • Verkeersmodellering
  • Vervoerssystemen
  • Verkeerstechniek
  • Verkeersmanagement
  • Vervoersstromen
  • Mobiliteitsplanning
  • Verkeersgedrag
  • Verkeersplanologie

Specialisatie mobiliteit

Interesse in verkeerskunde? Dan is de specialisatie mobiliteit van de hbo-opleiding Built Environment echt iets voor jou. In deze opleiding staan ruimtelijke ordening en mobiliteit centraal. Je leert om stedelijke en regionale gebieden te (her)ontwikkelen, duurzame en innovatieve verkeers- en vervoerssystemen te creëren en ideeën te vertalen naar ruimtelijke ontwerpen. 

Twee taalvarianten

In het eerste jaar maak je kennis met alle facetten van het vakgebied Built Environment en werk je aan een gedegen basiskennis. Na het eerste semester kun je je in de specialisatie Mobiliteit als verkeerskundige verder ontwikkelen. De opleiding Built Environment kent zowel een Nederlandstalige als Engelstalige variant.

Built Environment opleidingsbeeld

Built Environment

Specialiseer je in mobiliteit, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening of stedenbouwkundig ontwerpen en draag bij aan een leefbare en duurzame omgeving.

Voltijd
4 jaar
Bachelor